ZIELONE PŁUCA ŚWIERCZEWA


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
ZIELONE PŁUCA ŚWIERCZEWA
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów na Świerczewie. Nowa aranżacja zieleni oraz małej architektury.
Opis projektu
Zieleń miejska jest potrzebna mieszkańcom. Zadbana, wyściełana trawa i wokół kwitnące i pachnące kwiaty, miejsce spotkań mieszkańców jak również chwilowy odpoczynek na ławeczce w drodze do domu lub na przystanek autobusowy. Lampy oświetlą przestrzeń, a teren stanie się bardziej przestronny i mniej niebezpieczny jak dotychczas.
Pojawią się alejki do swobodnego przechodzenia, upłynni to komunikację pieszą w obrębie ulic Kwiatkowskiego i Kołłątaja. Ścieżki powinny być szerokie co najmniej 2 m. aby swobodnie po nich poruszały się osoby niepełnosprawne i wózki dziecięce. Ławki wraz z koszami na śmieci aby uniknąć zaśmiecaniu. Nie można zapomnieć o czworonogach dla których powstaną psie pakiety. Zachowanie istniejących drzew, uporządkowanie, nowa aranżacja krzewów, wprowadzenie klombów i rabat kwiatowych. Nasadzenie drzew wzdłuż ulic i krzewów utworzy naturalne ogrodzenie i wyciszenie od ruchu samochodowego. Całość zachowana w nowoczesnym, minimalistycznym stylu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

KOŁŁĄTAJA/KUNICKIEGO/KWIATKOWSKIEGO/KOTOWICZA

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Jeżeli projekt jest niezgodny z zapisami projektu planu miejscowego, możliwa jest zmiana jego lokalizacji, na teren wzdłuż ul. Stefańskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i goście osiedla Świerczewa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pomysł powstał z uwagi że w okolicy od kilku lat obserwuje się znaczący wzrost zabudowy mieszkaniowej. Aby zachować jak najwięcej zieleni , czas uporządkować miejsca zielone na naszym osiedlu.
Obecnie zaniedbany pas zieleni, wąskie wydeptane ścieżki, chaotycznie rosnące krzewy i dzikie drzewa. Parkujące gdzie popadnie samochody i śmieci wyrzucane w krzaki. Jest to niebezpieczny teren zwłaszcza po zmroku.
Przestrzeń ma służyć wszystkim osobom, bez względu na wiek.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Składowa projektu
- projekt aranżacji 40 000
-uporządkowanie terenu zieleni 20 000
- ziemia, roboty naziemne + stacja psie pakiety 20 000
- Alejki szerokość 2m. 90 000
-Ławki z oparciem 8szt. + kosze na śmieci 10szt. 50 000
-4 Lampy 60 000
- Trawniki, krzewy 80 000
-Klomby i rabaty kwiatowe 60 000
-Słupki ozdobne 40 000
460 000
SUMA: 460 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko KATARZYNA PAMPUCH
Adres email pampuch-kasia@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg Miejskich (dotyczy zielenie w ramach pasa drogowego).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.