SPORTOWE KWIATOWE


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
SPORTOWE KWIATOWE
Skrócony opis projektu
Siłownia zewnętrzna przy Margaretkowej . Nowe boisko na placu przy Krokusowej
Opis projektu
Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Sasankowej i Margaretkowej na syntetycznej nawierzchni lanej. Zaproponowane urządzenia to: wiosło , twister, ławeczka , wahadło , prasa nożna , motyl , pajacyk oraz biegacz .
Ponadto wykonanie nowego boiska przy ul. Krokusowej włącznie ze sztuczną nawierzchnią / trawą, z wykonaniem podbudowy, montażem bramek oraz ławek wokół boiska.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Margaretkowa/ Sasankowa oraz plac przy ul. Krokusowej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren miejski
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcą powyższego projektu będzie społeczność lokalna , a w szczególności młodzież, która chce aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W zachodniej części osiedla Kwiatowego jest brak jakichkolwiek miejsc rekreacji, stąd też siłownia przy ul. Margaretkowej zapewni mieszkańcom łatwiejszy dostęp do możliwości rozwoju kultury fizycznej.
Jeśli chodzi o wymianę istniejącego już boiska przy placu zabaw przy ul. Krokusowej - obiekt ten aktualnie funkcjonuje, lecz nadaje się już do utylizacji. Ze względu na duże zainteresowanie społeczności osiedla zaproponowano wymianę i montaż nowego boiska z towarzyszącą infrastrukturą.
Przy projekcie współpracował Zarząd Osiedla Kwiatowego w osobach Daria Zając , Robert Sereda, Przewodniczący Zarządu Osiedla Kwiatowego Damian Kubiak oraz Przewodniczący Rady Osiedla Kwiatowego Maciej Mączyński.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Siłownia:
lana nawierzchnia syntetyczna z podbudową 200 m2 wraz z obrzeżami
115 240
Teren wokół siłowni
podbudowa wraz z trawą z rolki
71 033
Urządzenia typu:
ławeczka , wahadło ,wiosło , twister, prasa nożna , motyl , pajacyk oraz biegacz
30 000
Boisko przy ul. Krokusowej
Trawa 20 mm, z podbudową z laminatu 20 mm włokno-monofilowego zasypywanego.
249 629
Ławki wokół boiska dwustronne bez oparcia w ilości 6 sztuk 33 090
Utylizacja starej nawierzchni oraz bramek 12 000
SUMA: 510 992
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko DAMIAN KUBIAK
Adres email cube1989@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami opiniuje projekt pozytywnie ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Krokusowej - jest ona przekazana Radzie osiedla do korzystania, dlatego też właściwą jednostką do zaopiniowania jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych. Negatywnie opiniuje się lokalizację przy Margaretkowej i Sasankowej - działki są przygotowywane do zbycia na zasadach ogólnych.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.