Centrum Sportów Umysłowych


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum Sportów Umysłowych
Skrócony opis projektu
Ogólnodostępna przestrzeń miejska "pod dachem" dla brydża, szachów, go, gier planszowych oraz spotkań mieszkańców.
Opis projektu
Polska, to kraj o klimacie umiarkowanym, gdzie ilość dni o ładnej pogodzie jest ograniczona! Miasta uparcie inwestują w infrastrukturę dla mieszkańców typu "pod gołym niebem", zapominając o tym, co mogą oni robić we wszystkie dni, gdy trudno wyjść, bo pogoda licha.

Stąd też pomysł przestrzeni pod dachem, w której można aktywnie intelektualnie spędzać czas. Miejsce wszelakich zawodów i spotkań mieszkańców.

Innymi słowy, to "Orlik pod dachem". Przykład takiego miejsca, to podobne centrum stworzone w Warszawie. Zapeszam do obejrzenia zdjęć.

Inwestujemy w stoliki do szachów w przestrzeni miejskiej..., ale tam wcale nie widać szachistów.

Musimy dać alternatywę do rozrywek w centrach handlowych, gdzie w komercyjnych warunkach można ewentualnie pograć w bilard, czy kręgle.

zapeszam do dyskusji na https://www.facebook.com/PoznanskieCSU/
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych na Starołęce lub inny lokal wyznaczony przez Miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

200 m2 i więcej
Potencjalni odbiorcy projektu
Pełen przekrój od dzieci i młodzieży, studentów, aktywnych zawodowo i emerytów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt budujący równowagę między aktywnościami mieszkańców na świeżym powietrzu, a aktywnościami pod dachem. W mieście oczywiście mamy kina, teatry, szeroko rozumianą kulturę. Niemniej z niej korzysta część mieszkańców. Z centrum Sportów Umysłowych może korzystać znacznie większa ilość, a przede wszystkim skierowane ono jest do innych aktywności.

To projekt budujący równowagę między dobrą, z złą pogodą, gdzie dla wielu mieszkańców jedyną atrakcją jest wyjście do centrum handlowego.

Tu kilka słów organizacji, czy organizacjach, które mogą wspierać nasze centrum:
Międzynarodowa Federacja Sportów Umysłowych (International Mind Sport Association – IMSA) zrzesza światowe związki następujących sportów umysłowych: szachy, brydż, warcaby, szachy chińskie (xiangqi), go, madżong (mahjong), gry karciane.
W Poznaniu tego rodzaju działania odniosły sukces jak chociażby Inkubator Kultury Pireus. A takie działania brydżowe jak naukabrydza.pl, czy http://bridge60plus.eu/, gdzie odbywają się zajęcia z brydża nie mają właściwych możliwości lokalowych. Ostatni w programów jest szeroko znany na świecie. Poznań może też być znany jako
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
adaptacja , utrzymanie i funkcjonowanie projektu 450 000
SUMA: 450 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Przykład Turniej Brydż brydz.jpg
Przykład zebranie zebranie.jpg
Przykład Pokaz Maga dla dzieci pokazay-maga.jpg
Przykład Turniej GO turnie-go.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Olgierd Rodziewicz-Bielewicz
Adres email olgierd.rb@gmail.com
Telefon 605965205
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 80 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.