Połączmy Wartostradę z ulicą Hlonda


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Połączmy Wartostradę z ulicą Hlonda
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada budowę brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulice Hlonda, Bernata, Zawady z Wartostradą.
Opis projektu
Obecnie brak jest połączenia Wartostrady z ścieżką rowerową/chodnikiem biegnącą wzdłuż ulicy Hlonda.
Na odcinku Wartostrady od Mostu Jordana (Brama Poznania) do Mostu Lecha nie ma po drodze żadnych połączeń z istniejącymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Oficjalne wejścia na Wartostradę są obecnie obok Bramy Poznania i za ulicą Smolną tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką, zatem pieszo jest to spory odcinek jeżeli chodzi o dojście i spacer samą Wartostradą.
Dla wskazanego odcinka Wartostrady można przygotować wejście pośrodku trasy w miejscu skrzyżowania ulic Główna, Hlonda i Bernata. Inwestycja połączy Wartostradę ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Hlonda w miejscu skrzyżowania. Obecnie idąc ulicą Bernata od strony skrzyżowania wprost w mały lasek piaszczystą dróżką można dojść do Wartostrady. Odcinek jednak nie jest przystosowany do użytku pieszego i rowerowego.
Sądząc po ilości pozostawianych tam śladów butów i kół sporo osób korzysta z wspomnianego wejścia. Jednak w momencie większej ilości opadów, w miejscu tym powstają olbrzymie kałuże i błoto. Trudno jest przejść, a co dopiero przejechać rowerem czy też wózkiem. Brakujący odcinek w przybliżeniu to zaledwie 140 m, jednakże brak utwardzonej nawierzchni w tym miejscu bardzo utrudnia dojście na Wartostradę.
Budowa w tym miejscu brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej pozytywnie wpłynie na dostępność Wartostrady dla wszystkich osób z niej korzystających, a szczególnie okolicznych mieszkańców, rodzin z małymi dziećmi, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. Liczba okolicznych mieszkańców z roku na rok rośnie, ze względu na budowę nowych bloków. Inwestycja jest kluczowa dla zapewnienia dostępności do nadwarciańskich terenów zielonych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ks. Bernata, Hlonda, Główna, Zawady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dokładna lokalizacja przedstawiona w załączonych zdjęciach
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami inwestycji będą wszystkie osoby korzystające z Wartostrady, w szczególności rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz okoliczni mieszkańcy rejonów Zawad, Śródki, Głównej, Smolnej, Komandorii, Bernata.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wpisuje się w rozbudowę Wartostrady prowadzoną przez miasto. Zwiększa dostępność w szczególności osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, ułatwia dojazd, dojście do Wartostrady o każdej porze roku i przy każdej pogodzie. Zmniejsza bariery jeżeli chodzi o możliwość korzystania z Wartostardy, stwarza alternatywne ścieżki komunikacyjne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (3m x 140m => 420m2 x 500 zł/m2 => 210 000 zł) 210 000
Znakowanie poziome na ścieżce 1 700
SUMA: 211 700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Mapa lokalizacyjna mapa-lokalizacyjna.jpg
Ścieżka zimą sciezka zima.jpg
Ścieżka wiosną po deszczu sciezka wiosna po deszczu.jpg
Ścieżka po deszczu sciezka wiosna po deszczu cd.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Łuczak
Adres email malgorzata.luczak@onet.eu
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość znajduje się poza zasobem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość znajduje się poza zasobem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.