1-350 spośród 350
 • Budowa street workout parku 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Budowa Street Workout zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 12:20 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Wnioskodawca nie przyszedł na spotkanie.
   Zespół Obradował w składzie Pan Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Pan Piotr Szczepanowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pan Tomasz Lisiecki - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 1
   
 • Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Celem projektu jest pozyskanie środków finansowych na zmodernizowanie terenów przedszkoli 116, 127, 129,131,140.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 2
   
 • Z bany na szagę Projekt ogólnomiejski
  Projekt połączenia przystanku kolejowego Poznań Karolin z osiedlami naramowickimi i linią tramwajową na Naramowice.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana przez Wnioskodawcę lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa w związku z czym projekt opiniuje się negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 3
   
 • Bariera dźwiękochłonna między Lotnictwa Polskiego-Dąbrowskiego 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  bariera tłumiłaby odgłosy z ulicy Dąbrowskiego w kierunku osiedla Lotnictwa Polskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W zakresie działań związanych z ochroną przed hałasem obowiązuje Program ochrony środowiska przed hałasem 2018 (26 czerwca 2018 roku Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę Nr LXIX/1253/VII/2018 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania.). Dla ulicy Dąbrowskiego od Polskiej do Lutyckiej (Działanie 43_S) zostało przewidziane następujące działanie: „Działania wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów do wartości wynikających z kodeksu drogowego dla danego odcina w szczególności w porze nocnej” – dla przedmiotowej lokalizacji budowa ekranu akustycznego nie jest przewidziana Proponowane działanie przeciwhałasowe przewidziane zostało w Programie w perspektywie średniookresowej (2023-2028). Wysokie koszty realizacji projektu przewyższającą możliwości finansowe PBO. Koszt ekranów akustycznych sięga poziomu 1200 zł/m2. Długość ekranu na proponowanym odcinku to ok 350 m o wysokości 5m. Daje to powierzchnię 1750 m2, co przekłada się na łączny koszt 2 100 000 zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział I, pkt 2 (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 4
   
 • Zielony skwer pomiędzy ul. Literacką/Cegłowskiej 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Literacką/Cegłowskiej – posadzenie roślinności, budowa ławek, chodnika i ścieżki rowerowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 5
   
 • Przestrzeń pełna uśmiechu 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Powiększenie przestrzeni budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla uczniów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 6
   
 • Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Pakiet wsparcia szkół/przedszkoli: oczyszczacze powietrza, defibrylatory AED, roboty edukacyjne, przestrzenie integracji, sensoryczne/naturalne strefy zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 7
   
 • Sportowa wprawa i bezpieczna zabawa 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Celem jest modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkołach Podstawowych nr 55 i 85.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 8
   
 • Bezpieczna droga do szkoły 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa aktywnego, doświetlonego przejścia dla pieszych na ul. Krańcowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

   projekt nie podlegał opiniowaniu
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 9
   
 • Wielofunkcyjne boisko marzeń 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 10
   
 • Poznań walczy z niepłodnością 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Wsparcie psychologiczne osób zmagających się z niepłodnością w formie warsztatów i grupy wsparcia.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadania zaproponowane w projekcie wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia. Proponowane w projekcie działania nie zostały doprecyzowane w zakresie określenia grupy docelowej oraz nie zawierają szacunkowych kosztów przedsięwzięcia wraz ze wskazaniam ilości uczestników.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 11
   
 • Zatoczki dla autobusów na Oliwkowej 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Zatoczki dla autobusów ułatwiające swobodną komunikacje pojazdom. Zwiększenie bezpieczeństwa dla podróżnych nią.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt odrzucony ponieważ jeszcze w 2019 roku ZTM zrealizuje budowę platformy przystanku Oliwkowa w kier. Tulec. Trwa projektowanie (ZDM) skrzyżowania ulic Szczepankowo i Sierpowej, które jest skoordynowane z projektowaniem przystanku Oliwkowa w kier. Rataj, jego budowa jest przewidziana na 2020 rok. Oba przystanki nie będą miały zatok. Dzięki temu ruch jest uspokojony, pasażerom łatwiej przechodzić przez ulicę, a autobus nie traci czasu na włączenie się do ruchu po obsłużeniu przystanku i może podjechać bliżej platformy przystankowej.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 12
   
 • Przejście dla pieszych na ul Porzeczkowa/Szczepankowo 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Przejście dla pieszych na przystanki autobusowe przy rogu ulic Porzeczkowa/ Szczepankowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt musi być odrzucony ponieważ jest już realizowany. Przy udziale środków z RO trwa projektowania przystanku Porzeczkowa w kier. Rataj, realizacja wraz z przejściem przez ul. Szczepankowo przewidziana jest w 2020 roku. W 2019 roku zbudowany zostanie przystanek Porzeczkowa w kier. Tulec.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 13
   
 • Baw się razem z nami-modernizacjaboiskawSP3 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu, wymiana nawierzchni, wydzielenie części rekreacyjnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 14
   
 • Nowe przejście dla pieszych na Jeżycach 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Wyznaczenie na ul. Dąbrowskiego na wysokości posesji 29 brakującego przejścia dla pieszych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą WNioskodawca nie stawił się na spotkanie odwoławcze w dniu 20.09.2019
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 15
   
 • Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Modernizacja ogrodów przedszkolnych do wszechstronnego rozwoju dzieci w strefach: rekreacyjna, sportowa, kreatywna, sensoryczna.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 16
   
 • Nowoczesny wielofunkcyjny stół do gry teqball 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Wielofunkcyjny stół sportowy Teqball, pozwalający na uprawianie 5 sportów w 1 miejscu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 17
   
 • Bezpieczny student – bezpieczny poznaniak 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Nauka podstawowych elementów judo i samoobrony dla studentów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 18
   
 • Porządki w Koziołkowej Zagrodzie. Remont SP88 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Kompleksowy remont: części dziedzińca szkolnego, ogrodzenia szkoły oraz łazienek i szatni w bloku sportowym.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 19
   
 • Plac zabaw w parku przy Kutnowskiej 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  W parku przy Kutnowskiej na osiedlu Warszawskim brakuje placu zabaw dla dzieci.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 20
   
 • Windy w Tunelu Łomżyńskim Projekt ogólnomiejski
  Dwie windy w Tunelu Łomżyńskim przy wejściu północnym i południowym.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 21
   
 • Remont generalny zniszczonych schodów przy ul.Wiklinowa 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Generalny remont zniszczonych schodów wraz z dodatkowym podjazdem dla wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 22
   
 • Remont nawierzchni obu odcinków ulicy Drobnika 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Położenie nowej nawierzchni na obu odcinkach ulicy Drobnika (działki nr 619/17, 619/18 oraz 624/50)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak możliwości przeprowadzenia remontu nawierzchni ze względów technicznych. Realizacja zadania zwiąże się z koniecznością wykonania odwodnienia na całej długości ulicy. Brak wykonania odwodnienia a wykonanie remontu nawierzchni spowoduje zalewanie posesji przyległych wzdłuż drogi. Wykonania odwodnienia wraz z remontem przekracza możliwości finansowe PBO. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 23
   
 • Budowa boiska przy SP 75 9 - Stare Miasto
  Budowa boiska wraz z kompleksowym zagospodarowaniem oraz budowa ogrodzenia z zielenią przy SP 75
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 24
   
 • Plac zabaw "Szklarka" 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Założeniem tego projektu jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu do stworzenia strefy rekreacji dla mieszkańców.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast ze względu na zawartą w WGN umowę dzierżawy w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem projekt opiniuje się negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast ze względu na zawartą w WGN umowę dzierżawy w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem, projekt opiniuje się negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 25
   
 • Rezerwat "Meteoryt Morasko" -zapomniana perełka Poznania 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Celem projektu jest zwiększenie dostępności i widoczności rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko".
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 26
   
 • Renowacja wzgórza w Parku Kasprowicza- Arena 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt polega na odnowieniu wzgórza w Parku Kasprowicza (tzw.Arena)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 27
   
 • Tężnia solna nad Maltą Projekt ogólnomiejski
  Budowa tężni solnej nad Jeziorem Maltańskim
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 28
   
 • Tor Pumptrack na Grunwaldzie 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt zakłada budowę toru rowerowego typu Pumptrack na Grunwaldzie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ze względu na charakter inwestycji właściwym do zaopiniowania jest Wydział Sportu oraz WJPM - ze względu na osiedlowy charakter projektu. Wizja w terenie oraz zawarta na wnioskowanej nieruchomości umowa dzierżawy uniemożliwiają realizację projektu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ze względu na charakter inwestycji właściwym do zaopiniowania jest Wydział Sportu. Wizja w terenie oraz zawarta na wnioskowanej nieruchomości umowa dzierżawy uniemożliwiają realizację projektu.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 29
   
 • Piękna SP71, lepsza szkoła-lepsi My! 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Remont infrastruktury wewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 71
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 30
   
 • Nowoczesna Szkoła -ZSnr7 Zwycięstwa -Społeczna DwójkaWichrowe 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Modernizacja infrastruktury szkolnej zapewniająca lepszą i bardziej komfortową edukację naszych dzieci ;-)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Zmiana rekomendacji na pozytywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze 12.09.2019 r.
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Adrian Kaczmarek

  Opinie Rad Osiedli:

   projekt nie podlegał opiniowaniu

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 31
   
 • Podolany SP62: bezpieczna_droga_do_szkoły_ulicą_Krynicką (parkingi_chodnik) 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Przebudowa ul.Krynickiej przy Szkole Podstawowej Nr 62 (parkingi wzdłuż jezdni, drugi chodnik, bezpieczny rowerzysta)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 32
   
 • Cmentarz ul. Szczawnicka: parkingi,chodniki,ścieżka rowerowa, zieleń 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Przebudowa ul. Szczawnickiej w otoczeniu cmentarza: parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa i zieleń wg projektu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 33
   
 • SP62 Podolany: termomodernizacja/nowa elewacja budynku 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Ocieplenie budynku dydaktycznego (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej Nr 62 / nowoczesna elewacja
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 34
   
 • Przebudowa ul. Szarych Szeregów (parkingi, chodniki) 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Uporządkowanie pasa drogowego ul. Szarych Szeregów: chodniki i miejsca postojowe wg gotowego projektu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 35
   
 • Budowa ul. Nałęczowskiej (odc. Iwonicka -Krynicka) 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Budowa ulicy Nałęczowskiej (odc. Iwonicka - Krynicka), zgodnie z gotowym projektem (jezdnia, chodniki, parkingi)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 36
   
 • Podolany: Wybieg i toaleta dla psów 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Wybieg i toaleta dla psów w lasku przy ul. Marciniaka (KEJTER to też POZNANIAK)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 13:30 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Wnioskodawca nie przyszedł na spotkanie.
   Zespół Obradował w składzie Pan Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Pan Piotr Szczepanowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pan Leszek Kurek - Zastępca Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 37
   
 • Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu pomiędzy ulicą Dukielską i Druskienicką oraz wzdłuż Druskienickiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Przeważająca część terenów znajduje się we władaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej ob. 20, ark. 06, dz. 4/43, 4/25. Ponadto tereny dz. 3/16, 4/25 wydzielone zostały pod tereny przeznaczone pod rozbudowę ul. Druskiennickiej. Dz. 16/8 oznaczona została w MPZP jako tereny komunikacji – tereny dróg publicznych. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 38
   
 • Chodnik wzdłuż ul. Strzeszyńskiej (GaleriaPodolany-Jasielska) 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Brakujący chodnik od ul. Druskienickiej do ul. Jasielskiej po stronie Galerii Podolany i Biedronki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Teren, na którym proponowana jest realizacja zadania w ramach PBO20 objęty został Uchwałą nr L/870/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Południe” w Poznaniu. Realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na brak znajomości zapisów opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 39
   
 • Podolany SP62: malowanie klas c.d. 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Ciąg dalszy malowania pomieszczeń, remont łazienek w szkole, wymiana oświetlenia na zdrowsze.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 40
   
 • Zbiornik retencyjny ciek Wierzbak ul.Straży Ludowej 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Zbiornik retencyjny na cieku Wierzbak - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom po deszczach nawalnych, regulacja cieku.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji inwestycji ("należy znaleźć działkę na potrzeby zbiornika w ciągu cieku Wierzbak należącą do M.Poznań"), dlatego też zgodnie z Zasadami PBO na tym etapie weryfikacji wniosku znalezienie nieruchomości miejskiej, która spełniałaby kryteria planowanej inwestycji nie jest już możliwe - projekt opiniuje się negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji inwestycji ("należy znaleźć działkę na potrzeby zbiornika w ciągu cieku Wierzbak należącą do M.Poznań"), dlatego też zgodnie z Zasadami PBO na tym etapie weryfikacji wniosku znalezienie nieruchomości miejskiej, która spełniałaby kryteria planowanej inwestycji nie jest już możliwe - projekt opiniuje się negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 41
   
 • Program poprawy bezpieczeństwa pieszych 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Dobrze doświetlone przejścia są widoczne z dużej odległości a spowolnienie ruchu poprawia bezpieczeństwo wszystkich.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 42
   
 • Rowerem do centrum Projekt ogólnomiejski
  Poprawa skomunikowania rowerowego między osiedlami Szczepankowo-Spławie-Krzesinki oraz Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo z osiedlem Chartowo.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019.
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak, M.Makowski, ekspert-J.Muller

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 43
   
 • Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Szczepankowo/Bobrownicka/Gospodarska 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Projekt zakłada budowę 4 wlotowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczepankowo/Bobrownicka/Gospodarska
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 44
   
 • Centrum Sportów Umysłowych Projekt ogólnomiejski
  Ogólnodostępna przestrzeń miejska "pod dachem" dla brydża, szachów, go, gier planszowych oraz spotkań mieszkańców.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 45
   
 • Windy na przystankach Kurpińskiego Projekt ogólnomiejski
  Instalacja wind na przystankach Pestki przy ulicy Kurpińskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 46
   
 • Budowa boiska sportowego przy SP 50 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Budowa boiska przy Zespole Szkół na os. Stare Żegrze. Projekt obejmuje m.in. wymianę nawierzchni.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 47
   
 • Grunwald miejscem interaktywnej zabawy i nauki 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Płot i ścieżki sensoryczne przy Kasztelańskiej- Przedszkole "ZUCH" jako przestrzeń publiczna wielozmysłowego poznawania świata
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 48
   
 • Budowa ulicy Międzyleskiej wraz z oświetleniem 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Projekt zakłada przygotowanie i wykonanie ulicy Międzyleskiej w zakresie jezdni, chodnika i oświetlenia
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Część nieruchomości w ciągu ulicy Międzyleskiej nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Część nieruchomości w ciągu ulicy Międzyleskiej nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 49
   
 • Chodnik wzdłuż ul. Straży Ludowej 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Chodnik i elementy uspokojenia ruchu wzdłuż ulicy Straży Ludowej dla bezpieczeństwa pieszych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Obecna nawierzchnia jezdni bitumiczna odwadniana jest w pobocza gruntowe. Budowa chodnika przy jezdni bitumicznej spowoduje zalewanie ulicy i dalej posesji przy ulicy zlokalizowanych w najniższym miejscu. Realizacja projektu wiąże się z koniecznością modernizacji systemu odwadniającego dla wskazanej ulicy. Drogi krzyżujące się z ul. Straży Ludowej wewnątrz osiedla to drogi osiedlowe wewnętrzne. Funkcjonują na zasadach zjazdów publicznych, nie można przewidzieć wyniesionych skrzyżowań w tym miejscu. W ramach ulicy występują również nieuregulowane grunty prawne, m.in. dla: obr. 28, ark. 03 dz. 122, 166, 271, 149, 103. Realizacja zadania wiązałaby się z ingerencją w grunty prywatne. Na odcinku od posesji nr 44 pas drogowy jest zbyt wąski aby możliwa była realizacja zadania. Realizacja zadania ponownie wiąże się z ingerencja w grunty prawne. Realizacja projektu przekracza możliwości finansowe PBO w ramach projektu regionalnego. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 12, ppkt b) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 50
   
 • Przedłużenie ul. Raczyńskiego do osiedla 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Budowa fragmentu ulicy Raczyńskiego - dojazd do bloku przy ul. Szarych Szeregów 36
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Szerokość dz. nr 13 nie spełnia norm przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Minimalna szerokość drogi przeciwpożarowej wynosi 4 m. (szerokość działki wynosi ok. 3,8 m. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt g) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 51
   
 • Skwer przy pomniku ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Miejsce do wypoczynku wraz z ławeczkami przy placu zabaw i pomniku ul.Szarych Szeregów/Karpińskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej przedmiotowe działki są przedmiotem postępowania prowadzonego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest zbycie ich na zasadach ogólnych. W związku z powyższym projekt nie jest rekomendowany do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej przedmiotowe działki są przedmiotem postępowania prowadzonego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którego celem jest zbycie ich na zasadach ogólnych. W związku z powyższym projekt nie jest rekomendowany do kolejnego etapu.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 52
   
 • Profilaktyka antysmogowa na Podolanach 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Profilaktyka antysmogowa, edukacja i zapobieganie spalaniu śmieci w piecach.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 53
   
 • Śródecki Dom Kultury 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Śródecki Dom Kultury – całoroczne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Poznania oraz zainteresowanych gości.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 54
   
 • Usprawnienie działania strażaków OSP Poznań-Głuszyna 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego, celem poprawy mobilności i dyspozycyjności jednostki podczas działań.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 55
   
 • Monitoring na Podolanach 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Projekt zakłada instalację systemu monitoringu wizyjnego na Podolanach - etap I
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 56
   
 • Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Poznań-Głuszyna 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków, celem poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki nowotworowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 57
   
 • Remont sali gimnastycznej w ZSO 9 - Stare Miasto
  Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą drzwi, oświetlenia, oraz wykuciem wyjścia ewakuacyjnego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 58
   
 • Edukacja Ekologiczna "Chrońmy planetę przed plastikiem" Projekt ogólnomiejski
  Zajęcia edukacyjne i kampania w mediach społecznościowych - cała prawda o plastiku
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 59
   
 • Kejtrobieg - spuść psa ze smyczy! 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Realizacja dwóch psich wybiegów (placów zabaw dla psów wyposażonych w psie toalety) na Jeżycach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 19 września 2019 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Gabinetu Prezydenta.
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Bożena Urbaniak, Katarzyna Matuszak, Maciej Wojciechowski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 60
   
 • Rondo ul. Jasielska 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Budowa ronda ul. Jasielska przy osiedlu Reduta
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Teren, na którym proponowana jest realizacja zadania w ramach PBO20 objęta została Uchwałą nr L/870/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Południe” w Poznaniu. Dodatkowo koszty przewyższają możliwości finansowe PBO w ramach projektu rejonowego. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d), e) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 61
   
 • Naprawa zegara na wieży szkolnej 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Zegar wieżowy w Szkole Podstawowej nr 36 wymaga naprawy i konserwacji mechanizmu oraz otoczenia.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 62
   
 • Nauka zawodu i integracja środowiska lokalnego 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Remont pomieszczeń ZSZ Nr 1 w części przekazanej przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 103
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 63
   
 • Boisko marzeń 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Modernizacja boiska na terenie ZSZ Nr 1
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 64
   
 • Remont placu zabaw- wewnętrzny dziedziniec szkolny 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Plac zabaw dla dzieci usytuowany na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym wymaga remontu nawierzchni iwymiany urządzeń.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 65
   
 • Zjazd/podjazd przez przejście podziemne pod Warszawską 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa zjazdu/podjazdu dla wózków dziecięcych/rowerów przy przejściu podziemnym przy parku Tysiąclecia.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W tej lokalizacji nie ma możliwości budowy zjazdu/podjazdu przez przejście podziemne. Realizacja takiego rozwiązania byłaby sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku obiektów inżynierskich (zgłoszone w projekcie przejście podziemne) muszą spełniać one wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735) Realizacja zadania jest niemożliwa ze względu na niespełnienie norm przewidzianych Prawem Budowlanym. Budowa zjazdu wymuszałaby zbyt duże pochylenie - ok. 40 % przy dopuszczalnym poziomie 8 %. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt g) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 66
   
 • Defibrylatory w ośrodkach wsparcia osób zależnych Projekt ogólnomiejski
  Montaż defibrylatorów w ośrodkach wsparcia osób zależnych wraz z zaawansowanym zestawem sprzętu pierwszej pomocy
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 67
   
 • Boisko sportowe-wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr28 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Sport to zdrowie! Piłka nożna-siatkówka-koszykówka-biegi na nowym boisku!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

   projekt nie podlegał opiniowaniu

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 68
   
 • Sportowe Kwiatowe 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Nowe boisko na placu przy ul. Krokusowej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 69
   
 • Dodatkowa tablica ITS na Moście Teatralnym Projekt ogólnomiejski
  Elektroniczna tablica informacji pasażerskiej pokazująca linie tramwajowe kursujące na PST w kierunku Piątkowa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 70
   
 • Remont sali gimnastycznej ZS nr 2 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt obejmuje remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Hangarowej oraz modernizację boiska szkolnego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 71
   
 • Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 82 9 - Stare Miasto
  Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego i wymiana nawierzchni oraz ogrodzenia boiska szkolnego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 72
   
 • Połączmy Wartostradę z ulicą Hlonda 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada budowę brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulice Hlonda, Bernata, Zawady z Wartostradą.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość znajduje się poza zasobem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość znajduje się poza zasobem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 73
   
 • Rowerowe wiaty przystankowe Naramowice, Umultowo, Morasko-Radojewo 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Budowa wiat rowerowych w głównych miejscach przystankowych północnego Poznania
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 74
   
 • Więcej śmietników to czysty fyrtel! 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Zakup, montaż i opróżnianie śmietników miejskich. Akcja porządkowa mieszkańców.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę wysokie koszty utrzymania projektu oraz cyklicznie realizowane przez Miasto Poznań akcje proekologiczne związane ze sprzątaniem, projekt nie jest rekomendowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej do realizacji
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 75
   
 • Wieża Widokowa nad Maltą Projekt ogólnomiejski
  Wieża Widokowa nad Maltą, budowa drewnianej wieży widokowej nad Maltą wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 76
   
 • Blajba na Psarskim Fyrtlu 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Stanica rowerowa z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie Psarskie na Osiedlu Kiekrz
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 77
   
 • Plażojada 3 - lato pełne kultury Projekt ogólnomiejski
  Cykl bezpłatnych koncertów i wydarzeń kulturalnych szlakiem trzech jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 78
   
 • Rekreacja Integracja Zabawa na Podolanach 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Cykl imprez dla mieszkańców z okazji 100-lecia powołania Osiedla Podolany, przypadającego na lata 2020-2021
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Decyzja negatywna podtrzymana
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Wnioskodawca nie stawił się na spotkaniu w dniu 16.09.19
   Zespół Obradował w składzie Justyna Makowska, Patryk Pawełczak, Karolina Kubis

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 79
   
 • Pielęgnujmy marzenia 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Ochrona środowiska i otwarcie na otoczenie przez termomodernizację i doposażenie szkoły, kontynuującej dzieło DoktorBłeńskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Zmieniono decyzję na pozytywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 16.09.2019 r.
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Adrian Kaczmarek, Dagmara Woźniak

  Opinie Rad Osiedli:

   projekt nie podlegał opiniowaniu

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 80
   
 • Świetlno-muzyczne fontanny w parku Mickiewicza Projekt ogólnomiejski
  System różnego rodzaju fontann zintegrowany komputerowo ze światłami, laserami oraz muzyką.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ obiekty wskazane we wniosku są zabytkowe. Fort Winiary, obecnie Park Cytadela, wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A06 decyzją z dnia 16.04.1966 r., natomiast Park im. A. Mickiewicza znajduje się na terenie założenia urbanistyczno-architektonicznego Ringu poznańskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 274 decyzją z dnia 03.01.1985 r. W związku z powyższym nie ma możliwości wprowadzania do historycznych założeń fontanny systemu różnego rodzaju fontann zintegrowanych komputerowo ze światłami, laserami oraz muzyką w formie przedstawionej we wniosku. Ponadto konieczne byłoby wybudowanie maszynowni podziemnej, niezbędnej do obsługi tak dużych fontann. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 81
   
 • Infrastruktura Kolei Metropolitalnej Podolany_Strzeszyn_Kiekrz_Smochowice_Wola Projekt ogólnomiejski
  Park&Ride wraz z dojazdem, dojściem, przystankami autobusowymi do obsługi przystanków kolejowych na północy Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Miasto Poznań od kilku już lat podejmuje działania zmierzające do realizacji węzłów integracji we wskazanych 5 lokalizacjach. Dotychczas prowadzone prace wynikały z przyjętego założenia o dążeniu do zwiększenia udziału, w podróżach do Poznania oraz na odcinkach: osiedla zewnętrzne –Centrum, transportem kolejowym, szczególnie w świetle uruchamianych połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, integracji taryfowej z przewoźnikami kolejowymi oraz wdrażania działań mających na celu ograniczanie wjazdu samochodów do Miasta i Centrum, czyli parkingach P&R. Prowadzono prace koncepcyjne oraz podejmowano działania zmierzające do pozyskania dofinansowania dla realizacji tych zadań np. z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach WRPO. W zakresie każdego, z przywołanych przez wnioskującego węzłów, stan prac przedstawia się następująco: 1. Ul. Biskupińska – lokalizacja węzła przesiadkowego, dla którego prace związane z przygotowaniem dokumentów przedinwestycyjnych i pozyskaniem dofinansowania z ZIT WRPO rozpoczęto w 2017 roku. Miasto podjęło działania również w kontekście planowanej przebudowy trasy kolejowej 354 Poznań – Piła i planowanego uruchomienia PKM. Zadanie jest częścią projektu pt. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap II”. Projekt dzięki staraniom Wydziału Transportu i Zieleni UMP zdobył dofinansowanie i jest aktualnie zadaniem ZTM (numer zadania: ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride)), realizowanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – etap projektowania i uzgodnień. W ramach przyjętego zakresu prac przewiduje się: 50 miejsc postojowych, 30 stojaków rowerowych, tablicę z informacją pasażerską, toaletę oraz połączenie z peronami PKP itp. Całość tych prac przewidziana jest po południowo-zachodniej stronie torów kolejowych. 2. Ul. Homera/Owidiusza/Krynicka – lokalizacja węzła przesiadkowego, dla którego w roku 2019 powstała wstępna koncepcja parkingu P&R wraz z miejscami dla rowerów (południowo-zachodniej stronie torów kolejowych – u zbiegu ulic: Horacego i Homera). Rejon ten, z uwagi na budowę przystanku kolejowego Poznań Podolany, będącego elementem przebudowy trasy kolejowej 354 Poznań – Piła, był rozważany do wniosku o dofinansowanie z ZIT WRPO, ale z powodów formalnych konkursu (budowa węzłów tylko przy istniejących przystankach kolejowych) nie znalazł się w projekcie pt. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap II”. Po stronie Podolan, z inicjatywy Rady Osiedla, zrealizowano miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, które mogą być traktowane jako pierwszy etap realizacji w tym rejonie węzła przesiadkowego. 3. Ul. Druskienicka – projekt węzła przesiadkowego, zgodnego z mpzp, jest zakresem zadania ZTM Poznań. Dokładny zakres, efekty i harmonogram prac należy pozyskać z ZTM. 4. Ul. Sytkowska – węzeł przesiadkowy w obszarze przystanku Poznań Wola również był rozważany jako potencjalny P&R i planowany do realizacji. Wykonanie precyzyjnych koncepcji dla takich rozwiązań jest uwarunkowane inną inwestycją kolejowo-drogową tj. planowanym wiaduktem w ciągu ul. Lutyckiej jako elementu III ramy komunikacyjnej oraz towarzyszącym układem drogowym, jako dojazdom do okolicznych terenów. 5. Ul. Chojnicka – węzeł przesiadkowy w okolicy przystanku Poznań Kiekrz jest trudny do realizacji z uwagi na dostępność i przeznaczenie gruntów na tym obszarze. Podjęto rozmowy z PKP PLK S. A. nad pozyskaniem części terenów kolejowych, graniczących z miejskimi i w ten sposób ustalić powierzchnię pod miejsca parkingowe, ale okazało się, że będzie to możliwe dopiero po zakończeniu przebudowy linii kolejowe E59 Poznań – Szczecin. Podsumowanie: Projekt dotyczy inwestycji już realizowanych lub w trakcie przygotowania/planowania. Koszty szacunkowe realizacji każdej z lokalizacji, jeśli obejmują budowę docelową, zgodną z opisem projektu, są zdecydowanie zbyt niskie (chyba, że są to tylko koszty projektowania). Z uwagi na przywołany powyżej stan prac nad poszczególnymi lokalizacjami, aktualną wersje wniosku należy opiniować negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 82
   
 • Remont chodnika wraz z dojazdem donieruchomości 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Remont chodnika wraz z dojazdem do nieruchomości. Położenie nowej nawierzchni - kostka pozbruk.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 83
   
 • Zielone skwery dla Grunwaldu 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Zagospodarowanie skwerów na Grunwaldzie: posadzenie roślinności i ławki drewniane z oparciem (...).
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 84
   
 • Przywróćmy retencję deszczówki dla ratajskich traszek 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Wykorzystanie deszczówki z dachów okolicznych budynków, do zasilania oczek wodnych poniżej - które wysychają.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, ze względu na duży stopień jego złożoności. Budowa systemu wydzielenia z kanalizacji deszczowej odrębnego systemu odprowadzającego wody dachowe i przekierowanie do istniejących zbiorników wodnych, a w przypadku niemożliwości hydraulicznego przejęcia przez nie - pobudowanie nowych, dla których konieczne jest rozpoznanie podłoża gruntowego (możliwość infiltracji gruntowej). W związku z powyższym konieczne jest w tym przypadku wykonanie projektu i analizy hydraulicznej i infiltracji gruntowej. Realizacja przedmiotowego projektu powinna rozpocząć się od przeprowadzenia rozpoznania gruntowego, stworzenia projektu, realizacji oraz wykonania miejsca odprowadzenia nadmiaru wody z terenu. Budowa systemu regulacji i utrzymania wody w użytku ekologicznym jest niezmiernie ważna dla projektu. W związku z powyższym projekt musi zawierać rozwiązania umożliwiające pozyskanie wody, doprowadzenie jej do użytku ekologicznego, co pozwoli na uzyskanie takich parametrów umożliwiających odprowadzenie nadmiaru wody. Należy podkreślić że odległość od najbliższego dachu to ok 100 m, przy czym istniejący w sąsiedztwie parking, wymusza zastosowanie dokładnie zaprojektowanych urządzeń doprowadzających wodę, a w przypadku zaistnienia przegłębienia konieczne będzie wykonanie przepompowni. Ze względu na duży stopień złożoności przedmiotowego projektu nie jest możliwe jego zrealizowanie w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku projektów dla których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających na przeprowadzeniu rozpoznania gruntowo-wodnego, sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, dopuszcza się realizację projektu w trakcie kolejnego roku budżetowego, co także w tym przypadku nie jest możliwe. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20 Rozdział 2, pkt 12, lit. c. Ponadto koszty realizacji przedmiotowego projektu przekraczają koszt projektu rejonowego, co także jest sprzeczne z Zasadami PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. d.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 85
   
 • Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo! 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Nowoczesna kuchnia dla jeżyckich przedszkolaków gwarancją zdrowego pokolenia poznaniaków
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 86
   
 • Więcej drzew, krzewów przy poznańskich ulicach Projekt ogólnomiejski
  Posadzenie dużej ilości drzew w Poznaniu dla ochrony przed smogiem
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 87
   
 • Odbudujmy główną wieżę C.K. Zamek Projekt ogólnomiejski
  Odbudujmy kondygnację nad zegarem w głównej wieży zamku oraz przywróćmy przykrycie hełmem.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kultury
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Odbudowa wieży zamkowej czy - w okrojonej wersji projektu - odbudowa samych hełmów wież, nie są zadaniami priorytetowymi dla Centrum Kultury Zamek, miejskiej instytucji kultury. Najistotniejszymi z perspektywy instytucji są takie działania, które poszerzają możliwości wykorzystania Zamku na ważne funkcje kulturalne. Najważniejsze zadania inwestycyjne stojące przed instytucją to: modernizacja energochłonnej iluminacji obiektu, remont i zadaszenie dziedzińca wewnętrznego. W instytucji prowadzona jest obecnie także renowacja zabytkowych wnętrz zachodniego skrzydła obiektu opiewająca na ponad 20 000 000 zł, a także realizowany jest konkurs architektoniczny na przebudowę dziedzińca przed Zamkiem. Zaproponowana we wniosku kwota 1 900 000 zł na odbudowę wieży jest całkowicie nieadekwatna; prawdopodobnie jest także za niska na odbudowę samych hełmów.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 88
   
 • Przywróćmy strzelistość wież w C.K. Zamek Projekt ogólnomiejski
  Przywróćmy mniejszym wieżom C.K. Zamek strzeliste hełmy, których brak, zwłaszcza od str. zachodniej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kultury
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Odbudowa wieży zamkowej czy - w okrojonej wersji projektu - odbudowa samych hełmów wież, nie są zadaniami priorytetowymi dla Centrum Kultury Zamek, miejskiej instytucji kultury. Najistotniejszymi z perspektywy instytucji są takie działania, które poszerzają możliwości wykorzystania Zamku na ważne funkcje kulturalne. Najważniejsze zadania inwestycyjne stojące przed instytucją to: modernizacja energochłonnej iluminacji obiektu, remont i zadaszenie dziedzińca wewnętrznego. W instytucji prowadzona jest obecnie także renowacja zabytkowych wnętrz zachodniego skrzydła obiektu opiewająca na ponad 20 000 000 zł, a także realizowany jest konkurs architektoniczny na przebudowę dziedzińca przed Zamkiem. Zaproponowana we wniosku kwota 1 900 000 zł na odbudowę wieży jest całkowicie nieadekwatna; prawdopodobnie jest także za niska na odbudowę samych hełmów.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 89
   
 • Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa 25 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 90
   
 • Koncert polskiego artysty, np. Michała Szpaka 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Koncert polskiego artysty, np. Michała Szpaka, Mateusza Ziółko lub innego wybranego przez organizatora
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 91
   
 • Kładka pieszo-rowerowa nad Cybiną 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Kładka pieszo-rowerowa na poziomie Wartostrady, między Piotrowem (za wydziałem architektury) a Ostrowem Tumskim.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje nieruchomości, które nie są władane przez Miasto Poznań. Należy zwrócić również uwagę na konieczność przeprowadzenia uzgodnień z PGW Wody Polskie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że kwota na inwestycje zaproponowana przez Wnioskodawcę może okazać się zdecydowanie za mała. Ponadto WGN nie widzi zasadności dla realizacji projektu, ponieważ w odległości kilkudziesięciu metrów na południe od wnioskowanej inwestycji ma być realizowana Kładka Berdychowska. podsumowując, projekt opiniuje się negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje nieruchomości, które nie są władane przez Miasto Poznań. Należy zwrócić również uwagę na konieczność przeprowadzenia uzgodnień z PGW Wody Polskie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że kwota na inwestycje zaproponowana przez Wnioskodawcę może okazać się zdecydowanie za mała. Ponadto WGN nie widzi zasadności dla realizacji projektu, ponieważ w odległości kilkudziesięciu metrów na południe od wnioskowanej inwestycji ma być realizowana Kładka Berdychowska. podsumowując, projekt opiniuje się negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 92
   
 • Hala marzeń Szkoły Podstawowej nr 38 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Modernizacja hali sportowej obejmująca audyt energetyczny wraz z termomodernizacją.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 93
   
 • Montaż tablic elektronicznych na przystankach 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Montaż elektronicznych rozkładów jazdy na przystankach autobusowych na Piątkowie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 94
   
 • Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko BabyPlus 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Bezpłatny fitness dla Pań i warsztaty dla ich dzieci. Teraz także dla maluchów!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 95
   
 • Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Bezpłatny fitness dla Pań i bezpłatne warsztaty dla dzieci w tym samym czasie!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 96
   
 • Termomodernizacja Przedszkola nr 174 Królewna Śnieżka 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt zakłada wykonanie ocieplenia wraz z nową kolorową elewacją budynku Przedszkola nr 174
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 97
   
 • Monitoring miejski na Osiedlu Marysieńki 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Zamontowanie kamer miejskiego monitoringu na Osiedlu Marysieńki na ulicach Wiedeńska, Chocimska, Wilanowska
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 98
   
 • Modernizacja boiska piłkarskiego na Winogradach Projekt ogólnomiejski
  Modernizacja nawierzchni boiska na nawierzchnię nowej generacji poprawiająca jakość i dostępność infrastruktury sportowej Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 99
   
 • Wuchta zieleni dla Poznania Projekt ogólnomiejski
  Projekt nasadzenia drzew i krzewów na terenie całego Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 100
   
 • Profesjonalne wybiegi place zabaw dla psów 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Profesjonalne place wybiegi umożliwiające wspólną zabawę opiekunów ich pupilów w sposób kontrolowany i bezpieczny.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 101
   
 • Gzub uczy się programować Projekt ogólnomiejski
  Zakup zestawów konstruowania oraz programowania robotów dla szkół podstawowych wraz z kursem dla nauczycieli.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 102
   
 • Przystanek dla wysiadających przed R.Śródka 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt dodatkowego przystanku dla wysiadających przed R.Śródka (od strony Katedry) by uniknąć korków.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: ZTM rekomenduje negatywnie wykonanie przystanku dla wysiadających przed Rondem Śródka. W przypadku realizacji zadania następuje kolizja z wyjazdem z dworca autobusowego. Następuje również konieczność przebudowania systemu sygnalizacji świetlnej wraz z platformą przystankową. Realizacji zadania wymusi również konieczność montażu drugiej sygnalizacji przy przejściu wzdłuż ul. Wyszyńskiego. Szacowany koszt ZDM określa się na kwotę ok. 800.000 zł. Koszty przewyższają możliwości finansowe PBO w ramach projektu rejonowego.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 103
   
 • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Budowa dwustanowiskowej stacji ładowania dla samochodów elektrycznych na parkingu obok pętli autobusowej os. Sobieskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt jest odrzucony ponieważ zaproponowana lokalizacja nie przewiduje takiego rozwiązania, a wyznaczone miejsca parkingowe są przeznaczone dla obsługi dworca oraz firm świadczących usługi serwisowe na dworcu (sprzątanie, naprawy itp.). Jednocześnie koszty utrzymania w ciągu 5 lat, wskazane przez wnioskodawcę, przekraczają wartości wskazane w zasadach PBO. ZTM nie ma doświadczenia związanego z funkcjonowaniem ładowarek do samochodów osobowych, w związku z tym nie jesteśmy w stanie określić kosztów ich funkcjonowania.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 104
   
 • Sierakowska na sportowo- modernizacja boisk 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt zakłada wyczyszczenie boiska piłkarskiego, utworzenie boiska do koszykówki i siłowni zewnętrznej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Po dostarczeniu zgody Prezesa Fundacji Familijny Poznań, na realizację oraz utrzymanie inwestycji w przypadku wygranej, oraz po wysłuchaniu arkumentacji Wnioskodawcy, decyzja wobec projektu została zmieniona na pozytywną.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwołąwcze odbyło się 16.09.2019 r.
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Adrian Kaczmarek, Dagmara Woźniak

  Opinie Rad Osiedli:

   projekt nie podlegał opiniowaniu

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 105
   
 • Grunwaldzkie kino plenerowe Kwiatowe i Junikowo 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Grunwaldzkie kino plenerowe integrujące społeczność lokalną to cykl letnich, wakacyjnych pokazów filmowych pod chmurką.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 106
   
 • Budowa azyli (wysp) na ul. Umultowskiej 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Budowa azyli na przejściach dla pieszych zwiekszy bezpieczeństwo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Realizacja zadania nie jest możliwa ze względu na zbyt wąski pas drogowy. Budowany azyl musi posiadać minimalną szerokość 1,5 m. na co nie pozwala bieżący układ drogowy. Realizacja zadania wiązałaby się z ingerencja w grunty prawne. Regulacja prawna gruntów jest sprzeczna z zasadami PBO. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 12, ppkt c) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 107
   
 • EDUJeżyce - uczymy się przez zabawę! 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Pomoce naukowe dla przedszkoli i szkół jeżyckich, rozwijające umiejętność nauki przez zabawę i współpracę.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 108
   
 • Przystanki wiedeńskie na Rynku Jeżyckim Projekt ogólnomiejski
  Zabezpieczenie środków finansowych na wybudowanie przystanków wiedeńskich na Rynku Jeżyckim.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 109
   
 • Cytadela przyjazna dla pieszych, rowerów, rolek 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Oświetlone ścieżki asfaltowe z ławeczkami, przejścia dla pieszych, siłownia przy placu zabaw
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Fort Winiary, obecnie Park Cytadela, wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A06, decyzją z dnia 16.04.1966 r. Ponadto obszar parku Cytadela jest Pomnikiem Historii, w związku z powyższym podlega szczególnej ochronie. Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z polityką miasta, np. w rejonie Rosarium wykonał remont, mający na celu zmniejszenie zbędnych powierzchni utwardzonych, co przyczyniło się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Natomiast wspomniane we wniosku błotniste ścieżki, to dzikie przedepty w terenie zadrzewionym, a nie ciągi komunikacyjne. Budowa alejek wiązałaby się także z koniecznością naruszenia korzeni, czyli zniszczenia cennego starodrzewu. Zgodnie z polityką miasta należy zwiększać powierzchnię biologicznie czynną, dlatego też należy w parkach wprowadzać jak najwięcej ścieżek o nawierzchniach przepuszczalnych, a nie ścieżek asfaltowych. Na terenie Cytadeli znajdują się już 3 siłownie zewnętrzne. w związku z czym nie ma potrzeby, aby siłownia zewnętrzna znajdowała się przy każdym placu zabaw. Ponadto stawianie kolejnego obiektu sportowego to likwidowanie powierzchni biologicznie czynnej i runa parkowego, co jest niezgodne z treścią Uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO20 Rozdział 3 pkt 13, lit.e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 110
   
 • Jeżyckie ławki 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Ławka na każdej jeżyckiej ulicy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie przewidziane jest do realizacji w bieżącym budżecie Miasta Poznania. Realizowane jest posadowienie 10 szt. Ławek na ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Zwierzynieckiej do ul. Dąbrowskiego). Jednocześnie planowany jest również zakup elementów małej architektury - zakres uzgadniany z Radą Osiedla Jeżyce. Ponadto szacowane koszty związane z bieżącym utrzymaniem projektu przez okres 5 lat przewyższają wysokość 30%. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział III, pkt 6, ppkt c), e) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 111
   
 • Samoobsługowe stacje naprawy rowerów Projekt ogólnomiejski
  Samoobsługowe stacje naprawy rowerów dostępne na każdym dużym osiedlu mieszkalnym.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak rekomendacji - łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu Zakup 120 stacji: 120 x 6150 zł = 738 000 zł Serwis narzędziowy dla 120 stacji: 120 x 750 zł = 90 000 zł Konserwacja miesięczna jednej stacji: 210 zł co dałoby 1 512 000 zł w ciągu 5 lat dla 120 stacji.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 112
   
 • Ekologiczny festyn rodzinny na Jeżycach 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Organizacja festynu rodzinnego z elementami ekologii dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Jeżyce.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nr 113 "Ekologiczny festyn rodzinny na Jeżycach" nie jest rekomendowany do realizacji, gdyż Miasto Poznań nie jest organem prowadzącym przedszkole Kolumbus. Dodatkowo podkreślamy, że zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. "Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020" rozdział 2, pkt. 12, do PBO20 można składać projekty, które dotyczą zadań własnych gminy lub powiatu, realizowanych przez jednostki miejskie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 113
   
 • Zakątek Terapeutyczny 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Stworzenie sal do terapii pedagogicznej, małej motoryki, arteterapii, logopedii oraz terapii psychologicznej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 114
   
 • Przedszkolne ogrody sercem blokowiska 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja ogrodów przedszkolnych : wzbogacenie o nowe urządzenia zabawowe oraz boiska wielofunkcyjne.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 115
   
 • Bezpieczny Zieliniec 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada instalację monitoringu miejskiego w trzech punktach - skrzyżowaniach ulic na osiedlu Zieliniec.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 116
   
 • Aktywni i Zdrowi 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Program prozdrowotny, zwiększający aktywność fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym,takim jak:nadwaga,otyłość,cukrzyca,wady postawy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 117
   
 • Magiczna fonntanna na placu Mickiewicza Projekt ogólnomiejski
  Projekt zakłada modernizację techniczną fontanny znajdującej się na placu Mickiewicza w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ nie ma możliwości wprowadzania do historycznych założeń fontanny doposażenia w postaci kilku tysięcy dysz wodnych kulistych, kielichowych, spieniających, sferycznych, „ogonów pawia” dysz laminarnych, zamgławiaczy, zaawansowanych systemów filtracji wody oraz montażu kilku tysięcy podwodnych świateł w formie przedstawionej we wniosku. Ponadto konieczne byłoby wybudowanie maszynowni podziemnej niezbędnej do obsługi tak dużych fontann. Park im. A. Mickiewicza znajduje się na terenie założenia urbanistyczno-architektonicznego Ringu poznańskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 274 decyzją z dnia 03.01.1985 r. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką miasta (Zasady PBO20/Rozdział 2 pkt 13, lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 118
   
 • Ogród sensoryczny na Grunwaldzie 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Stworzenie ogrodu niewykluczającego nikogo - dla wszystkich, by Grunwald znów był zielonym osiedlem.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 119
   
 • Kontynuacja przebudowy ogrodu przedszkolnego - ogrodzenie 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  II etap przebudowy polegać będzie na wymianie ogrodzenia ogrodu oraz ogrodzenie siatką boiska sportowego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 120
   
 • Kontrpasy rowerowe na Garsteckiego i Strugarka 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Proponuję wytyczenie kontrpasów rowerowych na ulicy Garsteckiego i na jednokierunkowym odcinku ulicy Strugarka
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 121
   
 • Stojaki rowerowe przy szkołach 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 34 oraz przy Szkole Podstawowej nr 67
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 122
   
 • Automat do odbioru butelek i puszek Projekt ogólnomiejski
  Proponuję ustawienie automatóu do odbioru butelek plastikowych, butelek szklanych oraz puszek aluminiowych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Komunalnej poprosił Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) oraz Związek Międzygminny GOAP o przedstawienie stanowiska wobec projektu PBO z uwagi na to, że jednostki te odpowiedzialne są za gospodarkę odpadami na terenie miasta. Z uzyskanych opinii jednoznacznie wynika, że przedstawiony projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, jednak na przeszkodzie w jego realizacji stoją przepisy prawa. Ogłoszona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – tzw. dyrektywa plastikowa nakłada na państwa członkowskie transponowanie do przepisów krajowych zapisów tej dyrektywy do dnia 3 lipca 2021 r. W dyrektywie przewiduje się, że wskazany poziom zbiórki plastikowych butelek (do 2025 roku – 75%, a do 2029 – 90%) kraje członkowskie mogą osiągnąć na trzy sposoby: poprzez wprowadzenie systemu depozytowego, poprzez rozszerzenie odpowiedzialności producenta, czyli nałożenie na niego obowiązku pokrycia kosztów selektywnej zbiórki i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych, czy też dobrowolne porozumienie między sektorem gospodarczym o organem władzy publicznej. Ministerstwo Środowiska rozważało przygotowanie wdrożenia systemu depozytowego dla plastikowych opakowań po napojach, dlatego też w 2017 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska została przeprowadzona analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań. Obecnie centralny system jest zbyt kosztowny, w związku z czym nie zostanie wdrożony. Ze wspomnianej analizy wynika, że automaty na butelki są powszechnie stosowane w krajach, gdzie obowiązuje system kaucyjny lub depozytowy. Rozwiązania przewidziane w dyrektywie niosą za sobą poważne następstwa związane z koniecznością dostosowania nowych przepisów i poniesienia kosztów z tym związanych. Butelkomaty zostały ustawione w Krakowie w siedzibie urzędu miasta, jednak po krótkim czasie zostały usunięte, ponieważ pieniądze przewidziane na wypłaty kaucji (pochodzące notabene od jednego z radnych i mieszkańca miasta) skończyły się już po kilku tygodniach. Z doniesień prasowych wynika, że w automacie była zabezpieczona kwota 1500 zł. Poza tym opakowania były bardzo często przynoszone przez osoby bezdomne, były zanieczyszczone, często nieopróżnione, co powodowało niedogodności w budynku urzędu. W przypadku projektu w ramach PBO należy wziąć pod uwagę, że koszty utrzymania w latach kolejnych, czyli amortyzacja urządzenia oraz środki na wypłatę kaucji muszą zostać zabezpieczone w budżecie miasta. Cena zakupu butelkomatu to koszt od 20 000 do 45 000 zł, w zależności od jego rodzaju. Modele przyjmujące różne rodzaje opakowań są droższe niż te, które przyjmują wyłącznie butelki plastikowe. Przy finansowaniu projektu należy wziąć pod uwagę zarówno koszty eksploatacji automatu (amortyzacja, opróżnianie, naprawa) oraz finansowania bonifikaty na bilety (tzw. punkty uprawniające do tańszego zakupu biletów do instytucji kulturalnych w mieście). Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie społeczne tego rodzaju urządzeniami w innych miastach, należy przyjąć znaczne kwoty potrzebne na wypłatę kaucji – w tym przypadku punkty dające zniżki na bilety. Obciążenie dla budżetu miasta w kolejnych latach byłoby zbyt duże, aby projekt mógł zostać przyjęty do realizacji. Biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania budżetowe, jak i prawne, zasadnym jest wstrzymanie się z decyzją o realizacji projektu dotyczącego ustawienia na terenie miasta automatów do zbierania butelek realizowanych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 do czasu wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań prawnych przewidzianych w przepisach unijnych.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 123
   
 • Remonty szkół os. LechaSPnr51 i JagiellońskieSPnr2 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt zakłada znaczne remonty szkół podstawowych na os. Lecha i Jagiellońskim
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 124
   
 • Kindernalia 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Kindernalia to największe kulturalne wydarzenie organizowane przez studentów z okazji Dnia Dziecka!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Miasto Poznań od 7 lat w okresie od maja do czerwca organizuje Poznańskie Dni Rodziny. Wydarzenia, które tworzą program tego przedsięwzięcia ukierunkowane są na wzmacnianie relacji międzypokoleniowych, edukację, rozwój kompetencji rodzicielskich i zabawę dla najmłodszych. W ramach wydarzenia inaugurującego cały cykl działań, a także przy jego zakończeniu, któremu towarzyszy Poznańska Parada Pokoleń, współpracujemy z wieloma organizacjami, środowiskami i grupami społecznymi. Są wśród nich organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci, rodzin i seniorów, jest również Młodzieżowa Rada Miasta, Dziecięca Rada Miasta i Miejska Rada Seniorów, są też uczelnie wyższe, które wspierają Miasto w organizacji konferencji popularno-naukowej rozwijającej problematykę wsparcia rozwoju dzieci. Z uwagi na zasięg tej inicjatywy i jej integrujący charakter, a także stale prowadzone działania w kierunku wzmocnienia współpracy w ramach jednej marki, jaka są Poznańskie Dni Rodziny, nie rekomendujemy organizacji wydarzenia pn. KINDERNALIA, powielającego zakres tematyczny i charakter organizowanego już przez Miasto przedsięwzięcia. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na platformie witkac.pl otwartych konkursów ofert realizowanych w obszarze polityki prorodzinnej.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 125
   
 • Plac zabaw od Świtu do zmierzchu! 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt polega na modernizacji placu zabaw przy ul. Świt/Jutrzenka. Montaż urządzeń zabawowych, nasadzenie roślin.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 126
   
 • Wildeckie lato kulturalne 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Darmowe spektakle dla dzieci i dorosłych oraz koncerty i potańcówki w plenerze
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 127
   
 • „Dwa pokoje z kuchnią” -odbudowa tramwaju! Projekt ogólnomiejski
  Ratujmy Stare Bimby - odbudowa poznańskich „dwóch pokoi z kuchnią” oraz wagonu silnikowego „Heidelberg”.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 128
   
 • „Kultowy holender” – przywrócenie do ruchu Projekt ogólnomiejski
  Ratujmy Stare Bimby – przywrócenie do ruchu ostatniego tramwaju Beynes 3G w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 129
   
 • "Trójskład stopiątek" – remont wagonów 105Na Projekt ogólnomiejski
  Ratujmy Stare Bimby – powrót na poznańskie torowiska trójskładu tramwajów 105Na – popularnych stopiątek.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 130
   
 • Iluminacja Mostu Królowej Jadwigi 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Montaż oświetlenia LED –iluminacji Mostu Królowej Jadwigi, umożliwiający podświetlenie mostu w zależności od okazji.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Realizacja projektu może wywoływać skrajne emocje wsród mieszkanców, co nie wpłynie pozytywnie na współżycie społeczne.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 131
   
 • Akademia Kultury Polskiej dla młodzieży szkolnej Projekt ogólnomiejski
  Projekt edukacji przez sztukę dla uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 132
   
 • Akademickie Mistrzostwa Poznania Projekt ogólnomiejski
  System profesjonalnie przygotowanych imprez sportowych mających na celu wyłonienie Akademickiego Mistrza Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 133
   
 • Koniec szukania toalety przy placu zabaw! 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt zakłada montaż nowoczesnej toalety publicznej przy placu zabaw w Parku A.Wodziczki na Sołaczu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 134
   
 • AED dla ucznia, nauczyciela i rodzica 9 - Stare Miasto
  Instalacja defibrylatorów w szkołach podstawowych i średnich na terenie Starego Miasta
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 135
   
 • Rondo na skrzyżowaniu ulic Opieńskiego/Umultowska Projekt ogólnomiejski
  Projekt zakłada budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Opieńskiego i Umultowska na Piątkowie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak, M.Makowski, ekspert-J.Muller

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 136
   
 • Sportowa przestrzeń przy ZSP nr 8 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Zagospodarowanie terenu nowymi obiektami sportowymi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na os. Bolesława Śmiałego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 137
   
 • Zielona przestrzeń przy XV LO 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt ma na celu zazielenić przestrzeń wokół XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 138
   
 • Loty Zeppelinem - festyn na Winogradach 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  "Lot" w technologii VR w parku Czarneckiego na miejscu dawnej hali Zeppelinów
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 139
   
 • Legendarny Poznań Projekt ogólnomiejski
  Projekt ma na celu rozbudzenie ciekawości, poczucia przynależności i zapoznanie dzieci z legendami regionu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 140
   
 • Wiaty rowerowe dla Dębca 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Budowa 24 zadaszonych wiat rowerowych wyposażonych w 10 bezpiecznych “n” - stojaków.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 141
   
 • Rodno małe będzie piękne i wspaniałe! 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Planujemy rewitalizację ronda, które otrzyma nazwę "Rondo Krzesiny". Wizytówka Osiedla na wlocie do Krzesin.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W roku 2020 rozpoczną się prace związane z rozbudową węzła sanitarnego prowadzone przez Aquanet w rejonie proponowanego projektu. Nie ma możliwości realizacja zadania w ciągu dwóch lat dodatkowo realizacja koliduje z innym zadaniem zapisanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt c) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 142
   
 • Rewitalizacja placu zabaw w parku ks.Jasińskiego 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt obejmuje rewitalizację placu zabaw w parku im. ks. Józefa Jasińskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 11:30 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
   Zespół Obradował w składzie Pan Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Pan Piotr Szczepanowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pan Tomasz Lisiecki - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 143
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: 5/08/19 Zgłoszenie wycofane na prośbę wnioskodawcy

  Bamberiada Projekt ogólnomiejski
  Cykl warsztatów artystyczno rękodzielniczych nawiązujących w swej tematyce do tradycji bamberskich.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 144
   
 • Wygodnie rowerem po Mieszka I -Piątkowo 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Położenie równego asfaltu zamiast krzywej kostki na trasie rowerowej wzdłuż Mieszka I
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 145
   
 • Wygodnie rowerem po Mieszka I -Winogrady 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Położenie równego asfaltu zamiast krzywej kostki na trasie rowerowej wzdłuż Mieszka I
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 146
   
 • Wygodnie rowerem po Starołęckiej i Hetmańskiej 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Dostosujmy ul. Starołęcką do jazdy rowerem i zakończmy wymianę nawierzchni przy ul. Hetmańskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 147
   
 • Rowerem ze Śródki na Warszawskie 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Trasa rowerowa wzdłuż ul. Warszawskiej od Ronda Śródka do ul. Termalnej i Parku Tysiąclecia
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 148
   
 • Rowerowa Naramowicka 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej przy ul. Naramowickiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Teren, dla którego proponowana jest realizacja zadania w ramach PBO20 objęty został Uchwałą nr LXXV/1410/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13 listopada 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu. Proponowane rozwiązanie może być niezgodne z opracowywanym MPZP. W rejonie ul. Sielawy występują grunty nie będące własnością Miasta Poznania ob. 50, ark. 26, dz. 9/5.Ponadto realizacja zadania wymagałaby wycięcia szeregu drzew, co naruszałoby Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt e), g) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 149
   
 • Wartostrada-Wilda: wygodnie pieszo i rowerem 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wygodny dojazd z ul. Hetmańskiej i Drogi Dębińskiej na Wartostradę.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 150
   
 • Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Wygodny dojazd rowerem z Grunwaldu do centrum. Rowerowa Marcelińska.Bezpieczne uliczki. Ułatwienia dla pieszych..
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 151
   
 • Rowerowy pakiet: Górczyn-Junikowo-Ławica 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Ułatwienia rowerowe i edukacja. Lasek Marceliński + Dmowskiego + Sielska + Junikowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Proponowana inwestycja jest niezgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XXVII/377/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część A” w Poznaniu). W ramach realizacji zadania niezbędna jest regulacja terenowo-prawna. Dodatkowo MPZP przewiduje konieczność wybudowania placu do zawracania dla samochodów ciężarowych. Realizacja wymaga również uzyskania uzgodnień w szczególności z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP. Realizacja projektu nie jest możliwa w okresie 2 lat. Szacowany koszt realizacji przekracza wartość 2 mln. zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 12, ppkt c) oraz pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.). Dodać należy, iż – zgodnie z opinią ZZM - Park Michalskiego jest parkiem kameralnym i absolutnie nie ma możliwości zorganizowania w nim festynu.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 152
   
 • Rowerowe Szczepankowo 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Ważna trasa osiedlowa! Przedłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Szczepankowo od SP 61 do Porzeczkowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 153
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Wycofano na prośbę wnioskodawcy

  Rowerowe Lato. Podolany, Strzeszyn, Krzyżowniki-Smochowice, Kiekrz 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Rowerowe festyny osiedlowe. Nauka serwisu rowerowego. Wiaty rowerowe przy szkołach. Stojaki na osiedlach.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 154
   
 • Rowerowy Górczyn 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Ułatwienie bezpiecznego, alternatywnego dojazdu rowerem do centrum. Nowa droga rowerowa wzdłuż Ściegiennego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 155
   
 • Rowerowy pakiet dla Jeżyc i Łazarza 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Łazarz: Droga rowerowa na Hetmańskiej odcinek Dmowskiego-Głogowska. Jeżyce: liczniki rowerowe na Bukowskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 156
   
 • Free Pee Projekt ogólnomiejski
  Propozycja rozwiązania problemu braku publicznych toalet w mieście.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 157
   
 • PoSCh. Poznański Sklep Charytatywny 9 - Stare Miasto
  Otworzenie sieci sklepów, z których dochód przeznaczony byłby na wsparcie poznańskich organizacji charytatywnych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 158
   
 • Główna Ściana Poznania 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Ożywmy serce dzielnicy Główna - Rynek Wschodni malując cudowny mural i wplatając weń zieleń.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 159
   
 • Zalewane Podolany 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Podtopienia na Podolanach to poważny problem, krok po kroku poprawmy sytuacje
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Realizacja projektu jest niezasadna ze względu na stosowane w tym rejonie studnie chłonne, które spełniają rolę odwodnieniowe. Ponadto Aquanet planuje rozpoczęcie prac związanych z modernizacją infrastruktury wodno-sanitarnej w rejonie ul. Zakopiańskiej. Realizacja zadania będzie kolidowała z innym zadaniem zapisanym już w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co jest sprzeczne z zasadami PBO. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział III, pkt 6, ppkt f) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 160
   
 • Wesołe podwórko na Radojewie 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku oraz aktywizacji seniorów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 161
   
 • Wodne marzenia 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wodny plac zabaw w parku Jana Pawła II
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ na terenie parku Jana Pawła II funkcjonują już dwa place zabaw. Jeden z nich powstał 3 lata temu, w 2016 r., w ramach projektu PBO i jest na bieżąco konserwowany. Natomiast w bieżącym roku zostanie doposażony w dwa nowe urządzenia, co zostało uzgodnione z Radą Osiedla Wilda. W parku funkcjonuje naturalny zbiornik wodny, który zbiera deszczówkę z okolicznych powierzchni, w związku z tym nie ma potrzeby wybudowania podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem uzdatniania. Koszty planowanych we wniosku prac przekroczą kwotę przeznaczoną na projekt rejonowy jak i ogólnomiejski, w związku z czym projekt jest niezgodny z określonymi limitami finansowymi (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. d). Ponadto realizacja kolejnego placu zabaw będzie się wiązała z likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, co jest niezgodne z Uchwałą nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 162
   
 • Zielona Pestka 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Zagospodarowanie i udostępnienie terenów zielonych między Pestką a torami kolejowymi przy Teatralce i Kaponierze.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą .
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Kubis

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 163
   
 • Boisko przy Szkole Podstawowej nr 18 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 164
   
 • Przestrzeń do kreacji 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Przestrzeń do kreacji - Miejsce kreatywnego wypoczynku i spotkań z muzyką i teatrem.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 165
   
 • Wymiana ogrodzenia i tarasu Przedszkola 82 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Wymiana ogrodzenia, kompleksowy remont tarasu, zagospodarowanie terenu zielonego Przedszkola nr 82
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 166
   
 • Kładka Winogrady - Zawady, nad Wartą Projekt ogólnomiejski
  Kładka pieszo-rowerowa łącząca Winogrady i Zawady, nad Wartą i wyspą Ostrów Tumski i Cybiną.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił kosztów realizacji i utrzymania inwestycji. Ponadto WGN zwraca uwagę, iż istnieje konieczność wyjaśnienia sytuacji terenowo prawnego w stosunku do gruntów, na których miałaby się znajdować przedmiotowa kładka - część nieruchomości nie znajduje się w zasobie Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Matuszak, B.Urbaniak

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 167
   
 • Bruk przyjazny na Starym Mieście 9 - Stare Miasto
  Stworzenie na brukowanych ulicach osiedla Stare Miasto warunków do wygodnego poruszania się.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 168
   
 • Bezpieczne ścieżki maltańskie: piesi, biegacze, rowerzyści Projekt ogólnomiejski
  Oddzielone, oświetlone, monitorowane ścieżka pieszo-biegowa i droga rowerowa nad Jeziorem Maltańskim
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 169
   
 • Sala gimnastyczna i świetlica dla uczniówSP77 Projekt ogólnomiejski
  Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty. Zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. "Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020" maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł. Zdaniem Wydziału Oświaty projekt "Sala gimnastyczna i świetlica dla uczniów.SP77" może być zrealizowany za kwotę nie mniejszą niż 6 mln zł.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 170
   
 • Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców Chartowa, Rataj oraz Żegrza.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 171
   
 • Różowy raj 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Stworzenie całorocznego "Różowego raju" - wybiegu dla flamingów w celu ubogacenia oferty Zoo.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, gdyż koszty jego realizacji są w sposób istotny niedoszacowane. Urealnienie kosztów spowodowałoby zmianę kategorii tego projektu z rejonowego na ogólnomiejski - na co wnioskodawca nie wyraził zgody.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 172
   
 • Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców osiedli Jana III Sobieskiego, Marysieńki oraz Piątkowa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 173
   
 • Nasz Sportowy Fyrtel-Darmowe Zajęcia Dla Mieszkańców 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedli Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zakres projektu pokrywa się z innymi projektami ogólnomiejskimi o dużej skali (Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka). Przebieg i efekty projektu będą trudne do weryfikacji. Proejkt nie wspiera trwałej aktywizacji mieszkańców.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 174
   
 • Strzeszyn rondo -Koszalińska Żołnierzy Wyklętych 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Zaprojektowanie i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i Koszalińskiej na Strzeszynie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Szacowany koszt realizacji zadania wynosi ok. 5.000.000 zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 175
   
 • Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Między innymi: nordic walking, rolki, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 176
   
 • Rowerowy pakiet 2020: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola - 2.etap 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Dokończenie wymiany nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych ulic Witosa-Niestachowska (Sołacz-Winiary) oraz budowa szkolnych parkingów rowerowych (Ogrody-Wola-Winiary)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 177
   
 • Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący odcinek 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Budowa brakującego odcinka Rowerowej Trasy Kórnickiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Zmieniono decyzję na pozytywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Makowski, M.Woźniak

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 178
   
 • Nowoczesny plac zabaw Przedszkola 93 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Wymiana wielofunkcyjnych sprzętów na placu zabaw. Kontynuacja realizacji modernizacji części sportowo -rekreacyjnej placu zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 179
   
 • Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Budowa dróg dla rowerów: Strzeszyn, ul.Literacka (Horacego-Hezjoda, łączniki z Owidiusza-Wańkowicza); Smochowice, ul. Sianowska
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

   projekt nie podlegał opiniowaniu
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zakłada częściowo realizację ścieżek na gruntach nie będących własnością miasta Poznania.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 180
   
 • Szkoła jak z Finlandii 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Stworzenie szkoły najwyższych standardów, rodem z Finlandii
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 181
   
 • Parada dziecięca "Kinder Parade" 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Święto dzieci w wieku szkolnym, które przejdą ulicami obrębu Ławica pieszo lub powozem.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu po konsultacji z Radą Pedagogiczną już w czerwcu 2019 nie wyraził zgody na organizację w/w imprezy. Projekt został zgłoszony bez wcześniejszych uzgodnień z SP 58, a zaproponowane przez wnioskodawcę warunki realizacji zadania w opinii Dyrekcji szkoły naruszają obowiązujące zasady bezpieczeństwa opieki nad uczniami.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 182
   
 • Bejmy za butelki, od środowiska podzięki Projekt ogólnomiejski
  Postawienie automatów do skupu plastikowych, szklanych butelek, aluminiowych puszek oraz plastików kubków
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Komunalnej poprosił Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) oraz Związek Międzygminny GOAP o przedstawienie stanowiska wobec projektu PBO z uwagi na to, że jednostki te odpowiedzialne są za gospodarkę odpadami na terenie miasta. Z uzyskanych opinii jednoznacznie wynika, że przedstawiony projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, jednak na przeszkodzie w jego realizacji stoją przepisy prawa. Ogłoszona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – tzw. dyrektywa plastikowa nakłada na państwa członkowskie transponowanie do przepisów krajowych zapisów tej dyrektywy do dnia 3 lipca 2021 r. W dyrektywie przewiduje się, że wskazany poziom zbiórki plastikowych butelek (do 2025 roku – 75%, a do 2029 – 90%) kraje członkowskie mogą osiągnąć na trzy sposoby: poprzez wprowadzenie systemu depozytowego, poprzez rozszerzenie odpowiedzialności producenta, czyli nałożenie na niego obowiązku pokrycia kosztów selektywnej zbiórki i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych, czy też dobrowolne porozumienie między sektorem gospodarczym o organem władzy publicznej. Ministerstwo Środowiska rozważało przygotowanie wdrożenia systemu depozytowego dla plastikowych opakowań po napojach, dlatego też w 2017 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska została przeprowadzona analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań. Obecnie centralny system jest zbyt kosztowny, w związku z czym nie zostanie wdrożony. Ze wspomnianej analizy wynika, że automaty na butelki są powszechnie stosowane w krajach, gdzie obowiązuje system kaucyjny lub depozytowy. Rozwiązania przewidziane w dyrektywie niosą za sobą poważne następstwa związane z koniecznością dostosowania nowych przepisów i poniesienia kosztów z tym związanych. Butelkomaty zostały ustawione w Krakowie w siedzibie urzędu miasta, jednak po krótkim czasie zostały usunięte, ponieważ pieniądze przewidziane na wypłaty kaucji (pochodzące notabene od jednego z radnych i mieszkańca miasta) skończyły się już po kilku tygodniach. Z doniesień prasowych wynika, że w automacie była zabezpieczona kwota 1500 zł. Poza tym opakowania były bardzo często przynoszone przez osoby bezdomne, były zanieczyszczone, często nieopróżnione, co powodowało niedogodności w budynku urzędu. W przypadku projektu w ramach PBO należy wziąć pod uwagę, że koszty utrzymania w latach kolejnych, czyli amortyzacja urządzenia oraz środki na wypłatę kaucji muszą zostać zabezpieczone w budżecie miasta. Cena zakupu butelkomatu to koszt od 20 000 do 45 000 zł, w zależności od jego rodzaju. Modele przyjmujące różne rodzaje opakowań są droższe niż te, które przyjmują wyłącznie butelki plastikowe. Wnioskodawca wprawdzie nie podał liczby butelkomatów, jednak z założeń finansowych na ich zakupów można przekalkulować, że może to być 25 automatów. Przy finansowaniu projektu należy wziąć pod uwagę zarówno koszty eksploatacji automatu (amortyzacja, opróżnianie, naprawa) oraz zabezpieczenie wypłat kaucji. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie społeczne tego rodzaju urządzeniami w innych miastach, należy przyjąć znaczne kwoty potrzebne na wypłatę kaucji. Obciążenie dla budżetu miasta w kolejnych latach byłoby zbyt duże, aby projekt mógł zostać przyjęty do realizacji. Biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania budżetowe, jak i prawne, zasadnym jest wstrzymanie się z decyzją o realizacji projektu dotyczącego ustawienia na terenie miasta automatów do zbierania butelek realizowanych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 do czasu wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań prawnych przewidzianych w przepisach unijnych.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 183
   
 • Galeria spacerowa na Zawadach 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Zagospodarowanie terenu zielonego wykorzystywanego przez mieszkańców jako droga do przedszkola oraz do spacerów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Decyzją Prezydenta UMP projekt ostatecznie zarekomendowany pozytywnie
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.19 - rekomendacja negatywna podtrzymana
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Woźniak, P.Garlacz, K.Kubis - ekspert-J.Muller

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 184
   
 • Bejmy za butelki na wildzie 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Postawienie automatów do skupu plastikowych, szklanych butelek, aluminiowych puszek
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Komunalnej poprosił Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) oraz Związek Międzygminny GOAP o przedstawienie stanowiska wobec projektu PBO z uwagi na to, że jednostki te odpowiedzialne są za gospodarkę odpadami na terenie miasta. Z uzyskanych opinii jednoznacznie wynika, że przedstawiony projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, jednak na przeszkodzie w jego realizacji stoją przepisy prawa. Ogłoszona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – tzw. dyrektywa plastikowa nakłada na państwa członkowskie transponowanie do przepisów krajowych zapisów tej dyrektywy do dnia 3 lipca 2021 r. W dyrektywie przewiduje się, że wskazany poziom zbiórki plastikowych butelek (do 2025 roku – 75%, a do 2029 – 90%) kraje członkowskie mogą osiągnąć na trzy sposoby: poprzez wprowadzenie systemu depozytowego, poprzez rozszerzenie odpowiedzialności producenta, czyli nałożenie na niego obowiązku pokrycia kosztów selektywnej zbiórki i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych, czy też dobrowolne porozumienie między sektorem gospodarczym o organem władzy publicznej. Ministerstwo Środowiska rozważało przygotowanie wdrożenia systemu depozytowego dla plastikowych opakowań po napojach, dlatego też w 2017 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska została przeprowadzona analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań. Obecnie centralny system jest zbyt kosztowny, w związku z czym nie zostanie wdrożony. Ze wspomnianej analizy wynika, że automaty na butelki są powszechnie stosowane w krajach, gdzie obowiązuje system kaucyjny lub depozytowy. Rozwiązania przewidziane w dyrektywie niosą za sobą poważne następstwa związane z koniecznością dostosowania nowych przepisów i poniesienia kosztów z tym związanych. Butelkomaty zostały ustawione w Krakowie w siedzibie urzędu miasta, jednak po krótkim czasie zostały usunięte, ponieważ pieniądze przewidziane na wypłaty kaucji (pochodzące notabene od jednego z radnych i mieszkańca miasta) skończyły się już po kilku tygodniach. Z doniesień prasowych wynika, że w automacie była zabezpieczona kwota 1500 zł. Poza tym opakowania były bardzo często przynoszone przez osoby bezdomne, były zanieczyszczone, często nieopróżnione, co powodowało niedogodności w budynku urzędu. W przypadku projektu w ramach PBO należy wziąć pod uwagę, że koszty utrzymania w latach kolejnych, czyli amortyzacja urządzenia oraz środki na wypłatę kaucji muszą zostać zabezpieczone w budżecie miasta. Cena zakupu butelkomatu to koszt od 20 000 do 45 000 zł, w zależności od jego rodzaju. Modele przyjmujące różne rodzaje opakowań są droższe niż te, które przyjmują wyłącznie butelki plastikowe. Wnioskodawca wprawdzie nie podał liczby butelkomatów, jednak z założeń finansowych na ich zakupów można przekalkulować, że mogą to być 5 automaty. Przy finansowaniu projektu należy wziąć pod uwagę zarówno koszty eksploatacji automatu (amortyzacja, opróżnianie, naprawa) oraz zabezpieczenie wypłat kaucji. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie społeczne tego rodzaju urządzeniami w innych miastach, należy przyjąć znaczne kwoty potrzebne na wypłatę kaucji. Obciążenie dla budżetu miasta w kolejnych latach byłoby zbyt duże, aby projekt mógł zostać przyjęty do realizacji. Biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania budżetowe, jak i prawne, zasadnym jest wstrzymanie się z decyzją o realizacji projektu dotyczącego ustawienia na terenie miasta automatów do zbierania butelek realizowanych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 do czasu wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań prawnych przewidzianych w przepisach unijnych.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 185
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie wycofane na prośbę Wnioskodawcy 11.09.2019

  Rowerowa Cytadela 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Wygodny dojazd rowerem na Cytadelę - wymiana nawierzchni na Armii Poznań (Al.Niepodległości-Szelągowska/Garbary).
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 186
   
 • Rowerowa Trasa Kurlandzka 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Wyznaczenie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kurlandzkiej po stronie osiedla od skrzyżowania z ul. Żegrze.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 187
   
 • Ścieżka leśna przy Żurawińcu. Łącznik Łużycka-Umultowska 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Aleja dla pieszych i rowerzystów od ul. Umultowskiej do skrzyżowania Łużycka/Stoińskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 188
   
 • Rekreacja na Strzeszynie - osiedlowy pawilon 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Ustawienie na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kaczmarskiego prefabrykowanego pawilonu do obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Opinia negatywna Nieruchomość, na której Wnioskodawca zaplanował zrealizowanie zadania, została przekazana Osiedlu Strzeszyn do korzystania Zarządzeniem 209/2014/P Prezydenta Miasta Poznania, w celu urządzenia na niej ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego. Obowiązujący, na wskazanym we wniosku obszarze, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na stawianie tam tymczasowych obiektów budowlanych (w tym. niepołączonych trwale z gruntem), do których Prawo budowlane zalicza obiekty kontenerowe. Dopuszcza jedynie lokalizację placów zabaw, boisk sportowych, placów służących rekreacji oraz obiektów małej architektury, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
   Nie złożono odwołania

  Opinie Rad Osiedli:

   projekt nie podlegał opiniowaniu

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 189
   
 • Morawskiego - nowa zieleń i chodnik 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Remont chodnika i nowe nasadzenie zieleni na odcinku od Jarochowskiego do Bogusławskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 190
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Wnioskodawca wycofał projekt 19.07.2019 roku.

  Rekreacja na Strzeszynie - oświetlenie 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Uzupełnienie terenów rekreacyjnych Strzeszyna o niezbędne oświetlenie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 191
   
 • Rower miejski dla osiedla Fabianowo-Kotowo 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Ustanowienie trzech stref wypożyczania i zwrotów rowerów PRM 4G na terenie osiedla Fabianowo-Kotowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak rekomendacji - łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu Roczny koszt utrzymania 1 strefy PRM (utrzymanie parametrów dostępności rowerów, relokacja, serwis): 30 000 zł Roczny koszt utrzymania 3 stref PRM (utrzymanie parametrów dostępności rowerów, relokacja, serwis): 90 000 zł 5 letni koszt utrzymania 3 stref PRM (utrzymanie parametrów dostępności rowerów, relokacja, serwis): 450 000 zł
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 192