Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła
Skrócony opis projektu
Zwiększenie bezpieczeństwa na Osiedlu i w rejonie Szkoły poprzez budowę nowoczesnego monitoringu wizyjnego.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę monitoringu wizyjnego w kluczowych miejscach Osiedla, w tym w okolicy Szkoły w następujących lokalizacjach:
- ul. Tarnowska (okolice Szkoły) - kamera szybkoobrotowa
- rondo Krzesiny - tutaj zbiega się 5 ulic osiedlowych - kamera szybkoobrotowa
- skrzyżowanie ulic Krzesiny, Jarosławska, Pabianicka - 2 kamery stałopozycyjne.
- skrzyżowanie ulic Nowotarska, Mielecka - teren przy Poczcie Polskiej i sklepie - kamera szybkoobrotowa,
- skrzyżowanie ulic Pokrzywno, Urszulanek,Torowa - kamera szybkoobrotowa,
- skrzyżowanie ulic Nowotarska, Niżańska.

Wszystkie lokalizacje oraz rodzaj kamer zostały wybrane podczas wizji lokalnej w terenie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP.

Projekt zakłada kontynuację planowanej budowy przez Radę Osiedla i WZKiB UMP.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rondo Krzesiny, ul. Pokrzywno\ ul. Urszulanek, ul Garaszewo, ul,Tarnowska, ul. Krzesiny, ul. Nowotarska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła oraz inne główne skrzyżowania, węzły komunikacyjne osiedla
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na osiedlu.
Mieszkańcy osiedli:
- Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo,
- Szczepankowo-Spławie-Krzesinki,
- Starołęka-Minikowo-Marlewo,
- Głuszyna,
oraz mieszkańcy pozostałych osiedli dowożących dzieci do szkoły oraz pracujący i dojeżdżający do pracy (np. do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego - Poznań Krzesiny).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budowa systemu monitoringu wizyjnego w okolicach szkoły i na głównych węzłach komunikacyjnych zwiększy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców osiedla. Monitoring ogranicza takie zjawiska jak:
- handel narkotykami i dopalaczami
- rozboje, pobicia, kradzieże
- włamania do domów
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
- wykroczenia drogowe.
Mieszkańcy całego osiedla, dzieci i rodzice dojeżdżający do szkoły poczują się bezpieczniej.
Obecny już monitoring w budynkach szkoły przenosi zjawisko handlu narkotykami na teren pod szkołą, budowa monitoringu w sąsiedztwie szkoły spowoduje, że zjawisko to odsuniemy od szkoły. Obraz z kamer monitoringu jest śledzony na bieżąco w centrach nadzoru.
Na osiedlach w których zamontowano monitoring znacząco spadła liczba kradzieży, włamań. Złodzieje wolą nie ryzykować i unikają osiedli monitorowanych.
Boisz się o wieczorny powrót swój lub dziecka do domu - poczuj się pewniej dzięki monitoringowi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1 x kamera szybkoobotowa PTZ,
3 x kamera szybkoobrotowa PTZ radiowa,
2 x kamera stałopozycyjna
108 000
6 x montaż słupa h=5,5 + urządzenie aktywne 21 600
1 x macierz archiwizująca 40 000
560 m - budowa trasy kanalizacji 95 000
projekt 20 000
6 x budowa studzienek, 6 x licencje, montaż kabla światłowodowego, materiały dodatkowe 46 000
SUMA: 330 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 94 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja punktów Krzesiny + trasa kanalizacji teletechn. lokal.kamer.kanalizacja.jpg
Lokalizacja kamery Pokrzywno lokal.kamery 5.jpg
Lokalizacja kamery Garaszewo lokal.kamery 6.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mariusz Szlendak
Adres email mariusz.szlendak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.