Baw się razem z nami-modernizacjaboiskawSP3


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Baw się razem z nami-modernizacjaboiskawSP3
Skrócony opis projektu
Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu, wymiana nawierzchni, wydzielenie części rekreacyjnej.
Opis projektu
Projekt zakłada wymianę nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu,
os. Piastowskie 27. Ponadto planujemy posadzenie roślin zielonych w wyznaczonych miejscach. Modernizacja obejmować będzie:
- wydzielenie części rekreacyjnej - ławki,rośliny tzw. zimozielone,
- przeznaczenie części boiska do zabaw podwórkowych, sportowych, ruchowych, integracyjnych,
- na części wyremontowanej nawierzchni wymalowane zostanie miasteczko ruchu drogowego,
- zmodernizowana zostanie strefa wjazdowa,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej - burzowej.
Zmodernizowane boisko będzie miejscem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży szkoły. Uczniowie będą korzystać z boiska podczas przerw. Dla młodzieży, czyli uczniów klas starszych wydzielona część rekreacyjna będzie miejscem do spotkań integracyjnych. Wymalowane miasteczko ruchu drogowego będzie uczyło dzieci i młodzież prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz przydatne będzie podczas nauki jazdy na rowerze - stworzy bezpieczne warunki nabywania umiejętności poruszania się po drogach.
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu jest miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców osiedla Piastowskiego. W godzinach popołudniowych oraz w weekendy mieszkańcy okolicznych domów chętnie korzystają z istniejącej bazy szkoły. Obecnie jest to boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz wyasfaltowana powierzchnia.
Po modernizacji chcemy, aby było to miejsce przyjazne nie tylko dla uczniów szkoły ale całej społeczności lokalnej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Piastowskie 27

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, młodsi spędzają na boisku szkolnym przerwy śródlekcyjne, podczas których zajęcia prowadzą wychowawcy klas. Uczniowie klas starszych przebywają na boisku podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych. Popołudniami i w weekendy korzystają mieszkańcy Osiedla - grają w piłkę, biegają, jeżdżą na rowerach, integrują się.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 było budowane wraz z budynkiem szkoły w 1971 roku.
Po modernizacji chcemy, aby było to miejsce przyjazne nie tylko dla uczniów szkoły ale całej społeczności lokalnej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wymiana i budowa nowej nawierzchni
3. Prace związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej
4. Urządzenia na boisku
5. Nasadzenie roślin zielonych
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Obecny stan boiska szkolnego IMG_7800.JPG
Obecny stan boiska szkolnego IMG_7802.JPG
Obecny stan boiska szkolnego IMG_7805.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Owczarzak
Adres email sp3krzywousty@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.