Remont nawierzchni obu odcinków ulicy Drobnika


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Remont nawierzchni obu odcinków ulicy Drobnika
Skrócony opis projektu
Położenie nowej nawierzchni na obu odcinkach ulicy Drobnika (działki nr 619/17, 619/18 oraz 624/50)
Opis projektu
Ulica Drobnika od wielu lat ma niezmienianą nawierzchnię. Obecna jest jedynie korygowana o powstające ubytki, jednak takie działania przynoszą jedynie krótkotrwałe efekty. Z uwagi na nasilający się w ostatnich latach ruch samochodowy oraz fakt, iż ruch pieszych odbywa się jezdnią dla znaczącej poprawy bezpieczeństwa konieczny jest kompleksowy remont z wymianą nawierzchni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Drobnika

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki nr 619/17, 619/18, 624/50
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy ulicy Drobnika, okolicznych ulic oraz osoby wykorzystujące ulicę Drobnika jako ulicę tranzytową.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zarówno osób podróżujących samochodem i rowerem, ale przede wszystkim dużej ilości pieszych poruszających się jezdnią wymiana nawierzchni jest konieczna.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana nawierzchni ulicy Drobnika 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kinga Krasicka-Zywert
Adres email kinga1382@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.