Kotowo – bezpieczny chodnik dla mieszkańców


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Kotowo – bezpieczny chodnik dla mieszkańców
Skrócony opis projektu
Budowa bezpiecznego chodnika wzdłuż południowej strony ul. Kotowo
Opis projektu
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 500 m i odpowiedniej szerokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla ruchu pieszego przy ul. Kotowo na długości od skrzyżowania z ul. Wandy Modlibowskiej do przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Uradzką. Wzdłuż planowanej trasy występuje skrzyżowanie z ul. Sąsiedzką oraz wjazdy na teren hurtowni Happet, które proponuje się pozostawić i powiązać z chodnikiem.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kotowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Południowa strona ul. Kotowo – od skrzyżowania z ul. Wandy Modlibowskiej do przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Uradzką.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta, a w szczególności mieszkańcy Kotowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ludzie mieszkający przy ul. Kotowo od strony północnej mogą poruszać się po istniejącym chodniku na piechotę wzdłuż ul. Kotowo, jednak mieszkańcy z południowej strony ulicy nie mają takiej swobody ani możliwości. Po wyjściu ze swoich posesji mogą tylko poruszać się po trawie lub uklepanej ziemi, na której występują liczne nierówności czy wręcz dziury, a w przypadku wystąpienia opadów przedmiotowa trasa zamienia się w błotny koszmar, a dodatkowo zimą przy ujemnych temperaturach stanowi barierę niemal nie do przejścia dla części mieszkańców. Poruszanie się w takich warunkach zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, w tym zwłaszcza ludzi starszych czy rodziców z wózkami. Wybudowanie chodnika przyczyni się do zwiększenia standardu życia mieszkańców oraz podniesienie znacząco ich bezpieczeństwo, a także ułatwi mieszkańcom korzystającym ze zbiorowego transportu miejskiego dojście do przystanków autobusowych zlokalizowanych po południowej stronie ul. Kotowo.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt + budowa chodnika o długości około 500 m i szerokości zgodnej z przepisami prawa 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
stan ul. Kotowo od strony południowej ul. Kotowo (strona po_udniowa).JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Marciniak
Adres email maciej.marcin@gmail.com
Telefon 602466089
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.