SP62 Podolany: termomodernizacja/nowa elewacja budynku


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
SP62 Podolany: termomodernizacja/nowa elewacja budynku
Skrócony opis projektu
Ocieplenie budynku dydaktycznego (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej Nr 62 / nowoczesna elewacja
Opis projektu
Ocieplenie budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 62 na Podolanach poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu. Założenia estetyczne wg koncepcji pracowni architektonicznej ŚNIADEK+ŚNIADEK ARCHITEKCI- tynk w ciepłej bieli, akcenty kolorystyczne, nawiązania do patrona szkoły.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Druskiencka 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 62
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i pracownicy szkoły, wszyscy mieszkańcy osiedla.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Audyt energetyczny budynku (będący w posiadaniu dyrekcji szkoły) wykazał znaczące oszczędności kosztów ogrzewania po przeprowadzeniu termomodernizacji. Poprawa sposobu ogrzewania budynku wpłynie na jakość nauczania i przebywania dzieci w szkole.
Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez ŚNIADEK+ŚNIADEK ARCHITEKCI zaproponowała podniesienie estetyki "starej" części szkoły dzięki nowemu wyglądowi elewacji. Aktualnie budynek jest typową szkołą budowaną w czasach komunistycznych - należy poprawiać wygląd przestrzeni publicznej.
Projekt nie generuje kosztów, ponieważ audyt energetyczny budynku wykazał roczną oszczędność kosztów energii rzędu minimum 30% (w zależności od wybranego wariantu).
UWAGA! Zadanie w budżecie Miasta SP62/P/007 o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich" - wg opinii PIM prowadzącej inwestycję - NIE DOTYCZY starego budynku szkoły, w związku z czym projekt winien otrzymać pozytywną rekomendację, gdyż spełnia warunki regulaminu PBO.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
termomodernizacja budynku dydaktycznego (wg audytu energetycznego budynku) 525 000
Przewidywany wzrost cen (10%) 50 000
koszty projektu i przetargu 20 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Koncepcja estetyki elewacji Śniadek&Śniadek SP62_elewacja_wg_koncepcji_Sniadek&Sniadek_1.PNG
Koncepcja estetyki elewacji Śniadek&Śniadek SP62_elewacja_wg_koncepcji_Sniadek&Sniadek_2.PNG
deklaracja PBO_SP62_deklaracja_termomodernizacja.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Sobkowiak
Adres email elzbieta.sobkowiak.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.