Galeria Spacerowa na Zawadach


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Galeria Spacerowa na Zawadach
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie terenu zielonego wykorzystywanego przez mieszkańców jako droga do przedszkola oraz do spacerów.
Opis projektu
Tereny zielone znajdujące się działkach nr 33/3, 33/4 oraz 33/5 (obręb Śródka 0004 arkusz 0005) wykorzystywane są przez mieszkańców do codziennego docierania z dziećmi do/z przedszkola na Zawadach, spacerów rekreacyjnych, przemieszczania się ze Śródki w kierunku osiedli na ul. Smolnej, Nadolniku i Głównej. Nieurządzona zieleń oraz nieutwardzone ścieżki spacerowe sprawiają trudności w przemieszczaniu się okresach deszczowych. Przed przedszkolem oraz przed wejściem na osiedle Tumski Park nie ma miejsca do odpoczynku czy bezpiecznego pozostawienia rowerów, wózków dziecięcych.
Zbudowanie dodatkowego chodnika dla pieszych pozwoli izolować ruch pieszy od ruchu rowerowego, który na tym odcinku odbywa się często chodnikiem wzdłuż ulicy Zawady. Brak na tym odcinku wydzielonego pasa dla rowerów, mimo znajdującej się na przyległej działce stacji PRM, powoduje kolizyjny ruch rowerzystów z pieszymi, w tym małymi dziećmi, korzystającymi z tego samego chodnika.
Proponowana do zrealizowania infrastruktura (chodnik, ławki, stojaki rowerowe, niska zieleń, kosze na śmieci) ma charakter niskobudżetowy, nie wymaga nakładów na utrzymanie. Inwestycja nie utrudni docelowego zagospodarowanie działki 33/5 (droga w MPZP).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Zawady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki 33/3, 33/4,33/5 (obręb Śródka 0004 arkusz 0005).
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy czterech osiedli mieszkaniowych na ulicy Zawady, osoby korzystające z przedszkola nr 82, osoby przemieszczające się z Ronda Śródka w kierunku ulicy Głównej, Smolnej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Opisane w projekcie działki są jedynymi terenami rekreacyjnymi na całej długości ulicy Zawady, na której obecnie funkcjonują trzy osiedla a czwarte jest w trakcie budowy. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli komfortowo korzystać z „parku”, który mimo niewielkiej powierzchni jest intensywnie uczęszczany i wielofunkcyjny. Zagospodarowany zieleniec będzie spełniał także funkcję społeczną jako element dekoracyjny.
Proponowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” w Poznaniu część A (UCHWAŁA NR LII/693/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 kwietnia 2009 r.).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Chodnik 150 mb, szerokość 2 mb. Zlokalizowany na działkach 33/3 i 33/4 110 000
Zestaw: ławka z oparciem i kosz na śmieci – 2 sztuki. Do zamontowania przy wejściu do przedszkola nr 82 (1x) oraz przy wejściu na osiedla Tumski Park (1x). 7 000
Stojaki rowerowe, zakup i montaż - 4 sztuki. Do zamontowania przy wejściu do przedszkola nr 82 (3x) oraz przy wejściu na osiedla Tumski Park (1x). 2 000
Założenie trawnika ok. 500 m2. Na terenie obecnej zieleni niskiej, nieuporządkowanej, głównie na działce 33/5. 20 000
Posadzenie drzew z trzyletnią pielęgnacją – 6 sztuk. Na terenie całej inwestycji w miejscach nieutrudniających widoczności. 10 000
Ustawienie słupków ze znakiem pionowym informującym o ruchu pieszym na chodniku zbudowanym na działkach 33/3 i 33/4. Do zamontowania przy obu końcach chodnika. 900
SUMA: 149 900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Rybicki
Adres email radny.rybicki@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.