Chodnik wzdłuż ul. Straży Ludowej


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Chodnik wzdłuż ul. Straży Ludowej
Skrócony opis projektu
Chodnik i elementy uspokojenia ruchu wzdłuż ulicy Straży Ludowej dla bezpieczeństwa pieszych
Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Straży Ludowej w formule "zaprojektuj i wybuduj", wraz z wyniesionymi skrzyżowaniami, progami spowalniającymi, uporządkowaniem pierwszeństwa przejazdu i prawidłowym oznakowaniem skrzyżowań
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Straży Ludowej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki 28/03/124, 28/03/125, 28/02/30,
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy tego rejonu, dzieci idące pieszo lub jadące rowerem do rejonowej szkoły.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak chodnika wzdłuż bardzo długiej ulicy, brak elementów uspokojenia ruchu, niebezpieczne sytuacje zdarzające się w przeszłości. Możliwość połączenia pieszego ul. Strzeszyńskiej z Obornicką, do rozważenia droga rowerowa.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zaprojektuj i wybuduj 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sylwia Kaźmierska
Adres email sylwia.kazmierska.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.