Rowerowy pakiet 2020: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola - 2.etap


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Rowerowy pakiet 2020: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola - 2.etap
Skrócony opis projektu
Dokończenie wymiany nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych ulic Witosa-Niestachowska (Sołacz-Winiary) oraz budowa szkolnych parkingów rowerowych (Ogrody-Wola-Winiary)
Opis projektu
Celem projektu jest dokończenie wymiany nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, które są w fatalnym stanie technicznym na granicy Sołacza, Winiar i Ogrodów (w 2019 roku zrealizowano 1. etap - szczegóły na www.rowerowypoznan.pl). Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem nie tylko w obrębie wymienionych osiedli, ale także dla rowerzystów jadących od strony Woli i Piątkowa. Ponadto projekt zakłada montaż stojaków rowerowych przy szkołach na Ogrodach oraz Woli.

Na projekt składa się:
1. Wymiana nawierzchni po wschodniej stronie ul. Niestachowskiej na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Wojska Polskiego (doprecyzowując od końca zakresu zrealizowanego w ramach projektu PBO2019).
2. Wymiana nawierzchni po wschodniej stronie ul. Witosa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Szydłowskiej (w pierwszej kolejności odcinek od przystanku autobusowego w stronę Szydłowskiej).

Kolejność powyższych odcinków określa priorytety realizacji i wymiana nawierzchni sfinansowana byłaby do wysokości środków.

3. Budowa parkingów rowerowych w sąsiedztwie szkół - po 10 U-kształtnych stojaków rowerowych:
- Wola: Szkoła Podstawowa nr 22 (na rogu ulic Hangarowej/Wigury),
- Ogrody: Szkoła Podstawowa nr 70 (na rogu ulic Złota/Piękna),
- Winiary: Szkoła Podstawowa nr 89 (na rogu ulicy Chełmińskiej).

Ewentualne pozostałe środki należy przeznaczyć na rozbudowę przyszkolnych parkingów rowerowych lub punktową naprawę wybranych tras rowerowych na terenie Sołacza, Winiar, Ogrodów lub Woli.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Witosa i Niestachowska (wymiana nawierzchni), Hangarowa/Wigury, Złota/Piękna, Chełmińska (parkingi rowerowe)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Witosa i Niestachowska - wschodnia strona (kontynuacja PBO2019), stojaki rowerowe dotyczą SP22, SP70 i SP89
Potencjalni odbiorcy projektu
- rowerzyści,
- rolkarze,
- piesi
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zapoczątkowana w 2019 roku wymiana nawierzchni wzdłuż ulic Witosa i Niestachowskiej (wygrany projekt PBO2019) zebrała bardzo dużo dobrych opinii wśród mieszkańców. Niestety rosnące koszty spowodowały, że nie udało się zakończyć projektu w 2019 roku i stąd wniosek do PBO2020. Ponadto wniosek został rozbudowany o elementy wspierające rozwój ruchu rowerowego wokół szkół.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Wymiana nawierzchni:
1.1. po wschodniej stronie ul. Niestachowskiej na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Wojska Polskiego (od zakończenia zakresu PBO2019).
1.2. po wschodniej stronie ul. Witosa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Szydłowskiej.

Kolejność powyższych odcinków określa priorytety realizacji i wymiana nawierzchni ma być sfinansowana do wysokości środków.
585 000
2. Budowa parkingów rowerowych w sąsiedztwie szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 22 (Wola),
- Szkoła Podstawowa nr 70 (Ogrody),
- Szkoła Podstawowa nr 89 (Winiary).
15 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
lokalizacje szkolnych parkingów rowerowych mapa lokalziacji szkolnych parking_w rowerowych.png
lokalizacja dróg pieszo-rowerowych do wymiany nawierzchni mapa trasy rowerowej Niestachowska-Witosa.png
zniszczona nawierzchnia Niestachowska-Witosa stan nawierzchni Niestachowska-Witosa.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Malecki
Adres email danny.leinad@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.