DOM KULTURY STAROŁENA


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
DOM KULTURY STAROŁENA
Skrócony opis projektu
Stworzenie DOMU KULTURY przy ul.Śliskiej dla mieszkańców Starołęki, Unii Lubelskiej/Falistej, Minikowa, Marlewa.
Opis projektu
Stworzenie DOMU KULTURY z prawdziwego zdarzenia dla mieszkańców Starołęki Małej, nowego osiedla powstającego przy ul.Unii Lubelskiej/Falistej, Minikowa, Starołęki Wielkiej i Marlewa. Projekt zakłada wkomponowanie w istniejącą zieleń parterowego budynku ok. 120m2 powierzchni (duża sala) dającego możliwość podzielenia na trzy mniejsze pomieszczenia (przepierzenia) przewidzianego na potrzeby lokalnej społeczności. Oprócz zajęć typowo kulturalnych mogły by tu się odbywać na przykład zajęcia rekreacyjno- sportowe dla seniorów, spotkania Rady Osiedla (pod którą budynek by się znajdował) czy spotkania integracyjne dla mieszkańców (zabawy sylwestrowe, karnawałowe itp). Obecnie w pobliżu nie ma żadnego miejsca spełniającego podobna funkcję a w perspektywie trzeba mieć budowę nowego osiedla u zbiegu Unii Lubelskiej/ Falistej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ulic: działka 3/3, ark.19, obręb 05 przy ul.Śliskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka należy do Miasta Poznania i zgodnie z MPZP przewidziana jest na usługi (w tym przypadku kulturalne). Przewiduje się maksymalne pozostawienie WSZYSTKICH możliwych drzew i wkomponowanie budynku w otoczenie.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy nowego osiedla Unii Lubelskiej/ Falista, Starołęki Małej, Minikowa, Starołeki Wielkiej, Marlewa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Absolutny brak tego typu miejsca w tym zapomnianym rejonie Poznania (nawet Rada Osiedla spotyka się w wynajmowanym byłym pomieszczeniu po-zsypowym). Perspektywa budowy gigantycznego osiedla przy Unii Lubelskiej. Duże perspektywy rozwoju rejonu, szczególnie mieszkaniowe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budynku wraz z infrastrukturą. 90 000
Przyłącza, dokumentacja, media. 50 000
Budowa parterowego budynku w prostej technologii. (3800 zł/m2) 450 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Umiejscowienie proponowanej działki DOM KULTURY.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Szymon Rakowski
Adres email szymon.rakowski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Rekomendacja pozytywna dla nieruchomosci branej pod uwagę pod realizację projektu to działka nr 3/3, ark. 19, obr.05
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.