Wuchta drzew dla Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wuchta drzew dla Poznania
Skrócony opis projektu
Projekt nasadzenia drzew na terenie całego Poznania.
Opis projektu
Nasadzenia, w zależności od wybranego obszaru, mogłyby być skupiskowe, pojedyncze, bądź też w liczbie kilku-kilkunastu sztuk. O miejscach nasadzeń decydować będą poszczególne Rady Osiedli w porozumieniu z Zarządem Zielni Miejskiej wybierając wśród terenów, którymi gospodaruje miasto. Zalecane są tereny związane z aktywnością mieszkańców tj. wartostrada, parki miejskie, skwery, kliny zieleni, etc.

Nasadzane powinny być gatunki drzew niskopylących i dobrze adaptujących się w warunkach miejskich, jak: klon polny, klon pospolity, dąb błotny, miłorząb dwuklapowy, jesion, lipa srebrzysta, jarząb, kasztanowiec.

Projekt otrzymał 2649 głosów w ubiegłorocznym głosowaniu na projekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Możliwe miejsca realizacji zadania to wszelkiego typu nieużytki, klomby, trawniki, ale też parki i inne tereny zielone, dla których korzyścią będzie pojawienie się kolejnych roślin.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami przedsięwzięcia będą wszyscy mieszkancy Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Drzewa mają zdolność neutralizacji zanieczyszczeń powietrza, co jest szczególnie ważne w mieście takim jak Poznań, dotkniętym problemem smogu.

Każde drzewo jest bezcenne w dużym mieście, możemy jednak zaobserwować tendencję do zmniejszania się liczby drzew na terenie Poznania, choćby związanych z rozbudową mieszkalną czy też infrastruktury tramwajowej.

Absorpcja szkodliwych substancji, jak między innymi benzoapiren czy pyły wytwarzane przez piece grzewcze, a także wytwarzanie tlenu (szacuje się, że jedno średniej wielkości drzewo jest w stanie w ciągu godziny wytworzyć ilość tlenu potrzebną do oddychania dla 40 osób).

Oprócz poprawy jakości powietrza ważnym jest również aspekt estetyczny oraz edukacyjny - akcja zasadzeń zwiększy poziom wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców.
Zabudowa miasta staje się coraz bardziej zwarta, nie zawsze pamięta się o zapewnieniu adekwatnej ilości roślinności względem miejskich zabudowań. Niedostateczna ilość zieleni w negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców terenów zurbanizowanych.

Projekt konsultowany z organizacjami pozarządowymi z Krakowa, które efektywniej walczą z zanieczyszeniem powietrza .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zakup + nasadzenie sztuk drzew (800 zł za szt.) 1 615 200
Roczna pielęgnacja drzew 302 850
SUMA: 1 918 050
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 302 850
Dodatkowe załączniki
lista miejsc przeznaczonych do nasadzeń lista nasadze_.ods
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Leszczyński
Adres email r.leszczynski@fwpp.com.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.