Rekreacja na Strzeszynie: sport i kultura


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rekreacja na Strzeszynie: sport i kultura
Skrócony opis projektu
Ustawienie na terenach sportowych przy ulicy Kaczmarskiego kontenerów - zaplecza szatni sportowych
Opis projektu
Ustawienie kontenera-szatni na terenach sportu i rekreacji przy ulicy Wierzyńskiego w Poznaniu. Są to tereny miejskie, w zarządzie RO Strzeszyn. Szatnia umożliwi lepsze wykorzystanie terenów, będzie także schronieniem w niepogodę, miejscem do przechowywania sprzętów sportowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren sportu i rekreacji między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zgodnie z Mpzp dla terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L.Tołstoja w Poznaniu http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=96
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Strzeszyna, którzy korzystają już intensywnie z terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wierzyńskiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Strzeszynie brakuje obiektu sportowego wyposażonego w ogólno-dostępne zaplecze. Teren w MPZP jest przewidziany pod sport i rekreację. W tej chwili w toku są prace nad wykonaniem przyłącza elektrycznego na działce. Brakuje zatem jedynie przyłącza wod-kan, aby można było ustawić kontener (o jak największej powierzchni) w funkcji zaplecza sportowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt zagospodarowania, wykonanie projektów przyłącza wod-kan 20 000
Zakup i ustawienie kontenerów, wyposażenie szatni, przygotowanie terenu (częściowe utwardzenie), wykonanie brakującego przyłącza wod-kan. 280 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Przykład kontenera szatni 1 Kontener szatnia przyk_ad 1.png
Przykład kontenera szatni 2 Kontener szatnia przyk_ad 2.png
Przykład kontenera szatni 3 Kontener szatnia przyk_ad 3.png
Przykład kontenera szatni 4 Kontener szatnia przyk_ad 4.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominika Zenka-Podlaszewska
Adres email dominika.zenka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.