Plac zabaw w Parku przy Kutnowskiej


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Plac zabaw w Parku przy Kutnowskiej
Skrócony opis projektu
W Parku przy Kutnowskiej na Osiedlu Warszawskim brakuje placu zabaw dla dzieci.
Opis projektu
W przygotowywanym mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna" A w Poznaniu, a uchwalonym na majowej sesji Rady Miasta Poznania przewiduje się włączenie terenu po dawnym przedszkolu do Parku przy Kutnowskiej. Projekt obejmuje wyburzenie zniszczonego i nieużywanego od lat budynku po przedszkolu i wybudowanie na tym terenie wybiegu dla psów, placu zabaw. Projekt przewiduje dodatkową kamerę monitoringu miejskiego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Płocka - Kutnowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park przy Kutnowskiej, tereny przyłączone do parku.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i dzieci Osiedla Warszawskiego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Miejsce położone jest w centrum Osiedla. Jest miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Dzieci dzisiaj korzystają tylko z siłowni dla dorosłych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa Placu Zabaw 330 000
Kamera monitoringu 40 000
Wyburzenie budynku przedszkolnego i likwidacja ogrodzenia, rekultywacja terenu 80 000
Wybieg dla psów 50 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 90 000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja placu zabaw plac.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Grześ
Adres email m_grzes@op.pl
Telefon 603228242
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Spraw Lokalowych

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.