Nowoczesny plac zabaw Przeszkola 93


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Nowoczesny plac zabaw Przeszkola 93
Skrócony opis projektu
Wymiana wielofunkcyjnych sprzętów na placu zabaw. Kontynuacja realizacji modernizacji części sportowo -rekreacyjnej placu zabaw.
Opis projektu
Celem projektu jest dokończenie inwestycji przebudowy ogrodu przedszkolnego. Projekt zakłada:
- dokończenie modernizacji terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 93 w Poznaniu o część rekreacyjną zawierającą ścieżkę edukacyjną - Ruch drogowy, umożliwiającą jazdę na rowerkach dziecięcych,
- wymianę sprzętu zabawowego na wielofunkcyjne urządzenia zabawowe,
-postawienie ogrodzenia z siatkami ochronnymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skibowa 13

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

projekt jest przewidziany na terenie działki nr1/15, ark41, obr Spławie, należącej do zasobu Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, wychowankowie Przedszkola nr 93 w Poznaniu, uczniowie Szkoły podstawowej nr 61 w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ramach grantu uzyskanego w 2019 roku w Przedszkolu nr 93 powstał projekt przebudowy ogrodu z wydzieleniem części rekreacyjno-sportowej. Odwodniono teren placu zabaw, powstało boisko ze sztuczną trawą. Z boiska korzysta ok. 200 dzieci, wychowanków przedszkola. Prowadzone są systematyczne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Dokończenie inwestycji przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-zabawowej, której brak na terenie osiedla. Zaskutkuje to zwiększeniem integracji przedszkola ze społecznością lokalną. Umożliwi optymalne wykorzystanie terenu placu zabaw, boiska sportowego podczas codziennych zajęć sportowych oraz licznych imprez organizowanych dla dzieci, rodziców i mieszkańców osiedla. Zmodernizowany plac zabaw będzie służył nie tylko wychowankom przedszkola lecz wszystkim dzieciom z osiedla. Wpłynie również pozytywnie na uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego. Planowane zagospodarowanie terenu przyczyni się do podniesienia jakości imprez organizowanych na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
modernizacja części rekreacyjnej placu zabaw ze ścieżką edukacyjną o ruchu drogowym 120 000
wielofunkcyjne urządzenia zabawowe wraz z ogrodzeniem części zabawowej 160 000
wykonanie ogrodzenia części zabawowej 20 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Docelowy plan zagospodarowania ogrodu przedszkolnego PLAN ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PRZEDSZKOLNEGO 1.pdf
Plan zagospodarowania ogrodu przedszkolnego - mapa PLAN ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PRZEDSZKOLNEGO 2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Iwona Kruszona
Adres email kruszonaiwona@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.