Zalewane Podolany


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Zalewane Podolany
Skrócony opis projektu
Podtopienia na Podolanach to poważny problem, krok po kroku poprawmy sytuacje
Opis projektu
Na Podolanach liczy się każda kropla deszczu, przy nawet niewielkim opadzie zalewana jest niemal cała dzielnica, a w szczególności ulice Strzeszyńska, Konatkowskiej, Tubołdzickiej, Straży Ludowej, Szarych Szeregów, Czorsztyńska i wiele innych. Woda w Miejskim Systemie Odwadniania to system naczyń połączonych, dlatego do rozwiązania problemu na całym osiedlu oprócz szeroko zakrojonych projektów konieczna jest realizacja małych, lokalnych inwestycji, które nie tylko poprawią sytuacje na naszym osiedlu, ale będą pełnić także dodatkowe funkcje tzw. zielono-niebieska infrastruktura.
Wzdłuż ulicy Strzeszyńskiej powstanie mulda chłonna przejmująca i transportująca wody deszczowe przy ciągłej filtracji przez system korzeniowy. Mulda to zagłębienie terenowe, w którym gromadzić się będzie woda opadowa, a dopiero po jego wypełnieniu woda będzie relokowana do systemu kanalizacji. Dodatkowo, w zależności od uzgodnień projektowych na muldzie będą rozlokowane struktury kontrolujące spływ, co dodatkowo wzmocni ich potencjał retencyjny, a także roślinny o wysokich zdolnościach wodochłonnych oraz wyjątkowych walorach estetycznych, które stworzą piękne nasadzenia ozdobne.

Zacznijmy od Strzeszyńskiej, a w kolejnych latach zadbajmy o kolejne ulice!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Strzeszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wzdłuż ulicy Strzeszyńskiej (po jej południowej stronie od Lisnera do Chaty Polskiej), około 200m
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy Mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Strzeszyńska jest główną arterią komunikacyjną Podolan, przez nią odwadniany jest szereg sąsiednich ulic i dostarczana jest woda opadowa do Wierzbaka, który wylewa zarówno poniżej jak i powyżej tej ulicy, dlatego konieczna jest naturalna relokacja wody i jej zatrzymanie (retencjonowanie) na terenie zielonym. Wzdłuż ulicy Strzeszyńskiej (po jej południowej stronie od Lisnera do Chaty Polskiej) znajduje się pas zieleni, który jest zaniedbany i nie retencjonuje wody, a jedynie zrzuca ją bezpośrednio do kanalizacji powodując przeciążenie zarówno kanalizacji deszczowej, jak również Wierzbaka.
Wspomniana inwestycja ma na celu poprawienie lokalnej sytuacji hydrologicznej i retencji terenowej, a także zwiększenie atrakcyjności i estetyki tego terenu, tworząc tym samym wyjątkowy zielony zagajnik.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt wykonawczy i pozwolenia 50 000
Wykonanie muldy i poprawa konfiguracji terenowej, wykonanie drenażu i odwodnienia awaryjnego 250 000
Nasadzenia hydrofitowe 10 000
Ławki x3, śmietniki x3 12 000
Nasadzenia ozdobne 18 000
SUMA: 340 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Schemat działania SCHEMAT.png
Lokalizacja Podolany.png
Przykład muldy (bez nasadzeń ozdobnych i hydrofitowych) 22697916428_02570e459d_m.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamil Jawgiel
Adres email kamiljawgiel@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.