Remont ogórdka w Przedszkolu nr 35


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Remont ogórdka w Przedszkolu nr 35
Skrócony opis projektu
Modernizacja boiska + wzbogacenie urządzeń zabawowych i edukacyjnych na plac zabaw
Opis projektu
Modernizacja boiska - obecne boisko jest zniszczone oraz jest betonowe, co stwarza zagrożenie dla zdrowia dzieci korzystających z przedszkola.

Warto też wzbogacić plac zabaw o dodatkowe urządzenia stymulujące rozwój psychofizyczny dzieci.

Dodatkowa trwała infrastruktura edukacyjna w części ogrodowej również mogłaby wspomóc rozwój poznawczy dzieci i dostarczyć narzędzi edukacyjnych dla kadry przedszkola. Mogłyby to być interaktywne elementy np.:
- ścieżka zmysłów,
- kostki/filary wiedzy np. wspomagające rozpoznawanie elementów otaczającej przyrody.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, os.Bolesława Chrobrego 109

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkole nr 35 im. Króla Maciusia
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 35.
Kadra Przedszkola.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wspiera rozwój najmłodszych poznaniaków, tworząc dla nich bezpieczną i ciekawą przestrzeń.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja boiska 60 000
Zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw 120 000
Infrastruktura edukacyjna w części ogrodowej 30 000
SUMA: 210 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Adam Chełkowski
Adres email chelek@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.