Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa dla mieszkańców


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa dla mieszkańców
Skrócony opis projektu
Trasa pieszo-rowerowa pomiędzy PST i ul. Ks.Mieszka.I od przystanku Lechicka Poznań-Plaza do PST Kurpińskiego.
Opis projektu
Kolejny, 5 etap powstawania Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej (po przygotowaniu dokumentacji, rozpoczęciu realizacji w terenie odcinka łączącego południową część osiedla Chrobrego z przystankiem PST Lechicka, budowy trasy na odcinku PST Szymanowskiego-kładka Chrobrego-Batorego oraz zeszłorocznej zwycięskiej edycji z budową trasy na odcinku PST Kurpińskiego-kładka Chrobrego-Batorego) zakłada utwardzenie obecnie wydeptanej trasy przez spacerujących wzdłuż trasy PST mieszkańców. Odcinek poddany do realizacji zaczynałby się przy przystanku PST Kurpińskiego, a kończył na przystanku PST Lechicka Poznań Plaza, na wysokości granicy okręgu do głosowania.

Wnioskowana do realizacji inwestycja wpisana jest zarówno do programu rowerowego, jak też i spełnia już obecnie funkcję spacerową wśród mieszkańców Piątkowa. Stanowiłaby świetną alternatywę, dla przeciążonej już momentami trasy znajdującej się po drugiej stronie jezdni, dodatkowo, tym bardziej, iż po planowanym przebiegu wnioskowanej do przegłosowania trasy NIE przebiega żaden konflikt i krzyżówka ciągów komunikacyjnych i pieszych (w przeciwieństwie do istniejącej w pobliżu infrastruktury), co zapewniałoby dodatkowe bezpieczeństwo korzystającej z niej mieszkańców.
Trasa ta, po odpowiednim przygotowaniu, umożliwiałaby tez, w przyszłości, po wybudowaniu ścieżki pieszorowerowej dosadzenie dodatkowych drzew i krzewów, które w wydatny sposób pomagałaby w walce ze smogiem na terenie Piątkowa oraz Winograd. Dodatkowo, zapewnione w przyszłości dosadzenia umożliwiałyby pokonywanie trasy w cieniu, co byłoby tym bardziej cenne w okresie wiosenno-letnim.

Realizowana infrastruktura miałaby zostać wybudowana w sposób, który umożliwiałby w przyszłości ewentualne poszerzenie jezdni Ks. Mieszka I do dwóch pasów.

Całość promenady wyposażona byłaby też docelowo w kolejnych etapach w przyszłości, w dodatkowe ławki oraz kosze na śmieci (w tym też na psie odchody), a także i oświetlenie.

W przypadku gdyby przeprowadzona analiza geotechniczna wskazałaby na zwiększenie wydatków przy realizacji zadania Promenady, projekt byłby realizowany do wysokości dostępnych środków budżetu obywatelskiego. Tj, trasa miałaby być realizowana od przystanku Lechicka Poznań-Plaza do kładki Chrobrego-Botanika, chyba że starczyłyby środki na realizację docelowo do przystanku PST Kurpińskiego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ks. Mieszka I

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Piątkowo, pas zieleni pomiędzy trasą PST a ul. Ks. Mieszka I
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcu Piątkowa i Winograd, ze szczególnym uwzględnieniem, osiedli Zwycięstwa, Przyjaźni, Sobieskiego, Chrobrego, Batorego oraz Zygmunta Starego, a także rowerzyści korzystający z trasy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy Piątkowa od lat wykorzystują tereny wzdłuż trasy PST do celów spacerowych czy rekreacyjnych, dlatego też utwardzenie ich trasy spacerowej, zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz docelowo oświetlenie całej trasy jest naturalnym działaniem zwiększającym zarówno komfort mieszkańców, jak i piękno naszej wspólnej okolicy.
Dodatkowo realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo i rowerzystów i pieszych, oddając do użytku trasę, która nie zawiera dodatkowych krzyżówek dróg wyjazdowych z osiedla itd.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa trasy promenady; trasy, ławki, kosze na śmieci itd. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapa lokalizacyjna trasy Promenady Promenada 2020, Pi_tkowo.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kłoskowski
Adres email krzysztof.kloskowski@kernwerk.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.