Rowerowa Trasa Kórnicka i RoweLOVE Rataje


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Rowerowa Trasa Kórnicka i RoweLOVE Rataje
Skrócony opis projektu
Budowa brakującego odcinka RoweLOVE Rataje do Jeziora Maltańskiego i odcinka Rowerowej Trasy Kórnickiej.
Opis projektu
Na projekt składa się:
1. Dokończenie trasy "RoweLOVE Rataje", która obecnie kończy się przed skrzyżowaniem ulic Inflancka/Baraniaka/Wiankowa i następnie należy zsiąść z roweru, aby przeprowadzić rower przez przejście dla pieszych. Dzięki budowie przejazdu rowerowego rowerzyści z Rataj i Chartowa zyskają połączenie z Jeziorem Maltańskim.
2. Rowerowa Trasa Kórnicka (wzdłuż trasy tramwajowej), dla której przewiduje się wymianę nawierzchni na nową szeroką asfaltową alejkę o długości 600 metrów. Inwestycją będzie objęty odcinek zaczynający się na wysokości styku ulic Inflancka-Piaśnicka w kierunku dawnej pętli tramwajowej Osiedle Lecha.

Szczegółowe założenia inwestycji:
1. W chwili obecnej trasa "RoweLOVE Rataje" kończy się przed skrzyżowaniem Baraniaka/Inflancka/Wiankowa, a po drugiej stronie skrzyżowania znajduje się ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wiankowej, który prowadzi nad Jezioro Maltańskie. A zatem zakres inwestycji to:
1.1. Budowa przejazdu rowerowego przez ul. Baraniaka wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.
1.2. Budowa krótkich odcinków dróg dla rowerów, które połączą nowy przejazd rowerowy z istniejącą infrastrukturą rowerową po obu stronach ul. Baraniaka.
2. W ramach przebudowy torowiska wzdłuż Trasy Kórnickiej opracowano projekt budowy drogi dla rowerów na odcinku od ul. Jana Pawła II do styku ulic Inflancka-Piaśnicka. A zatem poza zakresem inwestycji pozostaje odcinek na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" do przystanku tramwajowego "Os. Lecha", gdzie dalej ponownie zaczyna się droga dla rowerów. Zgodnie z MPZP "Osiedle Tysiąclecia" na terenie użytku ekologicznego przewiduje się istnienie ciągu pieszo-rowerowego, który może mieć nawierzchnię bitumiczną. W związku z tym zakres inwestycji polega na wymianie nawierzchni na odcinku ok. 600 metrów; a ponadto w obrębie przystanku tramwajowego "Os. Tysiąclecia" należy zapewnić separację ruchu pieszego i rowerowego.

Kolejność powyższych punktów określa priorytety realizacji inwestycji. W pkt. 2 wymiana nawierzchni sfinansowana byłaby do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rataje: Inflancka/Baraniaka; Chartowo: Piaśnicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Inflancka/Baraniaka - dokończenie RoweLOVE Rataje; Piaśnicka - użytek ekologiczny
Potencjalni odbiorcy projektu
- rowerzyści,
- rolkarze,
- piesi,
- biegacze,
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz pieszego na terenie Osiedla Rataje i Osiedla Chartowo. A także zakres proponowanych inwestycji wpisuje się w koncepcję uzupełnienia "urwanych" tras rowerowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa łącznika RoweLOVE Rataje do jeziora Maltańskiego 230 000
wymiana nawierzchni na Rowerowej Trasie Kórnickiej 370 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
mapa łącznika RoweLOVE Rataje z Jeziorem Maltańskim mapa _cznika RoweLOVE Rataje z Jeziorem Malta_skim.png
mapa Rowerowej Trasy Kórnickiej i mpzp z wytyczonym przebiegiem mapa Rowerowej Trasy K_rnickiej i mpzp z wytyczonym przebiegiem.png
dokumentacja fotograficzna skrzyżowania Baraniaka/Inflancka/Wiankowa dokumentacja fotograficzna skrzy_owania Baraniaka-Inflancka-Wiankowa.jpg
dokumentacja fotograficzna Rowerowa Trasa Kórnicka - Traszki Ratajskie dokumentacja fotograficzna Rowerowa Trasa K_rnicka - Traszki Ratajskie.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Malecki
Adres email danny.leinad@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.