Oświetlenie terenów rekreacyjnych na Strzeszynie


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Oświetlenie terenów rekreacyjnych na Strzeszynie
Skrócony opis projektu
Włączmy mieszkańcom światło na niewykorzystanych wieczorami terenach rekreacyjnych i placach zabaw.
Opis projektu
Włączmy mieszkańcom światło na naszych placach zabaw i terenach rekreacyjnych, które dziś wieczorami są niebezpieczne i niewykorzystane.
Mamy urządzone place zabaw, które świetnie funkcjonują wiosną i latem, ale jesienią i zimą dzieci wracające popołudniu z przedszkoli i szkół nie mogą z nich korzystać z powodu braku oświetlenia.
Lampy od zmroku do godziny 22 mają w pełni oświetlać tereny rekreacyjne a od godziny 22 oświetlenie ma być ograniczone, tak aby zapewnić bezpieczeństwo bez negatywnego wpływu na pobliskie ptaki i nietoperze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tereny rekreacyjne, sportowe i place zabaw pomiędzy ulicami Owidiusza i Horacego, pomiędzy ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego, przy ulicy Krajaneckiej i przy ul. Homera.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cztery lokalizacje na terenie Strzeszyna Greckiego, Literackiego i Starego
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Strzeszyna i okolic korzystający z terenów rekreacyjnych, a w szczególności dzieci korzystające z placów zabaw.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ten pozwoli korzystać z placów zabaw i położonych przy nich boisk, street workoutu i terenów rekreacyjnych przez cały rok, szczególnie kiedy jesienią i zimą popołudniami jest ciemno, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownikom i odstraszając wandali.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Instalacja oświetlenia zewnętrznego (lampy plus okablowanie) 300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowe oświetlenie placu zabaw 1 PHILIPS_Uppsala_oswitlenie_LED_place_zabaw_800x534_1.jpg
Przykładowe oświetlenie placu zabaw 2 PHILIPS_Uppsala_oswitlenie_LED_place_zabaw_800x534_3.jpg
Przybliżona lokalizacja lamp Przybli_one lokalizacje lamp.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Zalewska
Adres email kasiazalewska2015@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.