Podolany: Wybieg i toaleta dla psów


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Podolany: Wybieg i toaleta dla psów
Skrócony opis projektu
Wybieg i toaleta dla psów w lasku przy ul. Marciniaka (KEJTER to też POZNANIAK)
Opis projektu
Psy są nieodłączną częścią życia ludzi w dużych miastach. Podolany nie posiadają ogrodzonego wybiegu wraz z toaletą dla psów. Projekt zakłada utworzenie takiego miejsca na terenie należącym do Miasta Poznań, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich. Wybieg wymaga ogrodzenia, bezpiecznej śluzy i elem. małej architektury. Dodatkowo utwardzenie ścieżki dojścia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

lasek pomiędzy ulicą Marciniaka, torami kolejowymi, ulicą Sucholeską i zabudową jednorodzinną

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

25/16/24/4, 25/16/24/55, 25/16/24/6 (lub inne dowolne miejsce w lasku wyznaczone przez ZLP)
Potencjalni odbiorcy projektu
Właściciele psów i kejtry z Podolan i okolic
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak obiektu o takim przeznaczeniu na osiedlu Podolany. Lasek przy ul. Marciniaka stanowi od dawna nieformalne miejsce wyprowadzania psów z okolic. Warto je ucywilizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem Miasta i zapewnić pieskom doskonałe miejsce do zabawy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wykonania wybiegu, utwardzenia ścieżek, projektu, przetargu 300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Cymerys
Adres email cymerys.dorota.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zakłada Lasów Poznańskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.