ZIELONY SKWER POMIĘDZY UL.LITERACKĄ/CEGŁOWSKIEJ


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
ZIELONY SKWER POMIĘDZY UL.LITERACKĄ/CEGŁOWSKIEJ
Skrócony opis projektu
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POMIĘDZY ULICAMI LITERACKĄ/CEGŁOWSKIEJ – POSADZENIE ROŚLINNOŚCI, BUDOWA ŁAWEK, CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Opis projektu
PROJEKT ZAKŁADA ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI LITERACKĄ I CEGŁOWSKIEJ POPRZEZ STWORZENIE NA NIM ZIELONEGO SKWERU DLA MIESZKAŃCÓW. W RAMACH PROJEKTU ZOSTANIE ZASADZONA ROŚLINNOŚĆ – DRZEWA, KRZEWY, ZAŁOŻONY TRAWNIK, WYBUDOWANY CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA ORAZ ROZMIESZCZONE ŁAWKI.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

LITERACKA/CEGŁOWSKIEJ

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

DZ. NR 1/77, OBR. GOLĘCIN
Potencjalni odbiorcy projektu
WSZYSCY MIESZKAŃCY OSIEDLA, GOŚCIE, TURYŚCI
Uzasadnienie dla realizacji projektu
PRZY WYSOKIM ZANICZYSZCZENIU POWIETRZA W POZNANIU I TRWAJĄCEJ OBECNIE INTENSYWNEJ ZABUDOWIE OSIEDLA TWORZENIE NOWYCH ZIELONYCH OBSZARÓW JEST POTRZEBNE I ZASADNE. TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM ZNAJDUJE SIĘ POMIĘDZY BLOKAMI. DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU MIESZKAŃCY OSIEDLA, W SZCZEGÓLNOŚCI OKOLICZNYCH BLOKÓW, ZYSKAJĄ ZIELONY SKWER I MIEJSCE ODPOCZYNKU.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ZAKUP I POSADZENIE DRZEW 12 000
ZAKUP I POSADZENIE KRZEWÓW 1 200
ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 30 000
ŁAWKA Z OPARCIEM Z KATALOGU MEBLI MIEJSKICH 10 000
BUDOWA CHODNIKA 40 000
BUDOWA ŚIEŻKI ROWEROWEJ 40 000
SUMA: 133 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
MAPA Z LOKALIZACJĄ PROJEKTOWANEGO SKWERU Mapka z lokalizacj_ terenu3.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Wasilewska-Kowalska
Adres email anna.kowa3@wp.pl
Telefon +48602718804
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Własciwym do zaopiniowania jest ZZM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.