Budowa ul. Nałęczowskiej (odc. Iwonicka -Krynicka)


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Budowa ul. Nałęczowskiej (odc. Iwonicka -Krynicka)
Skrócony opis projektu
Budowa ulicy Nałęczowskiej (odc. Iwonicka - Krynicka), zgodnie z gotowym projektem (jezdnia, chodniki, parkingi)
Opis projektu
Budowa ulicy Nałęczowskiej zgodnie z projektem wykonanym ze środków Rady Osiedla Podolany przez biuro ELAN-PRO, pod nadzorem ZDM - odcinek od ul. Iwonickiej do Krynickiej (etap III), co pozwoli na utworzenie alternatywnej drogi do Szkoły Podstawowej Nr 62 i częściowe rozładowanie korków w godzinach rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych przez dzieci. Nowa jezdnia i chodniki utworzą dla dzieci z tego rejonu bezpieczniejszą drogę do szkoły.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Nałęczowska - odc. od skrzyżowania z ul. Krynicką do skrzyżowania z ul. Iwonicką

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

zgodnie z projektem - odcinek nr 3
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy ulic Nałęczowska, Krynicka, Iwonicka i pobliskich; dzieci, młodzież i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 62; seniorzy korzystający z pomieszczeń SP62, czytelnicy filii biblioteki Raczyńskich; wszyscy mieszkańcy Osiedla.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktualnie istniejąca ulica Nałęczowska na tym odcinku jest gruntowa, w fatalnym stanie, pełna dziur wypełniających się wodą po każdym deszczu, co uniemożliwia przejście w czystych butach, bądź przejazd autem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wg kosztorysu z 2017 305 000
wzrost cen inwestycji drogowych 250 000
SUMA: 555 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Projekt przebudowy Nałęczowska odc. 3 (pracownia ELAN PRO) 01_PZT_odc 3_Iwon_Krynn-297x600_odc 3.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Cymerys
Adres email cymerys.dorota.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.