Budowa Street Workout Parku


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Budowa Street Workout Parku
Skrócony opis projektu
Budowa Street Workout zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności
Opis projektu
Celem naszego projektu jest poprawa infrastruktury sportowej na Winogradach, oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
Cele pośrednie:
- budowę Street Workout Parku
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia

Cel ten zostanie zrealizowany na terenie - Park Cytadela.
Realizacje projektu będzie można podzielić na następujące etapy – działania projektu:

I etap - wykonanie dokumentacji projektowej

II etap - przygotowanie terenu, miejsca gdzie zostanie wykonany plac.

III etap – utwardzenie terenu oraz przygotowanie fundamentów do montażu elementów Street Workout Park’u. W ramach tego etapu zostaną wykopane miejsca które posłużą za fundamenty, po bokach zamontowane zostaną krawężniki a następnie cały teren zostanie utwardzony i wysypany zostanie żwir.

IV etap - to montaż urządzeń służących do ćwiczeń na placu. W ramach tego etapu zamontowane zostaną poszczególne elementy do fundamentów oraz przykręcone wszystkie elementy dodatkowe.

V etap - sprawdzenie stanu zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń. W ramach tego etapu wykonane zostaną testy obciążeniowe poszczególnych elementów i uzyskany zostanie certyfikat bezpieczeństwa o ile będzie on wymagany.

Wymagania dot. bezpieczeństwa urządzeń:

Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7 mm i grubość ścianki większą niż 3,1 mm. Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 26,9 mm na długości nie większej niż 1,4 m.
Każda rura oraz profil stalowy muszą być galwanizowane.
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.
Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.
Wszystkie słupy i rury muszą być galwanizowane.
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.
Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przy alei Republik
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Winograd i okolic
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Niniejszy projekt będzie służył do wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała (podciągania, pompki, pompki na poręczach) oraz wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci i młodzież dzięki tej infrastrukturze będą miały mniej problemów z chorobami związanymi z kręgosłupem, będą wzmacniać swoje ciało. Spędzając czas na treningach na takim placu nie będą poddawać się na negatywne wpływy młodzieży na osiedlach bo wiem na treningi przychodzą osoby które za priorytet wybrali naukę i zdrowy tryb życia. Młodzieży stanowczo poprawi się kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 10 000
Słupy noszące, rurki, poprzeczki, drabinka "żmijakowata", ławka dla brzuszków, rurka pionowa, kółka gimnastyczne 65 000
SUMA: 75 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja przykładowego Street Workout Parku 262554.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Skrzyniecki
Adres email skrzyniecki@10g.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania,. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.