STRZESZYN RONDO - KOSZALIŃSKA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
STRZESZYN RONDO - KOSZALIŃSKA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Skrócony opis projektu
Zaprojektowanie i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i Koszalińskiej na Strzeszynie
Opis projektu
Poprawienie bezpieczeństwa ruchu dzięki lekkiej przebudowie oraz wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Koszalińska / Żołnierzy Wyklętych. Realizacja powinna nastąpić poprzez:
1) likwidację pasa zieleni u wylotu Żołnierzy Wyklętych od strony ul. Lutyckiej,
2) wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu, podobnie jak w przypadku realizowanego już skrzyżowania Literacka/Koszalińska
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skrzyżowanie ulic Koszalińskiej i Żołnierzy Wyklętych

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

tereny miasta poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy w drodze do pracy, domu czy nad Jezioro Strzeszyńskie pokonują skrzyżowanie ulic Żołnierzy Wyklętych i Koszalińskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Strzeszyn jest bardzo rozbudowującą się częścią Poznania. W latach 2015-2019 wydano 2173 pozwolenia na budowę mieszkań i domów. Większość jest w realizacji, co oznacza podwojenie ilości mieszkańców w ciągu najbliższego czasu. Oznacza to także dużo większy ruch samochodów. Skrzyżowanie ulic Koszalińska / Żołnierzy Wyklętych jest bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniem. Ulicą Koszalińską od strony Kiekrza samochody jadą z bardzo dużą prędkością, co bardzo utrudnia włączanie się do ruchu pojazdom jadącym zarówno od strony ul. Lutyckiej, jak i od strony północnej. Ruch na skrzyżowaniu generuje także zlokalizowanie po sąsiedzku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (obecnie Biedronka, w przyszłości także Lidl).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt ronda 70 000
Przebudowa skrzyżowania polegająca na lekkiej modyfikacji (likwidacji) pasa zieleni na środku skrzyżowania umożliwiającej wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu (podobnie jak na skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska) 230 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie skrzyżowania Skrzy_owanie Koszali_ska:_o_nierzy Wykl_tych.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominika Zenka-Podlaszewska
Adres email dominika.zenka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.