Edukacja Ekologiczna "Chrońmy planetę przed plastikiem"


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Edukacja Ekologiczna "Chrońmy planetę przed plastikiem"
Skrócony opis projektu
Zajęcia edukacyjne i kampania w mediach społecznościowych - cała prawda o plastiku
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w każdej poznańskiej szkole (zajęcia praktyczne, z wykorzystaniem autorskiego programu):
- jak zmniejszyć ilość używanego przez mnie plastiku?
- co mogę zmienić, aby było go mniej?
- jak segregować śmieci?
- co się dzieje z plastikiem po segregacji? A co, jeśli nie segreguję?
- jak zmienić swoje przyzwyczajenia?
- jak zmusić producentów, aby myśleli o planecie?
- jak plastik zabija zwierzęta?
- plastik + jedzenie = zdrowie?
- jak uratować naszą planetę?
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

wszystkie szkoły poznańskie zainteresowane udziałem w projekcie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

projekt "miękki"
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania. Wzorcowy program pilotażowy dla całej Polski.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z trwogą słuchamy o "wyspach ze śmieci i plastiku" większych od naszej ojczyzny, pływających po oceanie. Oglądamy zdjęcia wielkich wysypisk śmieci. Na naszych oczach sceny z filmów s-f sprzed lat stają się rzeczywistością. Papież Franciszek napisał, że dbanie o środowisko naturalne winno przejawiać się w drobnych, codziennych czynnościach. Projekt chce zmusić dzieci i młodzież do innego spojrzenia na konsumpcję, do wypracowania innych przyzwyczajeń, a przez dzieci dotrzeć do ich rodziców, dziadków. Dlaczego kupować codziennie nową, plastikową butelkę z wodą do szkoły? Dlaczego używać jednorazowego woreczka na kanapkę? Dlaczego, dlaczego, dlaczego...
Zacznijmy od dzieciaków, być może jeszcze uratujemy planetę Ziemię.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie programu autorskiego z licencją 90 000
Kampania promocyjna 300 000
Przeprowadzanie pilotażowych zajęć w wybranych placówkach oświatowych
49 000
SUMA: 439 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jarosław Południkiewicz
Adres email jaroslaw.poludnikiewicz.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 439 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 439 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.