Rekreacja Integracja Zabawa na Podolanach


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rekreacja Integracja Zabawa na Podolanach
Skrócony opis projektu
Cykl imprez dla mieszkańców z okazji 100-lecia powołania Osiedla Podolany, przypadającego na lata 2020-2021
Opis projektu
Propozycja zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych i zabawowych dla mieszkańców osiedla w różnym wieku w ramach obchodów 100-lecia powołania osiedla Podolany. Projekt "miękki". Działania będą odbywać się głównie w Szkole Podstawowej Nr 62. Darmowe koncerty dla mieszkańców. Letnie kino. Darmowe zajęcia sportowe, plastyczne, edukacyjne dla dzieci i seniorów i pozostałych mieszkańców. Środki na opłacenie dodatkowej osoby w szkole do obsługi zajęć w soboty. Wydanie okolicznościowej książki, ulotek, wystawy starych zdjęć, pamiątek.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Druskiencka 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Osiedla. Sąsiedzi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak oferty kulturalno-sportowej na terenie osiedla.
100-lecie powołania Osiedla Podolany.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
cykl imprez kulturalno-rozrywkowych 150 000
okolicznościowe wydawnictwa (książka, foldery, plakaty, itp) 30 000
koszty pracownicze do obsługi zajęć w soboty oraz obsługi księgowej, organizacyjnej na 1 rok (łącznie 1 etat 12 mcy x 8 tys. brutto) 96 000
zajęcia rekreacyjno-sportowe, zatrudnienie trenerów, animatorów, itp. 100 000
SUMA: 376 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zgoda dyr.szkoły zabawa na Podolanach.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jarosław Południkiewicz
Adres email jaroslaw.poludnikiewicz.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.