PODOLANY SP62: bezpieczna_droga_do_szkoły_ulicą_KRYNICKĄ (parkingi_chodnik)


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
PODOLANY SP62: bezpieczna_droga_do_szkoły_ulicą_KRYNICKĄ (parkingi_chodnik)
Skrócony opis projektu
Przebudowa ul.KRYNICKIEJ przy Szkole Podstawowej Nr 62 (parkingi wzdłuż jezdni, drugi chodnik, bezpieczny rowerzysta)
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie przebudowy ulicy Krynickiej - etap I A - na podstawie gotowego projektu będącego w posiadaniu ZDM, wykonanego ze środków Rady Osiedla Podolany i dotyczy odcinka od ul. Strzeszyńskiej do ok. km 0+041.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Krynicka (fragment od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

etap IA projektu przebudowy ul. Krynickiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej Nr 62, zarówno pieszo, rowerami jak i podwożona przez rodziców pod szkołę autami. Pracownicy szkoły. Seniorzy korzystający z pomieszczeń szkolnych w ramach Klubu Seniora. Czytelnicy filii Biblioteki Raczyńskich mieszczącej się w budynku szkoły. Uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej. Wszyscy mieszkańcy Osiedla.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Panujący w godzinach porannych i popołudniowych chaos komunikacyjny na ul. Krynickiej pod szkołą, gdzie jednocześnie kierowcy chcą zaparkować i odprowadzić dzieci do szkoły, a inne dzieci chcą bezpiecznie przejść pieszo lub dojechać rowerem, stanowi zbyt duże zagrożenie bezpieczeństwa i należy to jak najszybciej zmienić. Projekt zakłada wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych i zmiany organizacji ruchu, w celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego w tym rejonie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
przebudowa ul. Krynickiej - etap IA (na podstawie kosztorysu z 01/2019, będącego w ZDM) 200 000
Wzrost cen inwestycji budowlanych w ciągu roku (zakładany 15%) i inne nieprzewidziane okoliczności podczas budowy 30 000
SUMA: 230 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcie 1 Krynicka_zdj1.PNG
zdjęcie 2 Krynicka_zdj2.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Sobkowiak
Adres email elzbieta.sobkowiak.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.