Infrastruktura Kolei Metropolitalnej Podolany_Strzeszyn_Kiekrz_Smochowice_Wola


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Infrastruktura Kolei Metropolitalnej Podolany_Strzeszyn_Kiekrz_Smochowice_Wola
Skrócony opis projektu
Park&Ride wraz z dojazdem, dojściem, przystankami autobusowymi do obsługi przystanków kolejowych na północy Poznania.
Opis projektu
Projekt zakłada zaprojektowanie i wybudowanie, zgodnie z zapisami mpzp, infrastruktury do obsługi przystanków kolejowych przy ul. Biskupińskiej, Homera/Owidiusza/Krynickiej oraz Druskienickiej w zakresie:
- parkingów Park&Ride
- przystanków autobusowych (lub pętli)
- parkingów rowerowych
- chodników i dróg dojazdowych do przystanków.
Pośrednim celem projektu jest zwrócenie uwagi władzom Miasta na konieczność rozpoczęcia prac w ww. zakresie oraz przekazywanie opinii publicznej jak najwięcej informacji o ich postępach, a także podjęcie współpracy z radami 5 osiedli północnych w tym zakresie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Biskupińska, ul. Homera/Owidiusza//Krynicka, ul. Druskienicka, ul. Sytkowska, ul. Chojnicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

zgodnie z mpzp dla tych lokalizacji (okolice przystanków PKP na 5 osiedlach)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy oczekujący z niecierpliwością na uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (podobno w 2020r.), chcący dojechać do pracy, szkoły, uczelni w centrum Poznania w ciągu 7-15 minut (zamiast 45-80 minut autobusem).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Remont linii kolejowych, m.in. Poznań - Piła trwa, natomiast nie widać przygotowań infrastruktury towarzyszącej, bez której uruchomienie pociągów transportu miejskiego może okazać się niemożliwe.
Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na to ważne dla wszystkich osiedli peryferyjnych zagadnienie. Rozpoczęcie prac i pozyskiwanie środków jest konieczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
przystanek Strzeszyn (po obu stronach torów, przy ul. Biskupińskiej) 500 000
przystanek Podolany (po obu stronach torów, w rejonie ulic Krynicka oraz Homera/Owidiusza) 500 000
przystanek Druskienicka (po obu stronach torów) 500 000
przystanek Wola 300 000
przystanek Kiekrz 200 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
mpzp Podolany Zachód B mpzpPodolanyZach_dB.png
mpzp Podolany Zachód D mpzpPodolanyZach_dD.png
mpzp Koszalińska/Hezjoda mpzpKoszali_skaHezjoda.png
mpzp Horacego/Hezjoda mpzpHoracegoHezjoda.png
mpzp Biskupińska/Tołstoja mpzpBiskupi_skaTo_stoja_za_.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Artur Kosonowski
Adres email kosonowski@outlook.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami przyjął do analizy nieruchomości, które znajdują się w zasobie i na których miałyby być zlokalizowane przystanki. Właściwą jednostką do zaopiniowania jest BKPiRM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.