Hala Marzeń Szkoły Podstawowej nr 38


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Hala Marzeń Szkoły Podstawowej nr 38
Skrócony opis projektu
Modernizacja hali sportowej obejmująca audyt energetyczny wraz z termomodernizacją.
Opis projektu
Projekt przewiduje modernizację hali sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, z której korzysta blisko 700 uczniów szkoły, jak również dzieci i dorośli w ramach zajęć pozalekcyjnych. Chcemy podnieść standard hali, zapewniając bezpieczne i dobre miejsce dla aktywności fizycznej, tak aby uczniowie mogli korzystać z hali przez cały rok szkolny. Dzisiaj hala sportowa wybudowana w 2007 roku nie pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz zarówno w miesiącach letnich jak i zimowych. Projekt zakłada przeprowadzenie audytu energetycznego hali sportowej wraz z termomodernizacją czyli pracami pozwalającymi na zmniejszenie strat ciepła przez istniejące przegrody budowlane. W ramach prac możliwym jest zastosowanie systemów o niższym współczynniku przenikania ciepła lub materiałów pozwalających uzyskać lepszy efekt energetyczny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Romana Brandstaettera 6, 61-659 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Hala sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 38
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 oraz uczestnicy zajęć pozalekcyjnych.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Istniejąca hala sportowa generuje bardzo wysokie rachunki za CO. Budowany wiele lat temu obiekt nie był dostosowany do naszych warunków atmosferycznych, hala wyziębia się zimą, latem bardzo szybko nagrzewa się do wysokich temperatur. Powoduje to sytuacją, w której prowadzenie zajęć sportowych w ciągu całego roku szkolnego jest znacząco utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Ponawiamy zeszłoroczny projekt rejonowy, ponieważ chcemy, aby uczniowie mieli zajecia sportowe w lepszych warunkach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Audyt energetyczny
30 750
Ekspertyza techniczna uwzględniająca projektowane zmiany 9 840
Projekt termomodernizacji 55 350
Kosztorys inwestorski 6 150
Termomodernizacja (roboty budowlane) i inne 497 910
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja SP 38 Rekomendacje SP38.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Urbańska
Telefon 501557217
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.