Strefa aktywnego malucha na Kotowie


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Strefa aktywnego malucha na Kotowie
Skrócony opis projektu
Budowa placu zabaw na terenie osiedla Fabianowo-Kotowo
Opis projektu
Mieszkańcy okolic Szacht i Kotowa nie mają w najbliższej okolicy miejsca do wspólnych zabaw dla najmłodszych. Na terenie całego osiedla Fabianowo-Kotowo znajduje się tylko jeden ogólnodostępny plac zabaw, na Fabianowie przy ul. Fabianowo naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 52, który ze względu na zabudowę osiedla skupioną w trzech obszarach (ul. Fabianowo, ul. Kotowo, ul. Mieleszyńska) niestety znajduje się w znacznej odległości dla małych i dużych mieszkańców okolic Szacht i Kotowa, na dodatek oddzielonych od Fabianowa barierą w postaci ruchliwej ul. Głogowskiej. Jak potencjalne miejsce realizacji przedmiotowego placu wytypowano działkę przy ul. Ruczajowej. Proponuje się umiejscowienie placu w obrębie prostokąta o wymiarach ok. 70 x 13 m - w odpowiednim oddaleniu od drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt zakłada zakup i instalację wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci. Wcześniej teren należy wyrównać i uporządkować (usunąć zbędną roślinność porastającą działkę), a w dalszej kolejności położyć bezpieczną (syntetyczną) nawierzchnię pod miejscami instalacji urządzeń dla dzieci, utwardzić nawierzchnię (kostka brukowa, piasek) na ścieżkach i miejscach instalacji ławek oraz położyć trawę z rolki. Przewiduje się wyposażenie placu w zestaw składający się m.in. ze: ściany wspinaczkowej, drabinek, zjeżdżalni, system przejść ruchomych i stałych. Zaplanowano również zakup podwójnej huśtawki, piaskownicy, bujaka sprężynowego, karuzeli. Ponadto plac powinien zostać wyposażony w minimum 1 ławostół, 1 ławkę, 2 kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz odpowiednio ogrodzony.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ruczajowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka obręb 0037, arkusz 07, działka nr 39
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Fabianowo-Kotowo, a w szczególności dzieci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnich latach zauważalna jest intensywna rozbudowa rejonu Kotowa o wiele inwestycji mieszkaniowych, wobec czego w związku z faktem, iż w większości nabywcami lub inwestorami powstających domów są ludzie młodzi, którzy zakładają lub dopiero co założyli rodziny, a więc w niedalekiej przyszłości będą mieć małe dzieci, dla których z kolei będzie brakować w sąsiedztwie ogólnodostępnego i bezpiecznego placu zabaw. Wybudowanie placu zabaw przyczyni się również do podniesienia standardu życia aktualnych mieszkańców. Jest jednocześnie wyrazem troski mieszkańców o prawidłowy i aktywny dzieci. Dodatkowo będzie sprzyjać integracji środowiska lokalnego, a ponadto spełni marzenie kilku pokoleń mieszkańców o tego typu miejscu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 5 000
Uporządkowanie terenu i przygotowanie nawierzchni 90 000
Urządzenia do zabaw 45 000
Infrastruktura towarzysząca 5 500
Ogrodzenie 37 000
SUMA: 182 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Marciniak
Adres email maciej.marcin@gmail.com
Telefon 602466089
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Z informacji zawartych w mapie miejskiej wynika, że władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich, stąd też jednostką właściwą do zaopiniowania jest ZDM przy współudziale Wydziału Sportu (ze względu na charakter inwestycji)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.