Rowerem ze Śródki na Warszawskie


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Rowerem ze Śródki na Warszawskie
Skrócony opis projektu
Trasa rowerowa wzdłuż ul. Warszawskiej od Ronda Śródka do ul. Termalnej i Parku Tysiąclecia
Opis projektu
Stwórzmy drogę rowerową od Ronda Śródka do ul. Termalnej i Parku Tysiąclecia. Dojedziemy bezpiecznie na osiedle Warszawskie, do ZOO i na Antoninek.

Projekt zakłada:
+ wymianę nawierzchni i dostosowanie istniejącej przestrzeni do poruszania się rowerem
+ organizację ruchu
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Warszawska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

południowa strona ul. Warszawskiej od Ronda Śródka do ul. Termalnej
Potencjalni odbiorcy projektu
+ rowerzyści
+ piesi
+ mieszkańcy rejonu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu uzupełnienie brakującego fragmentu drogi rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej. Jest to jedna z głównych tras programu rowerowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt i realizacja 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie sPBO-Warszawska.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Natalia Janowska
Adres email projektpbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.