Główna Ściana Poznania


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Główna Ściana Poznania
Skrócony opis projektu
Ożywmy serce dzielnicy Główna - Rynek Wschodni malując cudowny mural i wplatając weń zieleń.
Opis projektu
Główna jest peryferyjną dzielnicą Poznania, przez lata zapomniana dziś odzyskuje swój dawny blask. Jej serce - Rynek Wschodni potrzebuje ożywienia w nowoczesnej, artystycznej formie. Na północno-wschodniej pierzei Rynku Wschodniego znajdują się dwie ściany boczne budynków, powstaną na nich dwa murale o dowolnej tematyce (lokalnej, historycznej, nowoczesnej...) wybranej przez artystę - wykonawcę. Ważne jednak, aby projekty te były powiązane i tworzyły razem spójną całość.
Dodatkowo w murale zostanie wpleciona roślinność (zielona ściana w postaci winobluszczu zimozielonego), co jeszcze bardziej uatrakcyjni to miejsce, tworząc unikalny w skali Poznania i kraju zielony, spójny obraz. Kompozycja ta przybierać będzie różne kształty i barwy w zależności od pory roku, co sprawi, że miejsce to stanie się rozpoznawalnym i popularnym punktem na mapie Poznania, konkurującym z muralem na Śródce.
Pozwólmy Rynkowi Wschodniemu zmienić swoje oblicze 😊


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Główna, Rynek Wschodni

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Elewacje Ścian Północnej Pierzei Rynku Wschodniego
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie otoczenia Rynku Wschodniego w formie muralu i zielonej ściany. Nowoczesna, artystyczna wersja tego miejsca sprawi, że jej centralny punkt stanie się ożywiony, barwny i radosny.
Poza tym zielona ściana z winobluszczu zimozielonego pełnić będzie szereg dodatkowych funkcji przyczyniających się zmniejszeniu wahań temperatury w budynku i poprawie jego efektywności energetycznej, ograniczeniu promieniowania UV i zmniejszeniu efektu miejskiej wyspy ciepła, magazynowaniu wody opadowej i poprawie bioklimatu, jakości powietrza (smog), a także zwiększeniu bioróżnorodności głównie ptaków i owadów.
Miejsce to będzie unikalne w skali całego miasta, co sprawi, że o zapomniana Główna odzyska dawny blask, a miejsce to chętniej będą odwiedzać pozostali mieszkańcy Poznania.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt artystyczny i wykonanie dwóch murali na ścianach północnej pierzei Rynku Wschodniego
80 000
Zaprojektowanie zielonej ściany w biurze architektury krajobrazu 5 000
Zakup 20 sztuk dużych sadzonek winobluszczu zimozielonego lub rośliny alternatywnej 2 500
Wykonanie nasadzeń 5 000
Pielęgnacja okolicznej zieleni 2 500
SUMA: 95 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Przykład muralu z wplecioną zielenią 12719326_dziewczynka-z-konewka.jpg
Lokalizacja Glowna Sciana.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamil Jawgiel
Adres email kamiljawgiel@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kultury

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.