Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli.


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli.
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest pozyskanie środków finansowych na zmodernizowanie terenów przedszkoli 116, 127, 129,131,140.
Opis projektu
Propozycja ta ma za cel zmodernizowanie terenów zielonych w pięciu poznańskich przedszkolach 116,127,129,131 oraz 140. Placówki oświatowe wybudowane w latach 80-tych zeszłego stulecia wymagają coraz większych nakładów finansowych ze względu na wyeksploatowanie. Dyrektorzy borykają się z koniecznością wymiany ogrodzeń, zużytych elementów zabawowych, czy innej małej infrastruktury. Wiele dojść i przejść, a także stan nawierzchni winny być ze względu na uszkodzenia jak najszybciej wymienione. Każda z placówek w przypadku wygranej miała by do dyspozycji równą kwotę do rozdysponowania na najpilniejsze potrzeby oraz poprawę istniejącego stanu rzeczy zwiększając tym samym jakość jak i bezpieczeństwo swych podopiecznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tereny przedszkoli 116,127,129, 131, 140

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Przedszkolaki z terenu Osiedla Nowe Winogrady Południe, pozostali mieszkańcy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznańskie przedszkola, potrzebują środków finansowych na podniesienie jakości terenów, gdzie przebywają na co dzień ich podopieczni. Winogradzkie przedszkola budowane wraz Osiedlami PSM, jak najbardziej to potwierdzają. Jedynie PBO pozwala obecnie w Poznaniu znacząco to poprawić.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
W przypadku wygranej każda z placówek winna otrzymać równą kwotę 120 000 zł do wykorzystania na najpilniejsze potrzeby terenów wokół budynków przedszkolnych. Realizacja winna się odbywać przy prowadzonych konsultacjach z Wydziałem Oświaty. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dariusz Olejniczak
Adres email olejniczak@forcom.com.pl
Telefon 668157873
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje znajdują się we władaniu Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.