Plac zabaw "Szklarka"


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Plac zabaw "Szklarka"
Skrócony opis projektu
Założeniem tego projektu jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu do stworzenia strefy rekreacji dla mieszkańców.
Opis projektu
Lokalizacja Placu zabaw "Szklarka" to niezagospodarowany teren mieszczący się na terenie zwanym "Strumień Szklarka" w Poznaniu.
Na całym terenie inwestycji rozmieszone zostaną obiekty aktywizujące przeznaczone dla każdej grupy wiekowej odwiedzających plac osób. Planowana powierzchnia placu zabaw wynosić ma ok. 625m2, posiadać ma nawierzchnię bezpieczną pochodzenia naturalnego o odpowiednim stopniu amortyzacji i twardości. Zlokalizowane wewnątrz obiekty ułożone zostały w sposób umożliwiający bezpieczne oraz samodzielne ich wykorzystanie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dobromiły, Świętej Kingi, Mścibora

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren należy do miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, młodzież i dorośli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podstawowym celem Placu zabaw "Szklarka" jest zapewnienie aktywności dla najmłodszych oraz starszych mieszkańców Poznania. Obiekty umieszczone na placu zabaw zachęcić mają do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu poprzez zabawę i zdrową rywalizację. Inwestycja nie ma charakteru komercyjnego.
Przedsięwzięcie ma służyć społeczności do rozwijania zdolności motorycznych, wrażliwości sensorycznych i ogólnej kondycji fizycznej, poprzez wspólne uprawianie sportu, zabawę, pikników.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wartość kosztorysowa robót ogółem. 550 000
SUMA: 550 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Kosztorys Kosztorys szczegolowy.xls
Wizualizacja projekt.pdf
plan terenu wyrys terenu.jpg
mapa satelitarna mapa satelitarna.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Gadziński
Adres email michal.gadzinski@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast ze względu na zawartą w WGN umowę dzierżawy w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem projekt opiniuje się negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast ze względu na zawartą w WGN umowę dzierżawy w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem, projekt opiniuje się negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.