Poznań walczy z niepłodnością


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Poznań walczy z niepłodnością
Skrócony opis projektu
Wsparcie psychologiczne osób zmagających się z niepłodnością w formie warsztatów i grupy wsparcia.
Opis projektu
Co piąta para w Polsce zmaga się z niepłodnością. Według danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego problem ten dotyczy 1,5 miliona par. Samo leczenie generuje ogromne koszty i jest niezwykle obciążające psychicznie. Osoby zmagające się z niepłodnością często czują się osamotnione w swojej walce, niezrozumiane przez otocznie i pozostawione bez żadnego wsparcia. Niepłodność bywa źródłem napięć i konfliktów między partnerami, którzy stopniowo oddalają się od siebie. W związku z tym, że wszystkie oszczędności przeznaczają na wizyty lekarskie oraz kosztowne badania, nie zawsze poszukują dodatkowego wsparcia w postaci wizyty u psychologa. Nie oznacza to, że takiego wsparcia nie potrzebują. Niepłodność jest chorobą, która trwa określony czas. Miesiące, lata bezowocnych starań sprawiają, że ludzie tracą nadzieję na biologiczne rodzicielstwo. Jestem psychologiem, który wspiera pacjentów zmagających się z niepłodnością (www.psycholognieplodnosci.pl). Prowadziłam do tej pory terapię par, terapię indywidualną, grupy wsparcia i warsztaty. Jestem merytorycznie przygotowana do pracy w tym obszarze. Widzę zapotrzebowanie ze strony pacjentów na takie wsparcie. Od lat publikuje darmowe artykuły na portalu www.plodnosc.pl staram się ofiarować jak najwięcej wiedzy dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić finansowo na pracę w gabinecie prywatnym u psychologa. W Poznaniu niewiele jest ośrodków, w których taką pomoc można uzyskać. Co ważne, nie każdy pacjent potrzebuje psychoterapii. Z mojego doświadczenia wynika, że samo danie narzędzi do radzenia sobie z emocjami, z frustracją, ze stresem już poprawia jakość życia tych osób. Poznań może im to dać, a ja mogę mu w tym pomóc.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Lecha 43

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Osiedlowy Dom Kultury ORLE GNIAZDO
Potencjalni odbiorcy projektu
Pary, kobiety w przedziale wiekowym 20-45 lat
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznań oferuje ogromne wsparcie w postaci dofinansowania do in vitro. Teraz przyszedł czas na kolejny krok- wsparcie emocjonalne. Problem niepłodności jest problemem społecznym. W związku z dużą częstotliwością występowania (co piąta para w Polsce) dotyczy on sporej części mieszkańców Poznania. Taka forma pomocy - Grupa Wsparcia Dla Kobiet Zmagających się z Niepłodnością oraz Warsztaty Dla Par Zmagających się z Niepłodnością może być dla nich ogromnym wsparciem. Na grupie pacjentki będą miały okazję podzielić się swoimi emocjami, związanymi z przedłużającymi się staraniami o dziecko. Na warsztatach z kolei pary będą mogły otrzymać od psychologa konkretne narzędzia do radzenia sobie ze stresem, frustracją oraz do rozwiązywania konfliktów między sobą. Uważam, że Poznaniacy zasługują na to, aby zaopiekować się ich emocjami i wesprzeć ich w trakcie procesu leczenia niepłodności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Najem sali: 6426,75zł brutto
Materiały reklamowe projektu:1300 brutto
Wynagrodzenie za pracę: 42000zł brutto
Materiały szkoleniowe dna warsztaty: 1800 brutto
Materiały dla uczestniczek grup wsparcia: 4000 brutto
55 526
SUMA: 55 526
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
reklama grup psycholog nieplodnosci-oferta grup wsparcia.jpg
Kim jestem Anna Wietrzykowska.jpg
terminarz spotkań terminarz 2020.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Wietrzykowska
Adres email psycholognieplodnosci@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane w projekcie wpisują się w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia. Proponowane w projekcie działania nie zostały doprecyzowane w zakresie określenia grupy docelowej oraz nie zawierają szacunkowych kosztów przedsięwzięcia wraz ze wskazaniam ilości uczestników.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Klaudia Tomczak-Łątkowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 55 526 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.