Program poprawy bezpieczeństwa pieszych


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Program poprawy bezpieczeństwa pieszych
Skrócony opis projektu
Dobrze doświetlone przejścia są widoczne z dużej odległości a spowolnienie ruchu poprawia bezpieczeństwo wszystkich.
Opis projektu
Bezpieczeństwo pieszych a zwłaszcza dzieci w pobliżu jednostek oświatowych powinno być priorytetowym działaniem każdego samorządu. Dzięki Poznańskiemu Budżetowy Obywatelskiemu to My, mieszkańcy osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki możemy zadecydować o tym, jakie działania z tym związane są najbardziej potrzebne.

Zaprojektowanie i budowa dodatkowego oświetlenia oraz odtworzenie malowania wybranych przejść dla pieszych przez ulicę Szczepankowo przy skrzyżowaniu z ul. Ługańską, Roślinną, Skibową, Owocową i Oliwkową oraz przez ulicę Ostrowską przy skrzyżowaniu z ul. Spławie, Rodawska i Gardowska będzie miało bezpośredni wpływ na widoczność pieszych na "pasach". Dodatkowo oświetlone przejście dla pieszych jest widoczne ze znacznie większej odległości.

Jednocześnie zostaną zaprojektowane i wybudowane elementy infrastruktury spowalniającej ruch samochodowy (poduszki berlińskie) w lokalizacjach ul. Szczepankowo po obu stronach skrzyżowania z ulicą Skibową oraz na ul. Michałowo - w okolicy skrzyżowania z ul Stewnicką, między ul. Agrestową a Jagodową oraz w okolicy skrzyżowania z ul. Szparagową.

Budowa elementów spowalniających w ul. Szczepankowo będzie miała wpływ na bezpieczeństwo dzieci poprzez zmniejszenie prędkości pojazdów w pobliżu placówki oświatowej. Uzasadnieniem dla budowy „poduszek berlińskich” w ulicy Michałowo jest notoryczne przekraczanie prędkości przez kierowców traktujących Nasze osiedle tranzytowo.
Z zasady spowolnienie ruchu wpływa pozytywnie na łatwość włączanie się do ruchu mieszkańców posesji oraz wyjazdu z ulic dochodzących.

W/w rozwiązania są coraz częściej stosowane w Naszym Mieście a ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa jest niezaprzeczalny.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szczepankowo, Ostrowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami tego projektu są wszyscy użytkownicy dróg zarówno piesi, którzy będą bardziej widoczni jak i kierowcy, którzy będą mieli szansę zareagować na czas.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizując ten projekt przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa w komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowej na Naszym Osiedlu, w Naszym Mieście. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom kierujemy naszą uwagę na najsłabszych użytkowników drogi, którzy są bezbronni w spotkaniu z rozpędzonym pojazdem. Uspokojenie ruchu wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych to bardzo skuteczne metody zmierzające do uniknięcia kolizji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt, ustawienie lamp doświetlających oraz odmalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Szczepankowo przy skrzyżowaniu z ul. Ługańską, Chotomińską, Wieprawską, Roślinną, Skibową, Owocową, Oliwkową, - 8 przejść. 250 000
Projekt, ustawienie lamp doświetlających i odmalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Ostrowską przy skrzyżowaniu z ul. Spławie, Rodawska, Gardowska. 100 000
Zaprojektowanie i wybudowanie elementów infrastruktury spowalniającej ruch samochodowy (poduszki berlińskie) w lokalizacjach ul. Szczepankowo po obu stronach skrzyżowania z ulicą Skibową oraz na ul. Michałowo - w okolicy skrzyżowania z ul Stewnicką, między ul. Agrestową a Jagodową oraz w okolicy skrzyżowania z ul. Szparagową – 5 szt 250 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowe doświetlone przejście przez ul. Naramowicką do_wietlenie na Naramowickiej.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Adres email radny.krzysztof.filipiak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.