Zielony Plac Zabaw we wschodnich Naramowicach


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Zielony Plac Zabaw we wschodnich Naramowicach
Skrócony opis projektu
To "Ogród Zabaw". Pierwszy ogólnodostępny plac zabaw stworzony wśród zieleni we wschodnich Naramowicach.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie zielonym, to połączenie skweru i placu zabaw. Można powiedzieć "Ogrodu Zabaw". Działka na której ma powstać, znajduje się przy ulicy Czarnucha, w pobliżu ronda Moraczewskich. Ideą przewodnią jest wykorzystanie zadrzewionego obszaru na cele rekreacyjne i zachowanie terenów zielonych. Nie przewiduje się wycinania drzew. Od strony ul. Czarnucha zaplanowano dodatkowe nasadzenia szpaleru drzew - jabłoni w ramach nawiązania do historii Naramowic i idei ogrodu. Skwer od ulicy zabezpieczono estetycznym żywopłotem.

Ogród zabaw został zaplanowany wokół ciągu pieszego, o kształcie okręgu, z dwoma wejściami od strony ul. Czarnucha. Przy którym znalazły się cztery ławki w tym jedna umożliwiająca przewijanie dzieci, oświetlenie solarne oraz kosze na segregację odpadów.

Centralnym punktem skweru jest piaskownica do której przylega nasyp (pagórek) na którym została umieszczona zjeżdżalnia. Piaskownica wyposażona jest w "Kuchnie błotną". Obok piaskownicy znajduje się ścieżka sensoryczna dla najmłodszych. Do pagórka przylega obszar przeznaczony na zestaw wspinaczkowy, składający się z kilku urządzeń, m.in. małpi gaj (drabinki), ścianka wspinaczkowa, "pajęczyna", ruchomy most.

Na zewnętrznej wschodniej stronie ścieżki umieszczono zestaw ziemnych trampolin ( umieszczonych na poziomie gruntu) o okrągłym kształcie, otoczone zostały nawierzchnią amortyzującą. Powyżej znalazł się zestaw huśtawek tradycyjnych oraz typu gniazdo przeznaczonych również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Obok huśtawek znalazła się otwarta karuzela typy platforma i jedna typu twist.

W północnej części skweru przylegającej do ogrodu technikum , zaplanowano ogród społeczny dla małych i dużych ogrodników. Są to drewniane skrzynie pozwalające na prowadzenie niewielkich upraw.

W niezagospodarowanej części skweru przewidziano naturalną ścieżkę zdrowia składającą się z pni, leżących kłód i rozpiętych między drzewami lin. Ta cześć ma służyć do tworzenia kreatywnej przestrzeni.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

W rejonie ulic Czarnucha, Rubież

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Fragment działki nr: 29/116 Obręb: 50 - NARAMOWICE, arkusz: 11,
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, w szczególności wschodniej części.
Najmłodsi mieszkańcy w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
Osoby starsze, przestrzeń pełni również funkcję rekreacyjnej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
We wschodniej części Naramowic brakuje publicznego plac zabaw oraz zieleni. Jest to obszar, który zamieszkuje kilka tysięcy rodzin, intensywnie rozbudowująca się część Naramowic.

Ogólnodostępne publiczne place zabaw pełnią bardzo ważną funkcję w życiu mieszkańców, integrują lokalną społeczność, wyrównują szanse dzieci w dostępności do placów zabaw (grodzone osiedla, likwidowanie palców przez wspólnoty mieszkaniowe), są wyposażone w urządzenia z których mogą korzystać dzieci z niepełnosprawnościami. Są też często jedynymi miejscami na których znajduje się zieleń.

Wskazana nieruchomość jest jedyną miejską działką nie przeznaczoną na sprzedaż i zlokalizowaną w środkowej części dzielnicy, blisko osiedli, przy ulicy Czarnucha. Sąsiaduje z technikum ogrodniczym, przy którym znajduję się boisko do koszykówki i ogrody uczelniane, taka lokalizacja jest odpowiednia do stworzenia placu zabaw z elementami edukacyjnymi, oraz pozwala na nawiązanie współpracy w przyszłości ze szkołą.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ETAP PROJEKTOWY
Dokumentacja projektowa.
Inwentaryzacja dendrologiczna.
Powierzchnia terenu ok 1500m2.
30 000
PRZYGOTOWANIE TERENU
Prace porządkowe i ukształtowanie terenu.
40 000 zł.
Budowa ścieżek gruntowych (mineralnych) ok 100m, szer. 1,5m, obrzeże z kostki granitowej
20 000 zł
Lampy Solarne 2szt.
30 000 zł
Ławki z oparciem i podłokietnikami 4 szt. 10 000 zł
Kosze do segregacji śmieci 2 szt. 2000 zł
Ławka z miejscem do przewijania 1szt. 3000 zł
Ogrodzenie, żywopłot z siatka (grafitowa) wys. 1m, od strony ulicy, 50 mb. 10 000 zł
Ogrodzenie, siatka (grafitowa) wys. 1m, strony sąsiednich działek, 100mb. 10 000 zł
Furtki szer. 1m, jedna szersza techniczna 2m, 2szt. 4000 zł
Drzewa, sadzonki jabłoni 8 szt. 9000 zł
Łąka kwietna, 200 m2. 5000 zł
Stojaki rowerowe, 4szt. 2000 zł
Tablica z regulaminem. 1000 zł
Stołki do szachów z tworzywa. 1 szt. 3000 zł
149 000
1,2,3. PIASKOWNICA, GÓRKA, ŚCIEŻKA SENSORYCZNA
Piaskownica, ok 60 m2 z piaskiem i drewnianym cokołem 18 000 zł
Nasyp ziemny o wysokości 1,5 m i promieniu 8m (górka) z stalową zjeżdżalnią i schodkami. 20 000 zł
Ścieżka sensoryczna, szer 0,6 m, dł ok 3,6 m , 6 "pól" 3000 zł
Kuchnia "błotna", drewniana ściana z urządzeniami 4000 zł
45 000
4,5,6,. HUŚTAWKI, TRAMPOLINA I KARUZELA
Huśtawka metalowa podwójna 5000 zł
Huśtawka typu gniazdo, 2 szt. 14 000
Karuzela tarczowa otwarta 1 szt. 5000 zł
Karuzela typu twist 1szt. 2500 zł.
Trampolina ziemna śr. 1,5 1 szt. 10 000 zł
Trampolina ziemna śr. 1,3 1 szt. 9000 zł
Nawierzchnia amortyzująca ok 25 m2. 5000 zł
Półkula amortyzująca, śr 0,5m. 1500 zł

52 000
7. ZESTAW WSPINACZKOWY, "MAŁPI GAJ", URZĄDZENIA Z SIATEK WSPINACZKOWYCH TYPU "PAJĄK"
Zestaw wolnostojących urządzeń do wspinaczki, składających się z siatek typu pająk, drabinek "małpi gaj", mostków ruchomych, palisad, ścian wspinaczkowych. 109 000 zł
Ścieżka zdrowia z naturalnych elementów jak pnie i kłody, linie do równowagi. 5000 zł
114 000
8. OGRÓD SPOŁECZNY
Zestaw drewnianych skrzyni do sadzenia roślin.
10 000 zł
Konstrukcja drewniana nad skrzyniami, pergola zacieniająca w kształcie "domku" 7 000zł
Przyłącze wodne lub zbiornik retencyjny 5000 zł
Tablice edukacyjne, rola zieleni w mieście. 5000 zł
27 000
SUMA: 417 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Inspiracje Inspiracje.jpg
Koncepcja zagospodarowania Koncpecja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Michalski
Adres email michalski.maciej@yahoo.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ze względu na osiedlowy charakter inwestycji właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.