Budowa boiska sportowego przy SP 50


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Budowa boiska sportowego przy SP 50
Skrócony opis projektu
Budowa boiska przy Zespole Szkół na os. Stare Żegrze. Projekt obejmuje m.in. wymianę nawierzchni.
Opis projektu
Projekt zakłada gruntowną przebudowę zniszczonego boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze. W ramach modernizacji wymieniona zostanie nawierzchnia boiska na sztuczną trawę oraz zamontowane zostanie oświetlenie obiektu. Pojawi się także infrastruktura towarzysząca: ławki dla kibiców, stojaki rowerowe. W ramach projektu zostanie przebudowane stare, istniejące od wielu lat boisko.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Stare Żegrze 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli: Orła Białego, Stare Żegrze, Polan, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej. Na realizacji projektu skorzystają również uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej, którzy zyskają nowy obiekt sportowy wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego. Montaż oświetlenia oraz zastosowanie wysokiej klasy podłoża pozwoli na organizację wydarzeń sportowych także dla osób spoza ratajskich osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na ratajskich osiedlach cały czas brakuje obiektów sportowych (m.in. boisk do piłki nożnej). Te obecnie istniejące są wykorzystywane bardzo często. Brakuje miejsc dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych chcących grać w piłkę w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Konieczność modernizacji starego, zniszczonego boiska wynika z konieczności podniesienia jakości usług świadczonych przez placówkę oświatową.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie projektu 20 000
Montaż oświetlenia 100 000
Budowa boiska 290 000
Montaż trybuny oraz stojaków rowerowych 25 000
SUMA: 435 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 70 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja mapa.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Trafny
Adres email mateusz.trafny1994@gmail.com
Telefon 722272111
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.