Rowerowa Naramowicka


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rowerowa Naramowicka
Skrócony opis projektu
Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej przy ul. Naramowickiej
Opis projektu
Naramowice jest dynamicznie rozbudowującym się osiedlem. Przybywa mieszkańców, którzy korzystają z roweru jako środka komunikacji. Uzupełnijmy braki w sieci dróg rowerowych!
Projekt zakłada:
+ budowę drogi dla rowerów na odcinku Sielawy - Karpia
+ remont (asfalt zamiast kostki) i uzupełnienie brakującego fragmentu wydzielonej drogi dla rowerów na odcinku Sarmacka - Łużycka (zadanie zależne od środków)
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Naramowicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Naramowickiej od ul ul. Karpia do Sielawy
Potencjalni odbiorcy projektu
+ rowerzyści
+ piesi
+ mieszkańcy północy miasta
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Droga rowerowa połączy budowany fragment od ul. Sielawy do ul. Rubież z infrastrukturą, która będzie wykonana w ramach inwestycji Tramwaju na Naramowice. Projekt uzupełni dziurę w infrastrukturze rowerowej na Naramowicach przy głównej ulicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt + budowa 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie PBO-Naramowice-1.jpg
Zdjęcie PBO-Naramowice-2.jpg
Zdjęcie PBO-Naramowice-4.jpg
Zdjęcie PBO-Naramowice-5.jpg
Zdjęcie PBO-Naramowice-3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Natalia Janowska
Adres email projektpbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.