Trasa pieszorowerowa wzdłuż ul. Lechickiej


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Trasa pieszorowerowa wzdłuż ul. Lechickiej
Skrócony opis projektu
Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Lechickiej, od budowanego węzła Naramowicka/Lechicka do ul. Umultowskiej.
Opis projektu
Wnioskowana do realizacji inwestycja wpisana jest zarówno do programu rowerowego, jak też i spełnia już obecnie funkcję spacerową wśród mieszkańców północnej części miasta. Realizacja wnioskowanej do budowy trasy umożliwiałaby połączenie zarówno istniejących (w terenie bądź sfinansowanych elementów infrastruktury których budowa rozpocznie się w najbliższym czasie) ciągów pieszych i rowerowych ze sobą, m.in. wygodnej trasy spacerowej pieszej i rowerowej od ul. Umultowskiej do skrzyżowania Lechicka-Naramowicka, wraz z odnogą w kierunku istniejącej trasy rowerowej ul. Murawy.
Wytyczenie wnioskowanej trasy przez tereny zielone sąsiadujące z terenem dawnego Fortu V, dawałoby też możliwość ucywilizowania, po obecnej ścieżce wydeptanej przez mieszkańców, trasy spacerowej, dzięki której zarówno cele komunikacyjne (opisane powyżej) połączyć można byłoby z przyjemną spacerową rekreacją wśród otaczającej ścieżkę zieleni.
Całość inwestycji docelowo miałąby zostać wyposażona też docelowo w kolejnych etapach w przyszłości, w dodatkowe ławki oraz kosze na śmieci (w tym też na psie odchody), a także i oświetlenie.
Ze względu na lokalizację terenu, pod dalsze konsultacje (z odpowiednimi jednostkami miejskimi oraz środowiskiem rowerowym) po przegłosowaniu projektu, poddany byłby rodzaj nawierzchni trasy. Inwestycja byłaby realizowana do pełnego wykorzystania dostępnej wysokości środków finansowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

wzdłuż ulicy Lechickiej od okolic budowanego bezkolizyjnego skrzyżowania Lechicka-Naramowicka do ul. Umultowskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren na północ od ul. Lechickiej, idąc pod terenach zielonych, w większości wydeptanej ścieżce przez mieszkańców
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcu Naramowic, Piątkowa i Winograd, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów i spacerowiczów korzystający z trasy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy północnej części miasta Poznania od lat wykorzystują te tereny do celów spacerowych czy rekreacyjnych, dlatego też utwardzenie ich trasy spacerowej, zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz docelowo oświetlenie całej trasy jest naturalnym działaniem zwiększającym zarówno komfort mieszkańców, jak i piękno naszej wspólnej okolicy.
Dodatkowo realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo i rowerzystów i pieszych, oddając do użytku trasę, która nie zawiera dodatkowych krzyżówek dróg wyjazdowych z osiedla itd, a także łączy ze sobą istniejące już ciągi piesze i rowerowe (np ul Umultowską z ul Abrahama i drogą rowerową na ul. Murawie, czy drogą rowerową od skrzyżowania Lechicka-Naramowicka do ul. Umultowskiej).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa trasy pieszorowerowej; trasy, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itd. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
mapa lokalizacyjna trasy Trasa rowerowa wzd_u_ Lechickiej - Naramowice.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kłoskowski
Adres email krzysztof.kloskowski@kernwerk.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wnioskowana inwestycja w dużej mierze ingeruje w teren, który znajduje się na terenie fortecznym - zgodnie z zasadami PBO20, rozdział 2, pkt 13 h) projekt opiniuje się negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.