KŁADKA PIESZO-ROWEROWA W PARKU WODZICZKI


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
KŁADKA PIESZO-ROWEROWA W PARKU WODZICZKI
Skrócony opis projektu
Zagłosuj na budowę estetycznej kładki w parku im. Adama Wodziczki.
Opis projektu
Głównym celem i założeniem projektu jest budowa nowoczesnej kładki dla pieszych i rowerzystów łączącej południową i północną stronę parku im. Adama Wodziczki w miejscu starej drogi technicznej w formie betonowych płyt, tuż obok estakady PST. Jej podstawowym zadaniem ma być umożliwienie wygodnego i bezpiecznego przemieszczenia się z trasy pieszo-rowerowej w południowej części parku do alejki spacerowej w części północnej i na odwrót.
W ramach projektu zakłada się:
1. Przygotowanie projektu inwestycji w oparciu o istniejące plany w formie jak najbardziej opłacalnej, aby przy zachowaniu wymaganej jakości oszczędzić publiczne środki.
2. Podwyższenie terenu w oparciu nasypy ziemne, oraz elementy konstrukcyjne na odcinku zagłębienia koryta rzeki Bogdanki, ze względu na istniejące ryzyko zalania.
3. Wykonaniu kładki łączącej nad rzeką Bogdanką o szerokości około dwóch metrów. Stylizacja w oparciu o drewno zapewniająca nowoczesny wygląd, oraz komponująca się z otoczeniem parku.
4. Przeprowadzenie od alei spacerowej na stronie północnej do ścieżki po stronie południowej nawierzchni zapewniającej komfort poruszania się pieszo oraz na kołach. Szerokość: około dwa metry.
5. Oświetlenie powstałego odcinka w dbałości o bezpieczeństwo osób pokonujących trasę.
6. Prace wykończeniowe - instalacja koszy na odpady by ułatwić odpowiednie postawy nieśmiecenia w przestrzeni wspólnej, oraz postawienie dwóch słupków nie pozwalających pojazdom cięższym na wtargnięcie.
W przypadku gdyby przeprowadzona analiza geotechniczna wskazałaby na zwiększenie wydatków przy realizacji zadania, projekt byłby realizowany do wysokości dostępnych środków budżetu obywatelskiego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park im. Adama Wodziczki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nad Bogdanką,. Tuż obok estakady PST
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści, Mieszkańcy Sołacza, Mieszkańcy Winiar
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Powodami przemawiającymi za realizacją tego projektu jest rozwiązanie problemów takich jak:
1. Brak wygodnego i bezpiecznego połączenia między dwoma stronami parku dla jednośladów.
2. Konieczność pokonywania dłuższej drogi, która ponadto jest uczęszczana przez innych uczestników ruchu, przez osoby przemieszczające się na rowerach, rolkach, hulajnogach od północnej strony parku do trasy po stronie południowej.
Może stworzyć też następujące możliwości:
1. Przyszłe przedłużenia w kierunku Winiar, Sołacza i Bonina.
2. Możliwe połączenie z kolejnymi, przyszłymi etapami Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej co zaowocuje prostym i przyjemnym przejazdem, lub spacerem bezpośrednio z piątkowa na Sołacz. Następnie w oparciu o istniejące trasy można dostać się nawet w rejon Jeziora Kierskiego.
3. Odciążenie infrastruktury wspólnej dla samochodów, rowerów i pieszych na rzecz trasy alternatywnej oferującej mniej zgiełku i bliższy kontakt z naturą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2m łączącej obie strony parku. 64 000
Wykonanie podwyższeń ziemnych na terenach zalewanych. 46 000
Instalacja trzech koszy na odpady. 3 000
Instalacja dwóch słupków blokujących przejazd większych pojazdów. 750
Wykonanie kładki w stylizacji drewnianej. 450 000
Instalacja oświetlenia 35 000
SUMA: 598 750
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 900
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sebastian Józefczak
Adres email sebjoz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.