Nowoczesna Szkoła -ZSnr.7 Zwycięstwa -Społeczna DwójkaWichrowe


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Nowoczesna Szkoła -ZSnr.7 Zwycięstwa -Społeczna DwójkaWichrowe
Skrócony opis projektu
Modernizacja infrastruktury szkolnej zapewniająca lepszą i bardziej komfortową edukację naszych dzieci ;-)
Opis projektu
Zespół Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa
W ramach projektu planujemy w br. występować o wsparcie na:
1. Dokończenie realizacji sali wielofunkcyjnej dla potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Sala ma być dostosowana do realizacji przedstawień teatralnych, spotkań, szkoleń, imprez okolicznościowych także dla mieszkańców osiedla, rodziców. Prace miałyby polegać na:
- wyposażeniu sali w sprzęt nagłośnieniowy ( mikrofony, mikrofony zbierające,
głośniki, wzmacniacze, odtwarzacze itp.)
- wykonaniu instalacji oświetleniowej dostosowanej do potrzeb artystycznych
i użytkowych np. reflektory kierunkowe, specjalistyczne itp.
- usprawnienie instalacji wentylacyjnej, obniżenie i wytłumienie sufitu, ścian
w związku z koniecznością eliminacji pogłosu i odbić akustycznych
- wykonanie sceny
- zakup żaluzji zaciemniających, krzeseł składanych ( 200 szt)
2. Wykonanie ruchomych podzielników sal gimnastycznych pozwalających na jednoczesne bezkonfliktowe i bezpieczne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na salach gimnastycznych.


Społeczna Szkoła nr 2 na Osiedlu Wichrowe Wzgórze

W ramach projektu zamierzamy wykonać
1. Nowoczesną klasę informatyczną wraz z jej remontem
Zakup sprzętu do pracowni internetowo multimedialnej
Roboty programowalne zestawy czujników, stacje robocze komputery oprogramowanie maty edukacyjne
2. Malowanie Sali gimnastycznej zaplecza ,naprawa centrali wentylacyjnej, nagłośnienia , budowa bieżni do skoku w dal wraz z piaskownicą .

3. Wykonanie bezpiecznej drogi ewakuacyjnej z budynku Szkoły zł
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Zwycięstwa 101 oraz Osiedle Wichrowe Wzgórze 116

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynki Sp nr.7 oraz Społecznej Dwójki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do w/w szkół co daje prawie 800 odbiorców
Projekt uzyskał zgodę Dyrektorów obydwu placówek a niezbędzny zakres zmian został opisany na podstawie przeprowadzonych konsultacji z obydwoma Szkołami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem jest zwiększenie nakładów na niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolną które wciąż pozostają na niewystarczającym poziomie i wola aby te środki były przeznaczone na podniesienie jakości otoczenia w jakim nasze dzieci się uczą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zespół Szkół nr 7 Zwycięstwa dokończenie realizacji sali wielofunkcyjnej poprzez montaż sprzętu nagłaśniającego instalacji oświetleniowej,poprawy wentylacji,wygłuszenia,montażu sceny, montaż podzielników 290 000
Społeczna Dwójka Wichrowe Wzgórze stworzenie nowoczesnej klasy informatycznej, zakupu pomocy dydaktycznych ,malowania sali gimnastycznej , budowie bieżni do skoku w dal, przebudowie wyjścia ewakuacyjnego ze Szkoły . 300 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Piskorska
Adres email radoslaw.piskorski@avallon.com.pl
Telefon 502085494
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.