Windy w Tunelu Łomżyńskim


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Windy w Tunelu Łomżyńskim
Skrócony opis projektu
Dwie windy w Tunelu Łomżyńskim przy wejściu północnym i południowym.
Opis projektu
Według ekspertyzy Politechniki Poznańskiej w tym tunelu można zrobić tylko dwie windy przy wejściu północnym i południowym. Warszawska podzieliła Osiedle Warszawskie na dwie części. Tunel utrudnia matkom z dziećmi, niepełnosprawnym, osobom starszym komunikacje miedzy dwoma stronami osiedla. Po jednej stronie jet ośrodek zdrowia, po drugiej centrum handlowe. Osiedlowa szkoła i przedszkole też jest tylko po jednej stronie. Mieszkańcy od lat domagają się przynajmniej zjazdów, ale ZDM odmawia ich wykonania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tunel Łomżyński

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tunel Łomżyński między ulicami Łowicka a Łomzyńska
Potencjalni odbiorcy projektu
Matki z dziećmi, niepełnosprawni, osoby starsze.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Warszawska jest ulicą niebezpieczną. Zrobienie przejścia naziemnego i zasypanie tunelu pogorszyłoby znacznie bezpieczeństwo. Wybudowanie wind ułatwiłoby funkcjonowanie tunelu i nie wpłynęłoby na bezpieczeństwo. Według ekspertyzy Politechniki Poznańskiej nie można zrobić windy przy wyjściu na przystanek tramwajowy stąd wniosek mówi o dwóch windach. Osiedle Warszawskie starzeje się i to ułatwiłoby znacznie życie seniorom. Mieszka tu też wiele osób niepełnosprawnych i wielodzietnych rodzin.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Winda przy wejściu północnym do tunelu 500 000
Winda przy wejściu południowym do tunelu 500 000
SUMA: 1 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Grześ
Adres email m_grzes@op.pl
Telefon 603228242
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.