Rezerwat "Meteoryt Morasko" -zapomniana perełka Poznania


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rezerwat "Meteoryt Morasko" -zapomniana perełka Poznania
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i widoczności rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko".
Opis projektu
Celem projektu jest:

1) Stworzenie oznakowanego szlaku pieszo-rowerowego z pętli tramwajowej na os. Jana III Sobieskiego do rezerwatu "Meteoryt Morasko". Obecnie dojazd do rezerwatu możliwy jest autobusem lini 902, ale jest to dość uciążliwe ponieważ autobus kursuje tylko 1-2 razy na godzinę. Pokonanie trasy pieszo z pętli na os. Sobieskiego zajmuje około 50 min, a rowerem 20 min. Proponowana trasa wzdłuż ulic: Nad Różanym Potokiem - Morasko - Morenowa- Meteorytowa lub o zbliżonym przebiegu. Z uwagi na to że część z tych drug jest nieutwardzona proponuję wykonać słupy z tablicami informacyjnymi i orientacyjnym czasem dojścia oraz dojazdu rowerem do rezerwatu. Dodatkowo ze względu na wzmożony ruch samochodowy na odcinku ul. Morasko od ulicy Nad Różanym Potokiem do Morenowej oraz na odcinku trasy wzdłuż ulicy Meteorytowej wykonanie krótkich odcinków ścieżki pieszo-rowerowej.

2) Stworzenie wielojęzycznych ulotek i materiałów promocyjnych nt. rezerwatu "Meteoryt Morasko" do umieszczenia w Centrum Informacji Miejskiej CIM, w tym kart do systemu informacji miejskiej.

3) Przeprowadzenie szkolenia informacyjnego dot. rezerwatu, meteorytów i planetoid dla przewodników miejskich dzięki czemu będą oni posiadali odpowiednią wiedzę do oprowadzania wycieczek po rezerwacie. Szkolenie przeprowadzone przez specjalistów z zakresu meteorytyki i planetologii.

4) Stworzenie dwóch tablic informacyjnych nt. rezerwatu "Meteoryt Morasko" w ramach SIP i umieszczenie ich przy pętli tramwajowej na os. Jana III Sobieskiego

5) Ustawienie oznakowania drogowego pionowego (np. znak kierunku E22) z informacją o kierunku dojazdu do rezerwatu Morasko na trasach dojazdowych od ul Naramowickiej i Obornickiej
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nad Różanym Potokiem - Morasko - Morenowa- Meteorytowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, uczniowie szkół, studenci, zwolennicy turystyki lokalnej pieszej i rowerowej, turyści zagraniczni, miłośnicy astronomii i meteorytyki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Znajdujące się w rezerwacie przyrody "Meteoryt Morasko" kratery meteorytowe są unikatowe w skali świata. Poznań jest jedynym miastem na świecie, które w swoich granicach posiada kratery meteorytowe. W rezerwacie oraz jego okolicach ciągle znajdowane są nowe niezwykle cenne naukowo okazy meteorytów. Miejsc w których oprócz kraterów znajduje się również meteoryty jest na świecie zaledwie kilka. Rezerwat stanowi więc niezwykła kosmiczną atrakcję turystyczną miasta, która obecnie jest słabo promowana. Projekt ułatwi dotarcie do rezerwatu bez pomocy samochodu. Będzie to szczególnie przydatne dla turystów odwiedzających Poznań i wycieczek szkolnych, które teraz będą mogły dotrzeć do rezerwatu z pętli pieszo lub rowerem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Słupki wzdłuż trasy, odcinki ścieżki pieszo-rowerowej, elementy oznakowania (punkt 1) 150 000
Ulotki i karty do systemu informacji miejskiej (punkt 2) 5 000
Szkolenie dla przewodników miejskich (punkt 3) 5 000
Tablice informacyjne SIP (punkt 4) 3 000
Oznakowanie drogowe (punkt 5) 2 000
SUMA: 165 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dagmara Oszkiewicz
Adres email dagmara.oszkiewicz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.