Monitoring Osiedla domków jednorodzinnych


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Monitoring Osiedla domków jednorodzinnych
Skrócony opis projektu
Obręb terenów pomiędzy Stróżyńskiego, Obornicką i Kurpińskiego.
Opis projektu
Ze względu na niebezpieczne sytuacja, rekomentuje się zainstalowanie odpowiedniej ilości kamer celem zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkańców i przechodniów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obręb terenów pomiędzy Stróżyńskiego, Obornicką i Kurpińskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Piątkowo, Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy okolicznych domków jednorodzinnych i przechodnie
Uzasadnienie dla realizacji projektu
zwiększenie bezpieczenstwa osób postronnych i mieszkańców
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup Kamer panoramicznych, kamer obrotowych, macierzy dyskowej oraz odpowiedniej długości trasy kanalizacji kablowej z kablam 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Anna Ruta
Adres email goskaruta@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.