Przebudowa ul. Szarych Szeregów (parkingi, chodniki)


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Przebudowa ul. Szarych Szeregów (parkingi, chodniki)
Skrócony opis projektu
Uporządkowanie pasa drogowego ul. Szarych Szeregów: chodniki i miejsca postojowe wg gotowego projektu
Opis projektu
Uporządkowanie pasa drogowego ul. Szarych Szeregów: chodniki, miejsca postojowe wg gotowego projektu zleconego przez Radę Osiedla Podolany, będącego w posiadaniu ZDM, wykonanego przez pracownię "A-14".
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Szarych Szeregów odc. od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki miejskie, zgodnie z projektem
Potencjalni odbiorcy projektu
Klienci lokalnych sklepów usytuowanych przy ul. Szarych Szeregów, dzieci z rodzicami korzystające z placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej, seniorzy i kombatanci odwiedzający Pomnik Poznańskich Harcerzy przy ul. Szarych Szeregów, pasażerowie przystanków MPK w tej okolicy, pracownicy dużych firm w tej okolicy (Pekabex, SGB-Bank, itp.), wszyscy mieszkańcy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wspieranie lokalnego handlu i punktów gastronomicznych poprzez utworzenie miejsc postojowych dla klientów, Poprawa bezpieczeństwa pieszych, Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej, Poprawa bezpieczeństwa kombatantów/seniorów przy Pomniku Poznańskich Harcerzy oraz uczestników spotkań z okazji 11 Listopada, Poprawa bezpieczeństwa harcerzy spotykających się pod Pomnikiem, Poprawa bezpieczeństwa pracowników dużych firm w tej lokalizacji, Poprawa estetyki pasa drogowego, uporządkowanie przestrzeni publicznej
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszt realizacji na podstawie kosztorysu w posiadaniu ZDM 500 000
wzrost cen w stosunku do kosztorysu z roku 2018 99 000
SUMA: 599 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Projekt przebudowy pasa drogowego Szarych Szeregów Szarych Szereg_w projekt.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Cymerys
Adres email cymerys.dorota.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.